Angustia, 4, 1999, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic GORGOI, Mihail (autor) Cîteva gînduri privind locul și rolul Muzeului Carpaților Răsăriteni I română
articol de periodic GHERGARI, Lucreția (autor) , IONESCU, Corina (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , TĂMAȘ, Tudor (autor) Studii geoarheologice asupra unor artefacte ceramice din Neoliticul Timpuriu din România: Stațiunea de la Lunca - Poiana Slatinii, județul Neamț 1-7 română
articol de periodic SZEKELY, Zoltan (autor) Așezarea culturii Schneckenberg de la Ariușd, jud. Covasna 9-12 română
articol de periodic CAVRUC, Valeriu (autor) Considerații privind situația etnoculturală în sud-estul Transilvaniei în epoca bronzului mijlociu 13-41 română
articol de periodic SZEKELY, Zsolt (autor) Așezarea culturii Wietenberg de la Baraolt, județul Covasna 43-46 română
articol de periodic LAZĂR, Valeriu (autor) Descoperirile Epocii Bronzului de pe teritoriul județului Mureș 47-54 română
articol de periodic KACSO, Carol (autor) Date noi cu privire la preistoria Maramureșului 55-70 română
articol de periodic CRIȘAN, Viorica (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Cetatea dacică "Valea Zînelor" - Covasna 71-81 română
articol de periodic BINDEA, Diana (autor) Studiu arheozoologic asupra așezării dacice de la Merești (jud. Harghita) 83-103 română
articol de periodic COSTEA, Florea (autor) O depunere rituală de vase la Racoșul de Jos, județul Brașov. Încercare de descifrare a posibilelor simboluri din ormanentica olăriei dacice (I) 105-119 română
articol de periodic JANOVITS, Istvan (autor) Noi periegheze arheologice din Depresiunea Ciucului 121-150 română
articol de periodic CÎNDEA, Ionel (autor) Expediția militară a Bizanțului din 1166 în geneza culoarului Dunăre - Curbura Carpaților 153-155 română
articol de periodic BICHICEAN, Gheorghe (autor) Elemente definitorii ale Cogregațiilor generale voievodale de la Alba Iulia, din anii 1289-1291 157-158 română
articol de periodic TĂTAR, Octavian (autor) Pacea de la Oradea (februarie 1538) dintre Ferdinand de Habsburf și Ioan Zapolya și implicațiile ei în disputa pentru coroana Ungariei 159-163 română
articol de periodic CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Toader Zugravul (sec. al XVIII-lea) 165-182 română
articol de periodic BĂILĂ, Maria (autor) Discursul Bisericii Orodoxe cu privire la căsătorie și divorț (1750-1850) 183-189 română
articol de periodic FOLA NICOLAE, Victor (autor) Fenomene istorice și demografice în Valea Tîrnavei Mici din Evul mediu pană astăti în conformitate cu date ale toponimiei 191-195 română
articol de periodic DOBREAN, Ana (autor) Date privind emigrarea în Moldova, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, a unor locuitori din Scaunele Giurgeu șio Ciuc 197-199 română
articol de periodic BURLACU, Emil (autor) Despre refugiații transilvăneni primiți în Țara Românească în anii 1848-1949 201-203 română
articol de periodic GRAMA, Ana (autor) Inventare cu bunuri ale comunităților românești ortodoxe din spațiul arcului intracarpatic în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 205-250 română
articol de periodic MAIOR, Carmina (autor) Urme sigilare pe inventare de bunuri ale bisericilor ortodoxe din sud-estul Transilvaniei 251-255 română
articol de periodic RUS DORIN, Ioan (autor) Participarea Batalionului 1 din Regimentul 2 Grăniceresc la Revoluția de la 1848-1849, oglindită în monografia regimentului scrisă de Michael Schneider, Bistrița, 1906 257-263 română
articol de periodic DUMITRU, Oana (autor) În jurul revistei "Viața Literară și Artistică" Din corespondența lui Virgil Cioflec cu Ilarie Chendi (7 iulie 1906 - 9 septembrie 1907) 265-275 română
