Memoria Antiquitatis: MemAntiq, II, 1970, Acta Musei Petrodavensis


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar - Sommaire - Contents - Inhalt 3-6 română, engleză, franceză, germană
articol de periodic CHIRICA, Vasile (autor) Ateliere paleolitice și epipaleolitice de prelucrare a uneltelor Studii şi Materiale 7-18 română, engleză
articol de periodic SZEKELY, Zoltan (autor) Contribuții la cunoașterea culturii Boian în sud-estul Transilvaniei Studii şi Materiale 19-23 română, germană
articol de periodic DRAGOMIR, Ioan (autor) Aspectul cultural Stoicani-Aldeni în lumina săpăturilor de la Lișcoteanca, Băneasa și Suceveni Studii şi Materiale 25-38 română, franceză
articol de periodic LÁSZLÓ, Attila (autor) Vase neolitice cu fețe umane, descoperite în România. Unele considerații privind tema feței umane pe ceramica neolitică a Bazinului Danubian Studii şi Materiale 39-74 română, franceză
articol de periodic NIȚU, Anton (autor) Reprezentările feminine dorsale pe ceramica neo-eneolitică carpato-balcanică Studii şi Materiale 75-99 română, franceză
articol de periodic CUCOȘ, Ștefan (autor) Reprezentări antropomorfe în decorul pictat cucutenian de la Ghelăiești (jud. Neamț) Studii şi Materiale 101-113 română, franceză
articol de periodic VULPE, Alexandru (autor) Archäologische Forschungen und Historische Betrachtungen über das 7 bis 5 Jg. im Donau-Karpatenraum Studii şi Materiale 115-213 germană, română
articol de periodic BABEȘ, Mircea (autor) Dacii și bastarnii Studii şi Materiale 215-236 română, franceză
articol de periodic BUZILĂ, Aurel (autor) Despre ceramica daco-getică lucrată cu mâna de la Bâtca Doamnei, Piatra Neamț Studii şi Materiale 237-250 română, franceză
articol de periodic MITREA, Bucur (autor) Începuturile migrației popoarelor în regiunea est-carpatică și tezaurul de monede romane imperiale de la Racova-Chetriș, jud. Bacău Studii şi Materiale 251-280 română, engleză
articol de periodic MIHAILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Circulația monetară la triburile libere de la răsărit de Carpați (sec. II-IV) Studii şi Materiale 281-344 română, engleză
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea populației locale dintre Carpați și Siret în sec. V-VI e.n. Studii şi Materiale 345-369 română, engleză
articol de periodic MONAH, Dan (autor) , SPINEI, Victor (autor) Așezarea prefeudală de la Brășăuți Studii şi Materiale 371-387 română, germană
articol de periodic CIHODARU, Constantin (autor) Originea unor termeni referitori la vârfurile societății feudale din țara noastră Studii şi Materiale 389-401 română, franceză
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) Fortificațiile medievale din Moldova Studii şi Materiale 403-416 română, franceză
articol de periodic ILIESCU, Octavian (autor) Monede moldovenești inedite Studii şi Materiale 417-422 română, franceză
articol de periodic NEAMȚU, Eugenia (autor) Aratrul fără plaz. Contribuții la cunoașterea vechilor unelte de arat pe teritoriul României Studii şi Materiale 423-438 română, franceză
articol de periodic ZUB, Alexandru (autor) A.D. Xenopol și M. Kogălniceanu. Marginalii Studii şi Materiale 439-448 română, franceză
articol de periodic TĂNASE, Gheorghe (autor) Împroprietărirea însurățeilor pe moșiile statului din județul Neamț (1878-1879) Studii şi Materiale 449-468 română, franceză
articol de periodic SCURTU, Ioan (autor) Țărănimea din România și Unirea Transilvaniei (august 1914-august 1916) Studii şi Materiale 469-479 română, engleză
articol de periodic CUCOȘ, Ștefan (autor) O așezare neolitică în bazinul Trotușului Note şi discuţii 481-486 română, franceză
articol de periodic BUZDUGAN, Constantin (autor) Cîteva celturi provenite din descoperiri fortuite Note şi discuţii 487-490 română, franceză
articol de periodic MIHAILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) , MITREA, Ioan (autor) Un nou depozit monetar antic descoperit lângă Zimnicea Note şi discuţii 491-498 română, engleză
articol de periodic MOSCALU, Emil (autor) Une tombe carpe découverte à Barați, com. de Mărgineni (dép. de Bacău) Note şi discuţii 499-503 franceză
articol de periodic CONSTANTINESCU, Dumitru (autor) 9 documente moldovenești inedite (1834) Note şi discuţii 505-510 română
articol de periodic NEAMȚU, Eugenia (autor) Precizări arheologice și istorice cu privire la data construirii "Casei Dosoftei" Note şi discuţii 511-521 română, franceză
articol de periodic KARA, I. (autor) Inscripții funerare ebraice din județul Botoșani Note şi discuţii 523-531 română, franceză
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) Noi documente referitoare la Ion Ionescu de la Brad Note şi discuţii 533-537 română, franceză
articol de periodic LUCHIAN, Octavian (autor) Reminiscențe ale unei legende (Ștefan cel Mare și Oltea Doamna la Cetatea Neamțului) Note şi discuţii 539-543 română, franceză
articol de periodic MIȚĂ, Dan (autor) , VATAMANU, Ioan (autor) Președintele Poloniei, Ignaky Mosciky la Bicaz Note şi discuţii 545-549 română, franceză
articol de periodic MIHĂILESCU, Haralambie (autor) Nume și locuri Toponimie 551-558 română, engleză
articol de periodic CUCOȘ, Ștefan (autor) Expoziția permanentă a Muzeului Arheologic Piatra Neamț Muzeografie 559-576 română, franceză
articol de periodic MIHAILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Descoperiri de monede antice și bizantine (II) Cronica 577-581 română
articol de periodic LÁSZLÓ, Attila (autor) HARMATTA, JANOS, Neolitkori irásbeliség Közép -Európában ? (Elözetes közlémeny) [Scriere neolitică în Europa Centrală ? (Notă preliminară)], în Antik Tanulmányok, Budapest. XIII, 2, 1966, p. 235 -236. RECENZII 583-585 română
articol de periodic POENARU BORDEA, Gheorghe (autor) GIOVANNI GORINI, Ripostiglio del V sec. da Trecenta-Rovigo, extras din Padusa, Bollettino del Centro Polesano di studi storici archeologici ed etnografici, Rovigo, V, 1969, 2, p. 1-17. RECENZII 585-587 română
articol de periodic Harta R.S.R. cu localitățile menționate în prezentul volum 589-590 română
articol de periodic Lista prescurtărilor 591-593 română