Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 4, 1970


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MOGOȘANU, Florea (autor) Descoperiri paleolitice de la Gornea (Porțile de Fier) Studii 531-538 Română
articol de periodic PĂUNESCU, Alexandru (autor) Locuiri gravetiene de la Valea Seacă (jud. Iași) și unele considerații asupra gravetianului oriental final din Moldova Studii 539-550 Română
articol de periodic CÂRCIUMARU, Marin (autor) Analiza polinică a sedimentelor din așezarea gravetian - I orientală de la Topile - „Dealul Catargi" (com. Valea Seacă, jud. Iași) Studii 551-556 Română
articol de periodic MORINTZ, Sebastian (autor) , ROMAN, Petre (autor) Cu privire la cronologia perioadei de tranziție de la eneolitic la epoca bronzului în România Studii 557-570 Română
articol de periodic C., Preda (autor) Din nou despre cultura Alexandria Studii 571-579 Română
articol de periodic MĂRGHITAN, Liviu (autor) Micia a fost un „pagus" în tot timpul stăpînirii romane? Studii 579-594 Română
articol de periodic VICTOR, Spinei (autor) Unele considerații cu privire la descoperirile arheologice din Moldova din secolul al XII - lea pînă în prima jumătate a secolului al XIV - lea Studii 595-618 Română
articol de periodic V., Culică (autor) Fibule din prima și a doua epocă a fierului găsite în sud - vestul Dobrogei Discuţii şi Note 619-622 Română
articol de periodic FR., Nistor (autor) , VULPE, Alexandru (autor) Depozitul de brățări de bronz de la Vadul - Izei Discuţii şi Note 623-633 Română
articol de periodic IOAN, Andrițoiu (autor) Două celturi din colecția Muzeului din Deva Discuţii şi Note 633-638 Română
articol de periodic C., Scorpan (autor) Ancore antice descoperite pe coastele submarine ale Callatisului și unele probleme ale navigației în Pontul Stîng Discuţii şi Note 639-648 Română
articol de periodic IONESCU, Mihai (autor) , GH., Rădulescu (autor) Tezaurul monetar geto - dacic de la Frățești (jud. Ilfov) Discuţii şi Note 649-653 Română
articol de periodic E., Moscalu (autor) O așezare dacică din secolul al III - lea e.n. la Govora - Sat (corn. Buleta, jud. Vîlcea) Discuţii şi Note 653-666 Română
articol de periodic GR., Foit (autor) Mormintele sarmatice de la Vlăsinești (jud. Botoșani) Discuţii şi Note 667-674 Română
articol de periodic IGNAT, Mircea (autor) Necropola de la Zvorîștea Discuţii şi Note 675-683 Română
articol de periodic BARNEA, Alexandru (autor) Piese arhitecturale inedite din cetatea Tropaeum Traiani Discuţii şi Note 683-696 Română
articol de periodic E., Neamțu (autor) Ceramica decorativă polono - lituaniană de la Curtea Domnească din Iași Discuţii şi Note 697-704 Română
articol de periodic CONSTANTIN, Preda (autor) Iudita Winkler, Über dako - getische Münzschätze, Acta ArchCarp, 8, 1966, 1 - 2 RECENZII 705-707 Română
articol de periodic Abrevieri Abrevieri 709-711 Română