Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CÎNDEA, Ionel (autor) Dr. Valeriu Sîrbu la 50 de ani .11-24 română
articol de periodic NEAGU, Marian (autor) Comunitățile Boian-Giulești din Valea Dunării 25-34 română
articol de periodic PANDREA, Stănică (autor) Cîteva observații referitoare la periodizarea culturii Boian 35-70 română
articol de periodic SCHUSTER, Cristian (autor) Unele aprecieri cu privire la instalațiile de foc de uz menajer din epoca bronzului pe teritoriul României 71-92 română
articol de periodic GUERGOVA, Diana (autor) Tezaurele Traciei și miturile hiperboreene 93-104 română
articol de periodic URSUȚIU, Adrian (autor) Cu privire la caracterul unor descoperiri aparținînd primei vîrste a fierului din Transilvania 105-110 română
articol de periodic MARAZOV, Ivan (autor) When Thracian Wamen ger Drunk 111-118 engleză
articol de periodic ANGELESCU, Mircea (autor) Importurile ceramice atice în coloniile pontice 119-157 română
articol de periodic SÎRBU, Valeriu (autor) Credințe și practici funciare și sacrificiale la geto-daci (sec. V.A. Chr. - I.P. Chr.) 159-189 română
articol de periodic TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Descoperiri monetare autonome în Dobrogea (sec. IV- I. a Chr.) 191-212 română
articol de periodic MĂNDESCU, Dragoș (autor) Observations sur le port de la fibule de scjema theracique 213-219 franceză
articol de periodic FLOREA, Gelu (autor) , SUCIU, Liliana (autor) , VAIDA, Lucian (autor) Fortificațiile dacice din Nord-Estul Transilvaniei (un stadiu al cercetărilor) 221-230 română
articol de periodic GHEORGHIU, Gabriela (autor) O groapă de cult descoperită în așezarea dacică de la Lupu, com. Cergău (jud. Alba) 231-238 română
articol de periodic CRIȘAN, Viorica (autor) Aspectele privind relațiile dacilor din Estul Transilvaniei cu ținuturile extracarpatice 239-249 română
articol de periodic BODO, Cristina (autor) Construcțiile cu absidă din Dacia preromană 251-275 română
articol de periodic RISTOIU, Aurel (autor) Mercenari "barbari" la Histria și Callatis în sec. I a. Chr. Interpretări arheologice și istorice 277-288 română
articol de periodic GLODARIU, Ioan (autor) Decebal în ajunul confruntărilor armate cu traian 289-294 română
articol de periodic BÎRCĂ, Vitalie (autor) Oglinzile deptunghiulare din mormintele sarmatice din spațiul carpato-nistrean 295-312 română
articol de periodic CROITORU, Costin (autor) Cîteva considerații cu privire la traseul și cronologia Brazdei lui Novac de Nord 313-324 română
articol de periodic IONIȚĂ, Ion (autor) Vase de sticlă romane la dacii liberi (secolele II-III p.Chr) 325-361 română
articol de periodic OȚA, Liana (autor) Hunii în Dobrogea 363-386 română
articol de periodic OBERLANDER - TÎRNAUCEANU, Ernest (autor) Cons and history, the case of the area of the Iron Gates of the Danube during the 10th-11th centuries 387-411 engleză
articol de periodic APETREI, Cristian (autor) Contribuții la studiul instituției vorniciei din Țara Românească în secolul al XV-lea. Atribuțiile marelui vornic 413-424 română
articol de periodic LUCA, Cristian (autor) Participarea Transilvaniei la războiul de treizeci de ani în perioada domniei lui Gabriel Bethlen (1613-1629) 425-434 română
articol de periodic DINU, Niculina (autor) Ceramica otomană din sec. XVI-XVIII descoperită la Brăila (I) 435-454 română
articol de periodic CÎNDEA, Ionel (autor) Cercetările arheologice din vatra medievală a orașului Brăilei (2000) 455-468 română
articol de periodic APETREI, Cristian (autor) , CÎNDEA, Ionel (autor) Cercetările arheologice din vatra medievală a orașului Brăilei (2001) 469-486 română
articol de periodic IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Un topor dacic de la Mehadia 487-490 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) Cui aparține cultura Ciurel? 491-493 română
articol de periodic RĂDULESCU, Mihai (autor) O contribuție la heraldica românească - convorbire cu Ioan N. Mănescu - 495-510 română
articol de periodic RUSTOIU, Aurel (autor) Les Geto-Daces. Iconographie et imaginaire - Sîrbu V., Flore G. 511-514 română
articol de periodic Rituri și ritualuri funerare în spațiul extracarpatic în secolele VIII-X - Luca C., Măndescu 515-516 română
articol de periodic Byzantine Coinage - Grierson Philip 517-518 română
articol de periodic LUCA, Cristian (autor) Observații asupra unei ediții de documente venețiene conținînd informații despre porturile moldo-otomane, din veacul al XV-lea 519-524 română