Zargidava - Revistă de Istorie, I, 2002


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Zargidava - Revistă de Istorie - Argument I. Studii şi articole 5-6 română
articol de periodic URSACHI, Vasile (autor) Zargidava - Centrul politic al regilor daci I. Studii şi articole 7-16 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Romanitate și creștinism în secolele V-VI în lumea satelor din spațiul carpato-nistrean I. Studii şi articole 17-44 română
articol de periodic SIBIȘTEANU LIVIA, Liliana (autor) Elemente păgîne în ritualuri creștine din spațiul românesc I. Studii şi articole 45-50 română
articol de periodic MURARIU, Ioan (autor) Organizarea administrativ-teritorială a ținuturilor Covurlui și Tecuci în sec. XVIII-XIX I. Studii şi articole 51-58 română
articol de periodic ISTINA MARIUS, Alexandru (autor) Episcopul Melchisedec Ștefănescu - medalion - I. Studii şi articole 59-68 română
articol de periodic BERCEANU, Maria (autor) Câteva considerații despre A.D. Xenopol ca filolog al istoriei I. Studii şi articole 69-72 română
articol de periodic CRUCEANU, Viorel (autor) Un punct de vedere asupra conferinței coloniale de la Berlin I. Studii şi articole 73-76 română
articol de periodic VASILIU, Mihai (autor) Ideologia lui Ion I.C. Brătianu I. Studii şi articole 77-98 română
articol de periodic PAVEL, Eduard (autor) Brătienii și problema minorităților I. Studii şi articole 99-104 română
articol de periodic NICULESCU, Gustav (autor) Elemente ale doctrinelor partidelor politice de extremă dreaptă din România interbelică I. Studii şi articole 105-110 română
articol de periodic LUCACI, Andrei (autor) Grigore Gafencu - ministru de externe al României I. Studii şi articole 111-126 română
articol de periodic CHIRIEȘ, Corneliu (autor) Județul Bacău - altar de jertfă și eroism I. Studii şi articole 127-136 română
articol de periodic ACHIVEI, Romeo (autor) Gînduri despre religie în școală II. Didactica şi istoria învăţământului 137-140 română
articol de periodic NICULESCU, Gustav (autor) Curriculum opțional pentru clasa a VI-a II. Didactica şi istoria învăţământului 141-142 română
articol de periodic BERCEANU, Maria (autor) Proiectarea unei programe de opțional II. Didactica şi istoria învăţământului 143-146 română
articol de periodic PĂDURARU, Constantin (autor) Informații privind învățământul băcăuan în documente de arhivă (sec. XIX-XX) II. Didactica şi istoria învăţământului 147-150 română
articol de periodic ISTINA, Lăcrămioara (autor) Așezări neolitice pe Valea Mureșului (II) Noi cercetări arheologice la Turdaș- "Luncă" - Luca S.A. III. Note şi recenzii 151-154 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Alogeni în spațiul getic (sec. III î.e.n. - II-e.n) Credințe și culte religioase - Sibișteanu Livia Liliana III. Note şi recenzii 155-156 română
articol de periodic OLTEANU, Ștefan (autor) Comunități sătești la est de Carpați în epoca migrațiilor. Așezarea de la Davideni din secolele V-VIII - Mitrea Ioan III. Note şi recenzii 157-158 română
articol de periodic CRUCEANU, Viorel (autor) Africa în corespondența diplomatică românească (1881-1905) - Leahu Gabriel III. Note şi recenzii 159-160 română
articol de periodic CIUTĂ, Jean (autor) Principatele Române în raporturile politice internaționale (1792-1821) - Boicu Leonid III. Note şi recenzii 161-162 română
articol de periodic CRUCEANU, Viorel (autor) Profesorul Ioan Mitrea la a 65-a aniversare IV. Cronici aniversare 165-182 română
articol de periodic LEOVEANU, Relu (autor) Profesorul Ioan Murariu la a 65-a aniversare IV. Cronici aniversare 183-190 română