Carpica, XXII, 1991


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic PĂLTĂNEA, Paul (autor) Din corespondența inedită a lui Costache Negri .7-26 română
articol de periodic RADULIAN, Cristina (autor) Unirea reflectată în arta plastică 27-28 română
articol de periodic ICHIM, Dorinel (autor) Expoziția de etnografie din orașul Comănești 29-38 română
articol de periodic SAVIN, Viorel (autor) Funcții și cerințe ale casei-muzeu în etapa actuală 39-45 română
articol de periodic DĂNILĂ, Ioan (autor) Lipova – loc înveșnicit de pașii poetului 49-53 română
articol de periodic ROTARU, Ion (autor) Eminescu în viziunea poeților români de azi 54-63 română
articol de periodic ROBCIUC, Vasile (autor) Traduceri eminesciene din teatrul european 64-65 română
articol de periodic TĂTARU, Dumitru (autor) Preocupări geografice la Mihai Eminescu 66-67 română
articol de periodic PĂUNESCU, Alexandra-Cristina (autor) „Românismul” – o societate culturală și patriotică 68-92 română
articol de periodic DĂNILĂ, Ioan (autor) Mereu al românilor – Vasile Alecsandri 93-94 română
articol de periodic DABIJA, Nicolae (autor) Unire în suflet 95-96 română
articol de periodic ILIESCU, Ion (autor) Omagiu bibliofil unui alt luceafăr 97-100 română
articol de periodic COSMESCU, Marin (autor) Obârșia poetului Vasile Alecsandri 101-106 română
articol de periodic COSMESCU, Marin (autor) Iancu Gheorghiu Budu, un entuziast unionist băcăuan 107-114 română
articol de periodic BURLACU, Gheorghe (autor) Ion Măzăreanu, Satul Brad, baștină și moșie a Isăceștilor și Ioneștilor 117-156 română
articol de periodic ȘENDREA, Eugen (autor) Maria Cretzu-Medeleni 157-158 română
articol de periodic ANTONESCU, Iulian (autor) , CĂPITANU, Viorel (autor) Iulian Antonescu ctitor al muzeelor din județul Bacău 163-165 română
articol de periodic MUNTE, B. (autor) Un făuritor exemplar – pioner al muzeelor băcăuane: Iulian Antonescu 167-170 română
articol de periodic URSACHI, Vasile (autor) Iulian Antonescu o mare personalitate a zilelor noastre 171-172 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Un om și un suflet: Iulian Antonescu 173-174 română
articol de periodic BOGZA, Zenovia (autor) Iulian Antonescu – o personalitate marcantă a afirmării spiritualității românești 175-177 română
articol de periodic COZĂRESCU, Epifanie (autor) Iulian Antonescu și muzeul spitalului din Roman 179-180 română
articol de periodic VLĂDESCU, Cristian (autor) Un mare prieten al oamenilor, Iulian Antonescu 181-182 română
articol de periodic DULGHERU, Maria (autor) , STĂNESCU, Eugen (autor) Iulian Antonescu un mare cercetător al trecutului istoric al românilor 183-183 română
articol de periodic BARBU, Vasile (autor) A fost un om 185-186 română
articol de periodic DRĂGOTESCU, Marcel (autor) Un apostol al muzeografiei românești – Iulian Antonescu 187-189 română
articol de periodic ȘADURSCHI, Paul (autor) Amintiri despre domnul Iulian Antonescu 191-192 română
articol de periodic ARTIMON, Alexandru (autor) Gânduri despre Iulian Antonescu 193-194 română
articol de periodic MOLDOVEANU, Aurel (autor) Iulian Antonescu un neobosit ctitor de muzee 195-197 română
articol de periodic UNGUREANU, Ioan (autor) Așa l-am cunoscut pe Iulian Antonescu 198-200 română