Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXX, nr. în TOM: 2, 2009


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar VII-XVII română, engleză, franceză, germană
articol de periodic IONESCU, Melania (autor) , IONESCU, Nicolae (autor) Școala și viața spirituală din orașul Vaslui în secolul XIX Istorie Modernă şi Contemporană 1-12 română
articol de periodic ANECULI, Victorița (autor) Ocupația engleză în India (a doua jumătate a secolului al XIX-lea) Istorie Modernă şi Contemporană 13-18 română
articol de periodic MĂNESCU, Constantin (autor) Prevederi de ordin canonic în sobornicescul hrisov al Moldovei Istorie Modernă şi Contemporană 19-27 română
articol de periodic PALADE, Dragoș (autor) Declarația lui Alexandru Ipsilanti din 23 februarie 1821. Preneditare sau eroare politică? Istorie Modernă şi Contemporană 28-39 română
articol de periodic SÎLEA, Marin (autor) Locul aeronauticii militare române în istoria celui de-Al Doilea Război Balcanic și al Primului Război Mondial Istorie Modernă şi Contemporană 40-48 română
articol de periodic SCURTU, Costin (autor) Înzestrarea armatei române în primele trei decenii ale secolului XX Istorie Modernă şi Contemporană 49-60 română
articol de periodic IRICIUC, Ana Ioana (autor) Primele inițiative de unificare europeană. De la Coudenhove-Kalergi la Aristide Briand Istorie Modernă şi Contemporană 61-69 română
articol de periodic RĂDULESCU, Marius (autor) Aspecte privind dotarea armatei române la intrarea în al Doilea Război Mondial Istorie Modernă şi Contemporană 70-88 română
articol de periodic RĂȘCANU GRAMATICU, Oltea (autor) De la Trianon la Viena, relații romano-ungare Istorie Modernă şi Contemporană 89-108 română
articol de periodic BOLUM, Marian (autor) Viața politică în Bârlad și județul Tutova în perioada interbelică Istorie Modernă şi Contemporană 109-126 română
articol de periodic RĂȘCANU GRAMATICU, Oltea (autor) Relații româno-sovietice (1918-1940) Istorie Modernă şi Contemporană 127-154 română
articol de periodic TĂNASE, Mircea (autor) „Europa de astăzi” în 1932 Istorie Modernă şi Contemporană 155-166 română
articol de periodic FOCȘA, Constantin (autor) , FOCȘA, Elena (autor) România și Marile Puteri (1940-1944) Istorie Modernă şi Contemporană 167-176 română
articol de periodic SPÎNU, Alin (autor) Activitatea Consiliului de Colaborare Vaslui (iulie 1941-ianuarie 1942) Istorie Modernă şi Contemporană 177-179 română
articol de periodic IONESCU, Melania (autor) , IONESCU, Nicolae (autor) Organizația legionară F.D.C. din Vaslui în anii postbelici. Studiu de caz: C. Iulian Istorie Modernă şi Contemporană 180-190 română
articol de periodic ISTRĂȚESCU, Elena (autor) Uitarea - a doua condamnare la moarte a martirilor neamului Istorie Modernă şi Contemporană 191-207 română
articol de periodic CHIRIAC, Laurențiu (autor) , ȘELARU, Mihai-Cristian (autor) Manolache Costache Epureanu - omul epocii sale Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 208-243 română
articol de periodic RĂȘCANU GRAMATICU, Oltea (autor) Doamna Elena Cuza (1825-1909) Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 244-258 română
articol de periodic NENCESCU, Marian (autor) Calea Victoriei între oriental și occidental. Studiu de animație culturală Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 259-270 română
articol de periodic RISTEA, Tatiana (autor) , SAVU, Elisabeta (autor) Medalii referitoare la Unirea Principatelor din colecția Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 271-288 română
articol de periodic MARTINESCU, Maria (autor) Mihai Eminescu - revizor școlar în județele Vaslui și Iași - partea a II-a Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 289-304 română
articol de periodic ȘERBAN, Nicoleta (autor) Familii boierești din orașul Focșani în epoca modernă. Familia Apostoleanu Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 305-317 română
articol de periodic CHIRILĂ, Gianina-Cristina (autor) , VICOL, Ecaterina (autor) Monumentele eroilor din comuna Muntenii de Sus, județul Vaslui Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 318-323 română
articol de periodic HOGAȘ, Vlad (autor) De la necesitate la faptă: Studiile inginerului W. Lindley de alimentare a orașului Iași cu apă de la Timișești (1897-1907) Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 324-332 română
articol de periodic RUSU, Oana (autor) , VAN DER NIEUWENHOF, Patrick (autor) Noua Belgica. Racoviță - De Gerlache: conexiunea romano-belgiană Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 333-340 română
articol de periodic RUSU, Oana (autor) Despre Florica Bagdasar Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 341-350 română
articol de periodic GHERCĂ MUNTEANU, Iulian (autor) Incursiuni în presa catolică bucureșteană Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 351-354 română
articol de periodic PUIȘORU, Adrian (autor) Consolidare, restaurare și amenajare la Muzeul Unirii Iași Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 355-360 română
articol de periodic FOCȘA, Constantin (autor) Mareșalul Ion Antonescu. Ctitor al Bisericii "Cuvioasa Parascheva" din Vaslui Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 361-364 română
articol de periodic CIUBOTARU, Ștefania (autor) Pasiuni și hobby-uri ale regelui Carol al II-lea Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 365-378 română
articol de periodic ȘALGĂU, Georgeta (autor) Din viața satului. Descântecele Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 379-381 română
articol de periodic BUZDUGAN, Constantin (autor) În amintirea lui Iulian Antonescu Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 382-383 română
articol de periodic MĂRGHITAN, Liviu (autor) Laurențiu Chiriac, „Monumentele Religioase medievale din zona Bârladului„, Editura Kolos, Iași, 2007, 362 p., 49 planșe (22 planșe color) Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 384-385 română
articol de periodic ADAM, Costel (autor) Soleștii Elenei Cuza Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 386-387 română
articol de periodic GRIGORE, Nina (autor) , NICOLAE, Victor (autor) , OLTEANU, Ștefan (autor) , ONEL, Cristian (autor) Ștefan Olteanu, Nina Grigore, Victor Nicolae, „Comunitatea sătească de la Șirna, județul Prahova (secolele II-X d. Hr.), în lumina izvoarelor arheologice”, București, 2007, 295 p . Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 388-388 română