Crisia, XII, 1982


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 5-7 română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Considerații cu privire la relațiile dintre cultura Criș și cultura bugo-nistreană I. Studii 9-18 română
articol de periodic IGNAT, Doina (autor) O nouă așezare eneolitică la Suplacu de Barcău I. Studii 19-28 română
articol de periodic PĂDUREANU, Eugen (autor) Așezarea eneolitică fortificată de la Pecica-Forgaci I. Studii 29-60 română
articol de periodic CHIDIOȘAN, Nicolae (autor) , EMÖDI, Ioan (autor) Grupul cultural Igrița de la sfîrșitul epocii bronzului I. Studii 61-86 română
articol de periodic PETOLESCU, Constantin (autor) Inscripții externe privitoare la istoria Daciei romane I. Studii 87-106 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) O locuință-atelier de lucrat piepteni (sec. VI e.n.) descoperită la Biharea I. Studii 107-121 română
articol de periodic BORCEA, Liviu (autor) Obștea sătească din Bihor. Voievozii și cnezii ei în secolele XIII-XVII I. Studii 123-159 română
articol de periodic BORCEA, Liviu (autor) Voievodatul Borodului în secolele XIII-XVII I. Studii 161-168 română
articol de periodic COVACI, Veronica (autor) , ILEA, Ana (autor) Realități social-economice bihorene în conscrierea din anul 1722 I. Studii 169-188 română
articol de periodic APAN, Mihai (autor) , FAUR, Viorel (autor) Contribuții documentare la cunoașterea activității militanților bihoreni pentru drepturi naționale (1911-1914) I. Studii 189-194 română
articol de periodic CORNEA, Lucia (autor) , ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Școlile țărănești organizate de "Astra" bihoreană în perioada interbelică (1934-1940) I. Studii 195-204 română
articol de periodic DRECIN, Mihai (autor) Cincisprezece ani de activitate didactică și de cercetare științifică universitară în științele geografice la Oradea (1964-1979) I. Studii 205-229 română
articol de periodic MUDURA, Gheorghe (autor) Documente școlare bihorene din secolul al XVIII-lea (II) II. Documente 231-246 română
articol de periodic COVACI, Veronica (autor) , FAUR, Viorel (autor) Manifestări sociale bihorene în anii 1848-1849 II. Documente 247-260 română
articol de periodic FLEISZ, Ioan (autor) Cîteva considerații asupra asociației profesionale de ajutor reciproc a calfelor de brutari din Oradea (1810-1892) II. Documente 261-269 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Documente inedite despre activitatea reuniunii de cîntări "Hilaria" (25 octombrie 1907 - 14 decembrie 1918) II. Documente 271-352 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) , HADNAGY, Arpad (autor) Cercetări de topografie arheologică în Crișana III. Articole şi note 353-360 română
articol de periodic IGNAT, Doina (autor) Un aspect mai puțin cunoscut în cadrul ceramicii neolitice pictate din nord-vestul României III. Articole şi note 361-370 română
articol de periodic CIHO, Miron (autor) Piese de bronz egiptene antice în Muzeul Țării Crișurilor Oradea (I) III. Articole şi note 371-382 română
articol de periodic EMODI, Joan (autor) , HADNAGY, Arpad (autor) Așezarea hallstattiană de la Șuncuiuș, județul Bihor III. Articole şi note 383-392 română
articol de periodic CHIDIOȘAN, Nicolae (autor) , SĂȘIANU, Alexandru (autor) Un mormînt de luptător celt descoperit la Curtuiușeni III. Articole şi note 393-398 română
articol de periodic MĂLINAȘ, Constantin (autor) Contribuții la circulația cărții ivitiene în Bihor III. Articole şi note 399-400 română
articol de periodic NICA, Florian (autor) O școală românească de un sfert de mileniu la Oradea (I) III. Articole şi note 401-410 română
articol de periodic CĂLUȘER, Iudita (autor) , STELARU, Constantin (autor) Biblioteca liceului din Beiuș între anii 1835-1845 III. Articole şi note 411-418 română
articol de periodic CRĂCIUN, Corneliu (autor) Preocupări în domeniul pedagogiei ale membrilor societății "Petru Maior" III. Articole şi note 419-421 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Contribuții istoriografice privind cercetarea unor monumente de arhitectură din Bihor, a manuscriselor și cărților existente in aceste (1903-1911) III. Articole şi note 423-428 română
articol de periodic MIHOC, Blaga (autor) Contribuții la cunoașterea activității parlamentarilor români în sprijinul țărănimii în timpul aplicării reformeo agrare din 1921 III. Articole şi note 429-436 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Preocupările reuniunii culturale "Cele Trei Crișuri" din Pradea pentru înființarea de biblioteci în vestul Țării III. Articole şi note 437-443 română
articol de periodic MIHOC, Blaga (autor) Din istoricul Băilor Felix și 1 Mai. Contribuții documentare privind demersurile efectuate pentru etatizarea lor (1920-1938) III. Articole şi note 445-453 română
articol de periodic ROȘU, Livia (autor) Restaurarea tecii și a sabiei celtice de la Curtuiușeni IV. Muzeografie 455-457 română
articol de periodic GORUN, Gheorghe (autor) Cartea veche străină din colecția Secției de Istorie a Muzeului Țării Crișurilor. Secolul al XVI-lea IV. Muzeografie 459-469 română
articol de periodic STELARU, Daniel (autor) Cărți din biblioteca iluminismului Ioan Corneli existente în colecții din Oradea (Catalog) IV. Muzeografie 471-479 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Cronica activității științifice pe anul 1981 a membrilor secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor IV. Muzeografie 481-485 română
articol de periodic GORUN, Gheorghe (autor) , PINȚA, Gheorghe (autor) Activitatea muzeografică și cultural-educativă a secției de Istorie pe anul 1981 IV. Muzeografie 487-489 română
articol de periodic CIHO, Miron (autor) Vechi imperii ale Orientului - Moscati Sabatino V. Recenzii 491-493 română
articol de periodic GORUN, Gheorghe (autor) Din cronica relațiilor româno-ungare în secolele XIII-XIV - Holban M. V. Recenzii 493-494 română
articol de periodic GORUN, Gheorghe (autor) Companiile grecești din Transilvania și comerțul european în anii 1636-1746 - Cicanci Olga V. Recenzii 494-496 română
articol de periodic MIHOC, Blaga (autor) Variații pe teme clasice - Pippidi D. V. Recenzii 496-500 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Arhivele Olteniei V. Recenzii 500-502 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Radu Vulpe (1899-1982) V. Recenzii 503-508 română