Angustia, 14, 2010, seria arheologie-etnografie-educație muzeală


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic KOVÁCS, Adela (autor) Statistic analysis on the Neolithic and Eneolithic shrine hearths from south-eastern Europe .11-26 engleză
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , LAZAROVICI, Magda (autor) Despre fazele A: ale Grupelor Ariușd și Cucuteni 27-108 română
articol de periodic BUZEA, Dan (autor) Vase cu decor floral Descoperite la Păuleni Ciuc - Ciomortan, jud. Harghita. Cultura Cucuteni-Ariușd 109-128 română
articol de periodic BUZEA, Dan (autor) , KOVÁCS, Adela (autor) Pintadere descoperite la Păuleni-Ciuc "Dîmbul Cetății". Cultura Cucuteni-Ariușd 129-140 română
articol de periodic BELDIMAN, Corneliu (autor) , STANCS, Diana (autor) Date asupra industriei materiilor dure animale aparținînd culturii Cucuteni-Ariușd descoperite în așezarea de la Păuleni-Ciuc - Dîmbul Cetății", jud. Harghita 141-164 română
articol de periodic BROWN, A. (autor) , BRUNNING, Richard (autor) , BUZEA, Dan (autor) , CAVRUC, Valeriu (autor) , HARDING, Anthony (autor) , KOVÁCS, Adela (autor) , MARINESCU, George (autor) , WAZNY, Tomasz (autor) Cercetări privind exploatarea sării în nord-estul Transilvaniei (2006-2010). Raport preliminar 165-245 română
articol de periodic BUZEA, Dan (autor) Experimentul "Troaca" 245-256 română
articol de periodic POPA, Ionel (autor) , SEMENIUC, Anca (autor) Particularități privind compoziția speciilor lemnoase identificate în șantierul arheologic de la Băile Figa, Beclean, jud. Bistrița-Năsăud 257-260 română
articol de periodic DUMITRESCU, Ionuț (autor) , SCHUSTER, Cristian (autor) , TUȚULESCU, Ion (autor) Cîteva gînduri cu privire la exploatarea sării în nord-estul Olteniei. Din preistorie și pînă în epoca modernă 261-270 română
articol de periodic MUNTEANU, Roxana (autor) Reconsiderarea unei descoperiri funerare: mormîntul de la Poian, jud. Covasna 271-276 română
articol de periodic COSAC, Marian (autor) , ION, Rodica (autor) , MURĂTORESCU, George (autor) , MUSCA, Tiberiu (autor) , RADU, Alexandru (autor) Utilizarea bitumului la fixarea în suport a unor utilaje litice din perioada timpurie a Epocii Bronzului în Subcarpații de Curbură 277-288 română
articol de periodic SOCACI, Adrian (autor) O piesă inedită din bronz descoperită la Beclean (jud. Bistrița-Năsăud) 289-292 română
articol de periodic VULPE, Alexandru (autor) Impactul cercetării civilizației geto-dacice asupra societății contemporane 293-298 română
articol de periodic URSACHI, Vasile (autor) Cetatea dacică de la Brad în contextul culturii materiale și spirituale ale dacilor excarpatici 299-317 română
articol de periodic COSTEA, Florea (autor) Omul. Piatra. Timpul. Puterea. Studiu de caz: Defileul Oltului din Munții Perșani 319-332 română
articol de periodic IOV, Claudiu (autor) , ZĂGREANU, Radu (autor) Noi monumente sculpturale din zona Porolissum 333-360 română
articol de periodic ZĂGREANU, Radu (autor) Roman Stonework - An archaelogical Experiment 361-366 română
articol de periodic ARDELEAN, Sorana (autor) Locuințele C1 și C2 din strada Victor Deleu din Cluj-Napoca. Încercare de încadrare tipologică 367-372 română
articol de periodic ARDELEAN, Marius (autor) Structura statistică a pieselor de armament descoperite în bazinul Tisei superioare (sec. Ii-III p- Chr.) 373-386 română
articol de periodic OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Irina (autor) Proiecte de arheologie aeriană în România 389-412 română
articol de periodic WHITLOW, Raymond (autor) Aerchaelogical Research at Păuleni Ciuc, Harghita County 413-426 engleză
articol de periodic CONSTANTIN, Cătălin (autor) , ȘTEFAN, Maria-Magdalena (autor) , TEFAN, Dan (autor) Studiul geomagnetic al fortificațiilor din epoca bronzului de la Pîuleni Ciuc - Ciomortan "Dîmbul Cetății", jud. Harghita 427-436 română
articol de periodic MAXIM, Zoia (autor) , VOICA, Cezara (autor) Rezultatele analizelor izotopice ale unor fragmrnte ceramice Neo-Eneolitice din Transilvania 437-444 română
articol de periodic CIOBANU, Doina (autor) Sarea aliment, conservant și hrană rituală 447-450 română
articol de periodic BUCUR, Nicolae (autor) Colecții de cahle din muzeele harghitene 451-466 română
articol de periodic DORNEANU, Doina (autor) Mărturie făcută în 1973 de Vasile Dobrean (1897-1982), din comuna Subcetate, județul Harghita, în grai românesc autentic despre păduritul și plutăritul practicate pe Valea Mureșului Superior în prima jumătate a secolului al XX-lea 467-470 română
articol de periodic MARC, Dorel (autor) Izvoare etnografice surptinse în Conscripția urbarială din 1785. Ocupațiile și veniturile (Beneficia) satelor de pe Mureșul Superior și Valea Gurghiului, comitatul Turda 471-482 română
articol de periodic DEAK, Andrea (autor) , FELEA, Cristina (autor) Proiectul cultural de pedagogie muzeală "Rainbow. Alunecand pe curcubeul cultural ajungem la voi" 485-510 română
articol de periodic BUZEA, Dan (autor) , CÎRLĂNESCU, Alexandra (autor) Oamenii Sării - Tabăra de Arheologie Experimentală de la Beclean - Băile Figa, jud. Bistrița-Năsăud 511-522 română
articol de periodic BRIEWIG, Bjorn (autor) , BUZEA, Dan (autor) , CÎRLĂNESCU, Alexandra (autor) , DEAK, Andrea (autor) Tabără de Arheologie Experimentală Păuleni Ciuc - Ciomortan "Dîmbul Cetății" jud. Harghita, 09-30 august 2009 523-538 română
articol de periodic BUZEA ANCA, Maria (autor) , MOCANU IRIMIȚĂ, Corina (autor) "Micii Muzeografi" Delalii din proiect 539-540 română
articol de periodic KOVÁCS, Adela (autor) Import and Imitation in Archeology - Biehl P., Rassamakin Y. 543-549 română
articol de periodic ENEA, Sergiu (autor) Hoisești - La pod. O așezare cucuteniană pe Valea Bahluiului - Bodi G. 549-552 română
articol de periodic BUZEA, Lucian (autor) , DEAK, Andrea (autor) Cronica activității MNCR în 2009-2010 553-564 română