Carpica, I, 1968


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ANTONESCU, Iulian (autor) Zece ani de muzeografie băcăuană 5-9 română
articol de periodic CĂPITANU, Viorel (autor) Descoperiri paleolitice în bazinul Bistriței .10-16 română
articol de periodic DRĂGOTESCU, Marcel (autor) Așezarea paleolitică de la Bicaz 17-25 română
articol de periodic URSACHI, Minidora (autor) Depozitul de obiecte de bronz de la Ruginoasa 27-34 română
articol de periodic CĂPITANU, Viorel (autor) , FLORESCU, Marilena (autor) Cîteva observații privitoare la sfârșitul epocii bronzului în lumina ultimelor cercetări arheologice efectuate de Muzeul de Istorie din Bacău 35-47 română
articol de periodic CĂPITANU, Viorel (autor) , FLORESCU, Marilena (autor) Descoperiri recente de obiecte din aramă și bronz în Moldova 49-61 română
articol de periodic BUZDUGAN, Constantin (autor) Cimitir din epoca bronzului la Căbești (Bacău) 63-67 română
articol de periodic CĂPITANU, Viorel (autor) Un mormînt hallstattian, descoperit la Cimbala 69-72 română
articol de periodic BUZDUGAN, Constantin (autor) Mormântul hallstattian descoperit la Recea 73-76 română
articol de periodic BUZDUGAN, Constantin (autor) Necropola getică de la Slobozia 77-94 română
articol de periodic BUZDUGAN, Constantin (autor) O nouă așezare getică din bazinul Zeletinului 95-99 română
articol de periodic BUZDUGAN, Constantin (autor) Descoperiri arheologice în depresiunea Onești 101-110 română
articol de periodic URSACHI, Vasile (autor) Cercetări arheologice efectuate de Muzeul de istorie din Roman 111-188 română
articol de periodic ANTONESCU, Iulian (autor) Depozitul de obiecte de fier din comuna Negri-Bacău și implicațiile sale istorice 189-197 română
articol de periodic BUZDUGAN, Constantin (autor) , CĂPITANU, Viorel (autor) Necropola daco-carpică de la Bărboasa-Bacău 199-208 română
articol de periodic MIHAILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Noi descoperiri de tezaure imperiale romane la Piatra Neamț 209-231 română
articol de periodic CĂPITANU, Viorel (autor) , TEODOR, Dan (autor) Cercetările arheologice de la Mănoaia-Costișa și contribuția lor la cunoașterea culturii materiale locale din sec. V-VI din Moldova 233-247 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Descoperiri prefeudale din regiunea central-estică a Carpaților Orientali și din zona de contact cu Podișul Moldovei 249-259 română
articol de periodic MĂTASĂ, Constantin (autor) Importanța toponimiei în cunoașterea trecutului 261-264 română
articol de periodic ARTIMON, Alexandru (autor) Cîteva considerații asupra tezaurului monetar de la Cetatea Neamțului (sec. al XVII-lea) 266-279 română
articol de periodic ZUB, Alexandru (autor) Vasile Pârvan. Corespondență inedită din vremea studiilor 1904-190 281-328 română
articol de periodic ZUB, Alexandru (autor) Vasile Pârvan – preocupări bibliografice și documentaristice 329-336 română
articol de periodic ANTONESCU, Eugenia (autor) Tonitza și pictura de la Durău 337-346 română
articol de periodic ANTONESCU, Eugenia (autor) Specificul moldovenesc în opera lui Aurel Băeșu 347-358 română