Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 4, 1970, SCIVA: Studii și cercetări de istorie veche


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Abrevieri Abrevieri Română
articol de periodic FLOREA, Mogoșanu (autor) Descoperiri paleolitice de la Gornea (Porțile de Fier) Studii 538 Română
articol de periodic AL., Paunescu (autor) Locuiri gravetiene de la Valea Seacă (jud. Iași) și unele considerații asupra gravetianului oriental final din Moldova Studii 550 Română
articol de periodic M., Cîrciumaru (autor) Analiza polinică a sedimentelor din așezarea gravetian - I orientală de la Topile - „Dealul Catargi" (com. Valea Seacă, jud. Iași) Studii 556 Română
articol de periodic S., Morintz (autor) , P., Roman (autor) Cu privire la cronologia perioadei de tranziție de la eneolitic la epoca bronzului în România Studii 570 Română
articol de periodic C., Preda (autor) Din nou despre cultura Alexandria Studii 579 Română
articol de periodic L., Mărghitan (autor) Micia a fost un „pagus" în tot timpul stăpînirii romane? Studii 594 Română
articol de periodic VICTOR, Spinei (autor) Unele considerații cu privire la descoperirile arheologice din Moldova din secolul al XII - lea pînă în prima jumătate a secolului al XIV - lea Studii 618 Română
articol de periodic V., Culică (autor) Fibule din prima și a doua epocă a fierului găsite în sud - vestul Dobrogei Discuţii şi Note 622 Română
articol de periodic FR., Nistor (autor) , ALEXANDRU, Vulpe (autor) Depozitul de brățări de bronz de la Vadul - Izei Discuţii şi Note 633 Română
articol de periodic IOAN, Andrițoiu (autor) Două celturi din colecția Muzeului din Deva Discuţii şi Note 638 Română
articol de periodic C., Scorpan (autor) Ancore antice descoperite pe coastele submarine ale Callatisului și unele probleme ale navigației în Pontul Stîng Discuţii şi Note 648 Română
articol de periodic M., Ionescu (autor) , GH., Rădulescu (autor) Tezaurul monetar geto - dacic de la Frățești (jud. Ilfov) Discuţii şi Note 653 Română
articol de periodic E., Moscalu (autor) O așezare dacică din secolul al III - lea e.n. la Govora - Sat (corn. Buleta, jud. Vîlcea) Discuţii şi Note 666 Română
articol de periodic GR., Foit (autor) Mormintele sarmatice de la Vlăsinești (jud. Botoșani) Discuţii şi Note 674 Română
articol de periodic MIRCEA, Ignat (autor) Necropola de la Zvorîștea Discuţii şi Note 683 Română
articol de periodic ALEXANDRU, Barnea (autor) Piese arhitecturale inedite din cetatea Tropaeum Traiani Discuţii şi Note 696 Română
articol de periodic E., Neamțu (autor) Ceramica decorativă polono - lituaniană de la Curtea Domnească din Iași Discuţii şi Note 704 Română
articol de periodic CONSTANTIN, Preda (autor) Iudita Winkler, Über dako - getische Münzschätze, Acta ArchCarp, 8, 1966, 1 - 2 RECENZII 707 Română