Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 2, aprilie-iunie, 1987


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic PĂUNESCU, Alexandru (autor) Începuturile paleoliticului superior în Moldova Studii 87-100 română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) O așezare Precucuteni din nord-estul Munteniei Studii 101-114 română
articol de periodic DORUȚIU BOILĂ, Emilia (autor) Legații provinciilor de la Dunărea de Jos și statutul Moesiei Superioare în timpul războaielor marcomane Studii 115-125 română
articol de periodic SÂMPETRU, Mihai (autor) În legătură cu Trofeul lui Traian Discuţii 126-141 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) Câteva probleme privitoare la monedele de aramă din sudul Dobrogei în ultima treime a sec. XIV Discuţii 142-158 română
articol de periodic GHERGHE, Petre (autor) Unelte de piatră aflate în colecția Muzeului județean Gorj, Târgu Jiu Materiale şi cercetări arheologice 159-165 română
articol de periodic KALMAR, Zoia (autor) Contribuții la cunoașterea ritului funerar hallstattian Materiale şi cercetări arheologice 166-174 română
articol de periodic COCIȘ, Sorin (autor) Tipare romane de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Materiale şi cercetări arheologice 175-179 română
articol de periodic PETOLESCU, Constantin C (autor) Note epigrafice, IX Materiale şi cercetări arheologice 180-183 română
articol de periodic MARCU ISTRATE, Daniela (autor) Un mormânt de înhumație descoperit la Bistreț, jud. Dolj Materiale şi cercetări arheologice 184-191 română
articol de periodic OPRINESCU, Adriana (autor) Scurte considerații asupra activității metalurgice a comunităților culturii Coțofeni Note Arheologice 192-193 română
articol de periodic BARNEA, Ion (autor) Din nou despre Vasile Apokapes Note Arheologice 194 română
articol de periodic MATEESCU, Corneliu (autor) Dionisie Pecurariu Cronica 195-196 română
articol de periodic POPA, Radu (autor) Iatrus-Krivina, Spätantike Befestigung und frühmittelalterliche Siedlung an der unteren Donau, III, Michael Wendel și alții, Die mittelalterlichen Siedlungen, Berlin, 1986 RECENZII 197-201 română
articol de periodic OLTEANU, Ștefan (autor) Iulja L. Sčjapova, Očerki istorii drevengo steklodelija (po materjalam doliny Nila, Bližnego Vostoka i Europy), Moscova, 1983 RECENZII 201-202 română