Carpica, XXXIX, 2010


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Răzvan Theodorescu - Istoric al artei medievale românești în context sud-est european .11-18 română
articol de periodic URSULESCU, Nicolae (autor) Caracteristici ale habitatului comunităților culturii ceramicii liniare în regiunile răsăritene ale României 19-25 română
articol de periodic DIACONU, Vasile (autor) Posibile structuri de cult în bronzul tîrziu de la răsărit de Carpați 26-31 română
articol de periodic HÂNCEANU, George (autor) Obiecte romane în situl dacic de la Roșiori-Neamț 32-65 română
articol de periodic GHIURCĂ, Manuela (autor) Orașul Vaslui. Origine și evoluție pînă în secolul XVII 66-89 română
articol de periodic TOFAN, Constantin (autor) Cultura "mălaiului", a meiului, pe tzeritoriul Moldovei din evul mediu pînă la jumătatea secolului al IIX-lea 90-109 română
articol de periodic MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Situația teritoriilor ponto-danubiene între 1418 și mijlocul secolului al XV-lea. O problemă controversată în istoriografia românească 110-121 română
articol de periodic LEFTER, Lucian-Valeriu (autor) Boldur, Mare vornic al lui Ștefan cel Mare. Întregiri genealogice 122-126 română
articol de periodic CHIRIAC, Laurențiu (autor) Mănăstirea Grăjdeni - o oază de liniște și spiritualitate ortodoxă 127-135 română
articol de periodic DAVID, Cătălin-Valentin (autor) Eremia, fratele lui Eustache Dajiba Voievod 136-140 română
articol de periodic APĂVĂLOAEI, Bobi (autor) Amenajarea rîului Bahlui în secolul al XVII-lea la Iași 141-153 română
articol de periodic UNGUREANU, Ioan (autor) Chiriac Corban - un boier depășit de epoca sa 154-159 română
articol de periodic ZĂRNESCU, Nicoleta (autor) Scena politică a Principatelor Unite (1859-1862). Curente, grupări și personalități (I) 160-170 română
articol de periodic ȘTIRBĂȚ, Gheorghe (autor) Din viața politică a Romîniei anilor 1876-1878. Procesul foștilor miniștri conservatori (I) 171-195 română
articol de periodic URSULESCU, Nicolae (autor) Unificarea legislativă a României întregite. Curente, dezbateri, opinii 196-200 română
articol de periodic MIHĂILĂ, Oana (autor) , MIHĂILĂ, Radu (autor) Partidul Național-Liberal îm județul Bacău (1929). Sub semnul crizei 201-205 română
articol de periodic STROE, