Argesis - Studii și Comunicări, IV, 1972, seria Științele naturii - istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ILIE, Mircea (autor) O nouă unitate supratectonică : Pînza Rucăr-Dîmbovicioara ŞTIINŢELE NATURII 9-14 română
articol de periodic COTEȚ, P. (autor) , MACAROVICI, Neculai (autor) , BĂCANU, I. (autor) Scurte observații geologico-geomorfologiice în zona precarpatică pe traseul Curtea de Argeș-Schitu Golești ŞTIINŢELE NATURII 17-23 română
articol de periodic ILIE, Mircea (autor) Contribuții noi la tectonica Masivului Bucegi ŞTIINŢELE NATURII 25-32 română
articol de periodic GRUIA, Lucian (autor) Contribuții la studiul algelor ca organisme pioniere. I. ŞTIINŢELE NATURII 33-40 română
articol de periodic GRUIA, Lucian (autor) Contribuții la cunoașterea algelor din bălțile ostroavelor Dunării de la Islaz. II. ŞTIINŢELE NATURII 41-58 română
articol de periodic RICHIȚEANU, Anghel (autor) Contribuții la cunoașterea speciilor de Septoria Fr. din micoflora Masivului Iezer-Păpușa ŞTIINŢELE NATURII 59-67 română
articol de periodic RICHIȚEANU, Anghel (autor) Contribuții la cunoașterea speciilor de Phyllosticta Pers. din micoflora Masivului Iezer-Păpușa ŞTIINŢELE NATURII 69-75 română
articol de periodic MOHAN, Gheorghe (autor) Contribuții la cunoașterea fam. Fabroniaceae din brioflora României ŞTIINŢELE NATURII 77-86 română
articol de periodic HERA, Cristian (autor) , CREMENESCU, Gheorghe (autor) , VĂLUȚĂ, Gheorghe (autor) , STANCU, R. (autor) , GIOSANU, M. (autor) Rezultate experimentale cu diferite forme de îngrășăminte cu azot lichid la grâu și porumb pe solul podzolic de la Albota-Argeș ŞTIINŢELE NATURII 87-93 română
articol de periodic FALCĂ, Marin (autor) Specii de proture din Rezervația științifică a Parcului Național Retezat ŞTIINŢELE NATURII 95-99 română
articol de periodic FALCĂ, Marin (autor) Considerații asupra structurii numerice a colembolelor din litiera rezervației științifice a Parcului Național Retezat ŞTIINŢELE NATURII 101-107 română
articol de periodic CANTOREANU, Margareta (autor) Studii sistematice asupra insectelor Homoptera Auchenorryncha din bazinul râului Argeș ŞTIINŢELE NATURII 109-115 română
articol de periodic NEACȘU, P. (autor) , MENCINICOPSCHI, Mariana (autor) Contribuții asupra cunoașterii faunei de Diptere galicole (Fam. Cecidomyiidae) din bazinul Argeșului ŞTIINŢELE NATURII 117-125 română
articol de periodic CANTOREANU, Margareta (autor) Cercetări asupra nutriției și relațiilor trofice la cicadine (Horn. Auchen) ŞTIINŢELE NATURII 127-131 română
articol de periodic BOLDOR, Ștefania (autor) Cercetări asupra raportului nuneric între sexe la unele populații de bibani (Perca Fluviatlis L, ord. Perciformes) din apele României ŞTIINŢELE NATURII 133-140 română
articol de periodic STĂNESCU, Gheorghe (autor) Contribuții la studiul ihtiofaunei râului Argeșel din bazinul Argeșului ŞTIINŢELE NATURII 141-148 română
articol de periodic STĂNESCU, Gheorghe (autor) Contribuții la cunoașterea ihtiofaunei râului Bratia din bazinul Argeșului ŞTIINŢELE NATURII 149-157 română
articol de periodic BOLDOR, Ștefania (autor) Biologia creșterii bibanului (Perca fluviatilis L., ord. Perciformes) din Delta Dunării ŞTIINŢELE NATURII 159-166 română
articol de periodic VASILIU, George (autor) Contribuții la cunoașterea numărului de vertebre la Salmo trutta fario L. (Pisces, Salmonidae) din bazinul râului Dîmbovița ŞTIINŢELE NATURII 167-169 română
articol de periodic SCRIPCARIU, D. (autor) , MEȘTER, Radu (autor) , TORCEA, Ștefan (autor) Contribuții ia studiul electroforetic al unor enzime glicolitice din eritrocitele de Mesocricetus auratus, M. Newtoni, M. Branti și Spalax leucodon ŞTIINŢELE NATURII 171-178 română
articol de periodic LINGNER, Dagmar (autor) Unele aspecte cibernetice ale neurosecreției. II. (Amplificarea) ŞTIINŢELE NATURII 179-184 română
articol de periodic SCRIPCARIU, D. (autor) , MEȘTER, Radu (autor) , NAUM, A. (autor) , TESIO, C. (autor) Modificări ale tabloului izoenzimatic al unor oxidaze din omogenatele totale de Drosophila melanogaster cu rezistență la DDT provocată experimental ŞTIINŢELE NATURII 185-193 română
articol de periodic LINGNER, Dagmar (autor) Sistemul neurosecretor caudal la Aspius aspius aspius L. 1758 ŞTIINŢELE NATURII 195-204 română
articol de periodic MITREA, Bucur (autor) , ROSETTI, Dinu V. (autor) Un tezaur de denari republicani și imperiali de început descoperit la Cetățeni-Mușcel Istorie 203-204 română
articol de periodic CRISTUDOR, M. (autor) Limesul transalutanus Istorie 229-241 română
articol de periodic MÎRȚU, Flaminiu (autor) Originea argeșeană a lui Iancu de Hunedoara, în lumina reconsiderării critice și exhaustive a cronicii lui Bonfinius Istorie 243-251 română
articol de periodic VASILESCU, Veronica (autor) , CRISTOCEA, Spiridon (autor) Un document necunoscut de la Mihnea Turcitul, domnul Țării Românești Istorie 253-258 română
articol de periodic CHIHAIA, P. (autor) Procesul moșiei Flăminzești de lângă Curtea de Argeș Istorie 259-270 română
articol de periodic OLTEANU, Ștefan (autor) Locul și rolul orașului Pitești în contextul producției meșteșugărești urbane din Țara Românească în evul mediu Istorie 271-275 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, L. (autor) , LIGOR, Alexandru (autor) In legătură cu plecarea lui Sinan Pașa de la București și retragerea lui Mihai Viteazul la Tîrgoviște Istorie 277-284 română
articol de periodic DINU, C (autor) Din istoricul unui vechi sat de moșneni - Suslănești Istorie 285-292 română
articol de periodic BRANIȘTE, Marin (autor) Un document necunoscut de la Radu Mihnea, domnul Țării Românești (1615) Istorie 293-300 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, L. (autor) Teze și ipoteze în problema trecerii de la feudalism la capitalism Istorie 301-308 română
articol de periodic CRUCEANĂ, Ion (autor) Drumuri comerciale de pământ și toponimele lor în zona de sus a județului Argeș Istorie 309-314 română
articol de periodic DUMITRESCU, C. (autor) Invățămîntul sătesc în județul Argeș (1838-1848) Istorie 315-336 română
articol de periodic NOVAC, Vasile (autor) Câteva documente inedite din familia Brătianu. I. C. Brătianu - paleograf Istorie 337-341 română
articol de periodic RUSU, Dumitru (autor) Mișcarea muncitorească - factor hotărâtor pentru adoptarea legilor referitoare la munca din România în perioada 1893-1914. Istorie 343-351 română
articol de periodic POPA, Petre (autor) Contribuția organizațiilor P.C.R. și P.S.D. din județul Argeș la făurirea partidului unic al clasei muncitoare Istorie 353-364 română
articol de periodic MOISE, Ion (autor) Câteva toponimice din zona Argeșului Istoria Culturii 365-367 română
articol de periodic DINU, Ion (autor) N. I. Apostolescu - cercetător istoric Istoria Culturii 369-383 română
articol de periodic DIACONESCU, Mihail (autor) Contribuții documentare la biografia lui Gib I. Mihăescu Istoria Culturii 385-398 română
articol de periodic ANGHEL, Dumitru (autor) Nicolae Labiș în Argeș Istoria Culturii 399-406 română
articol de periodic MATEESCU, Nicolae (autor) Tezaurul Muzeelor și monumentelor din Argeș, prețios mijloc de informare istorică și educare patriotică a tineretului Muzeografie 407-410 română