Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, VII, nr. în TOM: 1-2, 1996, Serie Nouă


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar 2-4 română; franceză; engleză
articol de periodic STROE, Adriana (autor) Valoarea de monument istoric a satelor din zona de colonizare săsească din Transilvania Monumente, ansambluri, situri – Atitudini şi mentalităţi 5-8 română
articol de periodic STROE, Adriana (autor) Proiectul comun româno-german de inventariere a patrimoniului cultural-artistic al localităților de colonizare săsească din Transilvania Monumente, ansambluri, situri – Atitudini şi mentalităţi 9 română
articol de periodic POPA, Corina (autor) Arhitectura rurală și arhitectura de tip urban în Râșnov și Cristian (jud. Brașov) între 1820–1910 Comunicări şi rapoarte de cercetare 10-23 română; germană
articol de periodic LOTREANU, Monica (autor) Semnalarea unor elemente specifice arhitecturii orășenești în fondul rezidențial al comunei Biertan Comunicări şi rapoarte de cercetare 24-34 română
articol de periodic POPA, Corina (autor) Considerații privind tipologia pivnițelor din Biertan Comunicări şi rapoarte de cercetare 35-44 română
articol de periodic BELDIMAN, Ruxandra (autor) Tipologii de gospodării din satul Richiș Comunicări şi rapoarte de cercetare 45-52 română
articol de periodic THEODORU, Cecilia (autor) Sisteme constructive ale șarpantelor în localitățile Râșnov și Cristian Comunicări şi rapoarte de cercetare 53-56 română
articol de periodic BELDIMAN, Ruxandra (autor) Râșnov. Fișă de localitate Comunicări şi rapoarte de cercetare 57-71 română
articol de periodic STROE, Adriana (autor) , STROE, Aurelian (autor) Prejmer – Tartlau. Fișă de localitate Comunicări şi rapoarte de cercetare 72-83 română
articol de periodic STROE, Adriana (autor) , STROE, Aurelian (autor) Prejmer. Biserica ortodoxă Comunicări şi rapoarte de cercetare 84-85 română
articol de periodic STROE, Adriana (autor) , STROE, Aurelian (autor) Prejmer. Școală Comunicări şi rapoarte de cercetare 86 română
articol de periodic STROE, Adriana (autor) , STROE, Aurelian (autor) Prejmer. Gospodărie Comunicări şi rapoarte de cercetare 87 română
articol de periodic STROE, Adriana (autor) , STROE, Aurelian (autor) Prejmer. Gospodărie Comunicări şi rapoarte de cercetare 88 română
articol de periodic STROE, Adriana (autor) , STROE, Aurelian (autor) Prejmer. Casă Comunicări şi rapoarte de cercetare 89 română
articol de periodic STROE, Adriana (autor) , STROE, Aurelian (autor) Prejmer. Ansamblu moară de apă cu locuință Comunicări şi rapoarte de cercetare 90 română
articol de periodic STROE, Adriana (autor) , STROE, Aurelian (autor) Prejmer. Cimitir evanghelic Comunicări şi rapoarte de cercetare 91 română
articol de periodic GRECEANU, Eugenia (autor) Reluarea activității de protecție a monumentelor istorice din România după desființarea în 1948 a Comisiunii Monumentelor Istorice. Procesele verbale ale ședințelor de avizare organizate de Comitetul de Stat pentru Arhitectură și construcții cu începere din 1952 (p. A III-a) Izvoare 92-97 română
articol de periodic VELESCU, Oliver (autor) Indicele proceselor verbale ale Comisiei de avizare a CSCAS, 1952–1967 Izvoare 98-111 română
articol de periodic POPA, Corina (autor) Salonul internațional al patrimoniului – conservare, restaurare, reconstituire, Paris, 6–9 aprilie 1995 VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 112 română
articol de periodic IONESCU, Cristina (autor) Cursurile Universității de vară pentru monumente istorice, Eger, Ungaria VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 113-114 română
articol de periodic IONESCU, Cristina (autor) Ziua Porților Deschise, septembrie 1995 VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 114 română
articol de periodic STROE, Adriana (autor) Simpozion româno-german, Sibiu, 3–5, noiembrie 1995 VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 115 română
articol de periodic BRĂTULEANU, Liviu (autor) Atelierul „Patrimoniul arhitectural în zone seismice”, București, 3–5 noiembrie 1995 VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 116 română
articol de periodic PISICĂ, Viorica (autor) Topografia monumentelor din Transilvania Recenzii, expoziţii, prezentări 117 română
articol de periodic PISICĂ, Viorica (autor) Expoziția „Galații in imagini de epocă" Recenzii, expoziţii, prezentări 117 română
articol de periodic PIPPIDI, Andrei (autor) Constantin Bălan, Inscripții medievale și din epoca modernă a României. Județul istoric Argeș, sec. XIV–1848 Recenzii, expoziţii, prezentări 118 franceză
articol de periodic CHIRCULESCU, Constantin (autor) Expoziție comemorativă. Arta lui Nicolai Georgescu își omagiază autorul la București Recenzii, expoziţii, prezentări 119 română
articol de periodic DINCULESCU, Sergiu (autor) Nostalgie la o torță Recenzii, expoziţii, prezentări 120 română