articol de periodic LECHINȚAN, Vasile (autor) , ZEGREANU, Octavian (autor) Corespondență de la românii din secuime în "Gazeta Transilvaniei" din 1899 277-287 română
articol de periodic GOTIA, Dorin (autor) Prelegerile și Conferințele ca mijloace de propagandă promovate de ASTRA, la începutul secolului XX 289-292 română
articol de periodic CRIȘAN, Eugenia (autor) Un document inedit privind Despărțămîntul Brașov al Astrei 293-296 română
articol de periodic CRIȘAN, Vasile (autor) Araci (Arpătac) - o mlădiță viguroasă a Astrei în Secuime 297-301 română
articol de periodic CRIȘAN, Cristian (autor) Mențiuni documentare cu privire la istoricul la istoricul unor biserici orodoxe din zona Baraolt 303-306 română
articol de periodic DATUI, Camelia (autor) , GANEA, Aurel (autor) Evoluția ideii de unitate la români 307-313 română
articol de periodic STAN, Constantin (autor) Activitatea lui Pompiliu Nistor pentru desăvîrșirea unității naționale românești 315-320 română
articol de periodic BOSOANCĂ, Traian (autor) Marea Unire și preoțimea ortodoxă română din județul Mureș 321-324 română
articol de periodic BURLACU, Ioana (autor) Amintiri ale lui Dumitru Antal despre Marea Unire 325-327 română
articol de periodic TEODORESCU, Virgiliu (autor) Miron Cristea - contemporanul nostru 329-334 română
articol de periodic BURLACU, Ioana (autor) Miron Cristea și relațiile internaționale ale Bisericii Ortodoxe Române 335-437 română
articol de periodic ROȘCA, Maria (autor) Iconografia lui Miron Cristea 339-341 română
articol de periodic ȚURLEA, Petre (autor) Din corespondența românilor din Secuime cu Nicolae Iorga - anul 1919 343-347 română
articol de periodic PANĂ, Virgil (autor) Cîteva considerații privind moșcarea politică maghiară din România (1919-1939) 349-352 română
articol de periodic IANCU, Alina (autor) "Oituzul" - Gazeză independentă de informație culturală, socială și politică 353-357 română
articol de periodic PĂTRUNJEL, Violeta (autor) Biserica Ortodoxă și viața romînească din Covasna sub semnul traziției și incertitudinii (1944-1945) 359-363 română
articol de periodic DICULESCU, Felicia (autor) Folclor muzical din Depresiunea Întorsura Buzăului Ii. Colkindatul și colinda - aspecte evolutive 367-376 română
articol de periodic MARC, Dorel (autor) Evoluția structurii ocupaționale în zona etnografică Toplița. Considerații privind interferențele și interdependențele ocupaționale 377-380 română
articol de periodic MATEI, Florina (autor) Semnificații ale ceremonialului funerar la români. Obiceiul de înmormîntare în zona Topliței 381-384 română
articol de periodic CIOBANU-BĂCANU, Maria (autor) , LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Județele Covasna și Harghita, sub semnul instabilității relațiilor interetnice 387-393 română
articol de periodic RAIN, Lily (autor) Căsătoria etnic-mixtă între etnic și religios 395-397 română
articol de periodic BUCUR, Nicoleta (autor) Satul - comunitate de intercunoaștere 399-402 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Habitat și popilație. Procese și structuri demografice în județele Covasna și Harghita 403-421 română
articol de periodic FERGHIU, Delia (autor) Memorie și edentitate - constructe sociale 423-432 română
articol de periodic BĂILĂ, Maria (autor) Personalități din Covasna și Harghita 435-436 română
articol de periodic BĂILĂ, Maria (autor) Românii din Scaunele Secuiești (în antroponimele din Conscripții Scaunul Ciuc, Girgeu, Cașin Vol. III, 1567-1850 - Ranca I. 436-437 română
articol de periodic IANCU, Alina (autor) Moarte cu bucluc" - Cioflec R. 437-437 română
articol de periodic DOBREAN, Ana (autor) "Subcetate - Mureș" - file de monografie 438-438 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Cronica activității pe anul 1998 441-446 română
articol de periodic Valeriu Lazăr (1931-1991) 447-448 română