Carpica, XXV, 1994


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CĂPITANU, Viorel (autor) , FLORESCU, Marilena (autor) Cîteva observații referitoare la plastica antropomorfă din așezarea Cucuteni A de la Țigănești, județul Bacău (I) .5-22 română
articol de periodic PÎSLARU, Ion (autor) Ritul funerar al triburilor culturii ceramicii cu decor vălurit (sec. XVII-XVI î.H.) 23-44 română
articol de periodic CĂPITANU, Viorel (autor) Ceștile dacice ornamentate din dava de la Răcătău, județul Bacău 45-72 română
articol de periodic TEODOR, Silvia (autor) Ceramica de import din așezarea geto-dacică de la Poiana, jud. Galați 73-122 română
articol de periodic CĂPITANU, Viorel (autor) Obiecte din arta geto-dacă descoperite în dava de la Răcătău,jud. Bacău 123-140 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul resturilor faunistice depuse ca ofrande în mormintele din două necropole – Valea Seacă și Bogdănești (jud. Vaslui) – aparținând culturii Sântana de Mureș 141-160 română
articol de periodic ZUGRAVU, Nelu (autor) Ritul și ritualul funerar în texte creștine din mileniul I (I) 161-177 română
articol de periodic MURARU, Ioan (autor) Un document inedit privitor la arendarea Menzilului (Poștei) în Moldova, pe trei ani, la sfârșitul secolului al XVIII-lea 178-190 română
articol de periodic MURARU, Ioan (autor) Informații inedite privind cheltuielile făcute pentru construirea unor mori în ținutul Botoșani în anul 1816 190-198 română
articol de periodic NOVAC, Vasile (autor) Noi dovezi ale prieteniei Al.G. Golescu-V. Alecsandri 199-206 română
articol de periodic IANOVCIC, L. (autor) Ion Ionescu de la Brad și meteorologia agricolă în România 207-210 română
articol de periodic ZUB, Alexandru (autor) Henri Focillon și Vasile Pârvan, călătorii sincrone în viața formelor 211-221 română
articol de periodic ZAHARIA, Dumitru (autor) Veniamin Costache și șovinismul maghiaro-austriac 222-243 română
articol de periodic ZUGRAVU, Nelu (autor) Istoria românilor, II, Oamenii pământului (până la anul 1000) - Iorga N. 244-246 română
articol de periodic ZUGRAVU, Nelu (autor) Civilizația bizantină - Brehier Louis 246-248 română
articol de periodic ZUGRAVU, Nelu (autor) În căutarea unității. Istoria religioasă a omenirii - Kitagawa Joseph Mitsuo 248-250 română
articol de periodic ZUGRAVU, Nelu (autor) Latinii din Carpați. Dovezi ale continuității românești la nordul Dunării, traducere din limba franceză de Cireșica Dimitriu-Ruze, București, Ed. Științifică, 1994, 136 pag. (Nelu Zugravu) – recenzie 250-251 română
articol de periodic ZUGRAVU, Nelu (autor) Tibiscum - Benea Doina, Bona Petru 252-253 română
articol de periodic ZUGRAVU, Nelu (autor) Memoria Antichității. Comemorări, comentarii, recenzii, studii, note critice - Branga N. 253-254 română
articol de periodic ZUGRAVU, Nelu (autor) Orașe și cetății tîrzii la Dunărea de Jos - Sîmpetru M. 254-256 română