Thraco-Dacica, V, nr. în TOM: 1-2, 1984


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic PREDA, Constantin (autor) Din istoricul Muzeului național de antichități - Institutul de arheologie - 150 ani de activitate arheologică și muzeistică 150 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA MUZEULUI DE ISTORIE NATURALĂ ŞI ANTICHITĂŢI DIN BUCUREŞTI (150 ANS DE LA FONDATION DU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE ET DES ANTIQUITÉS DE BUCAREST) 5-14 română
articol de periodic BERCIU, Dumitru (autor) , ROMAN, Petre (autor) Morminte tumulare de la Verbița (jud. Dolj) STUDII (ETUDES) 15-21 română
articol de periodic LÁSZLÓ, A. (autor) Observations concernant les débuts de la pénétration vers l'oues de la population des tumuli à tombes en fosse STUDII (ETUDES) 22-27 franceză
articol de periodic NECRASOV, Olga (autor) , CRISTESCU, Maria (autor) Sur la structure anthropologique de quelques populations qui vécurent sur le territoire romain à l'Age du Bronze STUDII (ETUDES) 28-35 franceză
articol de periodic VULPE, Alexandru (autor) Descoperirile hallstattiene din zona Aiudului STUDII (ETUDES) 36-63 română
articol de periodic IRIMIA, M. (autor) Morminte plane și tumulare din zona litorală a Dobrogei (sec. IV - II î.e.n.) și problema apartenenței lor etnice STUDII (ETUDES) 64-83 română
articol de periodic BERCIU, Dumitru (autor) Asupra celor două opere de artă descoperite în 1983 la Ocnița-Buridava STUDII (ETUDES) 84-91 română
articol de periodic MĂRGĂRIT TĂTULEA, Corneliu (autor) Așezarea geto-dacică fortificată de la Bizdina, județul Dolj. Considerații preliminare STUDII (ETUDES) 92-110 română
articol de periodic MITREA, Bucur (autor) Etape cronologice în relațiile Histriei cu geto-dacii pe baza monedelor STUDII (ETUDES) 111-122 română
articol de periodic TEODOR, Silvia (autor) Descoperiri din epoca Latène în zona Neamțului STUDII (ETUDES) 123-137 română
articol de periodic STOICA, Cornelia (autor) Observations sur certins pratiques rituelles constatées dans l'éstablissement géto-dace de Cătunu (dép. de Dâmbovița) STUDII (ETUDES) 138-144 franceză
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Observations sur les chevaux enterrés rituellement dans l'éstablissement de Cătunu STUDII (ETUDES) 145-149 franceză
articol de periodic GLODARIU, Ioan (autor) L'intensité de l'influence romaine en Dacie pré-romaine STUDII (ETUDES) 150-155 franceză
articol de periodic BORONEANȚ, V. (autor) Chitila-Ferma, un aspect cultural al începutului primei epoci a fierului. Date preliminare DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 156-166 română
articol de periodic GHERGHE, Petre (autor) Necropola geto-dacică de la Cernele-Craiova DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 167-170 română
articol de periodic CÂRCIUMARU, Marin (autor) Considerații paleoetnobotanice și contribuții la agricultura geto-dacilor (II) DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 171-176 română
articol de periodic BERCIU, Dumitru (autor) , IOSIFARU, Mariana (autor) , PURICE, SERGIU (autor) , ANDREESCU, Gheorghe (autor) Descoperiri și însemnări de de la buridava dacică. II DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 177-186 română
articol de periodic PETOLESCU, Constantin C. (autor) Varia Daco-Romana (VII-VIII) DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 187-193 română
articol de periodic BICHIR, Gheorghe (autor) I. Ioniță, Din istoria și civilizația dacilor liberi. Dacii din spațiul est carpatic în secolele II-IV e.n. RECENZII (COMPTES RENDUS) 194-202 română
articol de periodic AVRAM, Alexandru (autor) Leszek Mrozewicz, Rozvoj ustroju municypalnego a poslepy romanizacji w Mezji Dolnej RECENZII (COMPTES RENDUS) 202-203 română
articol de periodic MITREA, Bucur (autor) Academia Nationale dei Lincei. Atti dei convegni Lincei. Collocvio italo-romeno: La Dacia pre-romana e romana i rapporti con l'Imperio RECENZII (COMPTES RENDUS) 203-204 română
articol de periodic CONOVICI, Nicolae (autor) Symposia Thracologica, 1 RECENZII (COMPTES RENDUS) 204-205 română
articol de periodic GLODARIU, Ioan (autor) Din activitatea institutului în 1983 CRONICA (CHRONIQUE) 206-207 română
articol de periodic GHEORGHE, Petre (autor) Al VI-lea Simposion național de tracologie dedicat Marii Uniri CRONICA (CHRONIQUE) 208-212 română
articol de periodic CONOVICI, Nicolae (autor) A XVIII- a sesiune anuală de rapoarte arheologice CRONICA (CHRONIQUE) 212 română
articol de periodic Abrevieri ABREVIERI (ABREVIAT/ONS) 213 română