Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, II, nr. în TOM: 4, 1991, Serie Nouă


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 2-4 română; franceză; engleză
articol de periodic SION, Gh. (autor) Mănăstiri vechi – mănăstiri noi Monumente, ansambluri, situri – Atitudini şi mentalităţi 5-6 română
articol de periodic TRIȘCU, Aurelian (autor) Agapia Veche Dosarele distrugerii 7-10 română; franceză
articol de periodic TEODORESCU, Virgiliu Z. (autor) Monumentul eroilor pompieri Dosarele distrugerii 11-14 română
articol de periodic KOVÁCS, E. (autor) Restauration Problems of Stones Facades in Hungary Comunicări şi rapoarte de cercetare 15 engleză
articol de periodic SELIAN, Sergiu (autor) Bisericile armenești din România Comunicări şi rapoarte de cercetare 16-23 română; franceză
articol de periodic PĂUN, Silvia (autor) La valeur de l'architecture populaire roumaine authentique Comunicări şi rapoarte de cercetare 24-38 franceză
articol de periodic IONESCU, Dan (autor) O veche casă bucureșteană în mahalaua Dudescului – „Cosa Cilibiului” Comunicări şi rapoarte de cercetare 39-48 română
articol de periodic IGNAT, Sanda (autor) Arhitectul Ștefan Balș despre restaurarea monumentelor istorice Instrucţie, educaţie, perfecţionare 49-57 română; franceză
articol de periodic TRIȘCU, Aurelian (autor) Ziua porților deschise Instrucţie, educaţie, perfecţionare 58 română
articol de periodic Organisation des nations unies pour l'education, la science et la culture. Comite intergouvernamental pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel. Orientations devant guider la mise en oeuvre de convention du patrimoine mondial 59-73 franceză
articol de periodic POP, Georgeta (autor) Din ședințele Comisiei Naționale (iulie – septembrie 1991) Cronica internă 74-75 română
articol de periodic Constituirea Secțiunii Parcurilor și Siturilor Naturale Istorice Cronica internă 75 română
articol de periodic STROE, Adriana (autor) Vizita unor membri ai Comitetului Internațional ICOMOS și ai Comitetului Național German ICOMOS în România Cronica internă 76-77 română
articol de periodic P., G. (autor) Bursieri români ai DMASI în străinătate Cronica internă 77 română
articol de periodic CRĂCIUN, Cristina (autor) Simpozionul „Tehnici fotogrammetrice și de teledetecție în ingineria mediului”, Suceava, 1991 VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 78 română
articol de periodic GOSPODINOV, N. (autor) , SION, A. (autor) Cel de-al XIV-lea Simpozion Internațional al CIPA de la Delfi – Grecia VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 79 română
articol de periodic IOSIPESCU, Sergiu (autor) Misiune de studii la Paris, în Languedoc, la Marsilia și Lyon VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 79-85 română
articol de periodic CANTACUZINO, Gh. I. (autor) Colocviul internațional „Roma e le capitoli europee dell'archeologia”, 11–15 iunie 1991 VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 86-87 română
articol de periodic STROE, Aurelian (autor) Simpozionul internațional „850 de ani de la stabilirea primelor grupuri de sași în Transilvania” București, noiembrie, 1991 VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 87-89 română
articol de periodic STOICA, Georgeta (autor) Arh. Kikos Kalogirou, Greek traditional arhitecture. Veroia . „Melissa” Publishing House, Athens, 1990. 40 pl. 59 II. Recenzii, expoziţii 90-91 română
articol de periodic BUSUIOC, Dan Nicolae (autor) Din nou despre mănăstirea cisterciană de la Cârța, în legătură cu o contribuție recentă: Thalgott Michael, Die Zisterzienser von Kerz. Zusammenhänge Recenzii, expoziţii 91-95 română
articol de periodic POP, Georgeta (autor) Expoziția „Salutări din București – O istorie a Bucureștilor în cărți poștale ilustrate” Recenzii, expoziţii 95 română
articol de periodic PIPPIDI, Andrei (autor) H. H. Stahl (1901–1991) NECROLOG 96 română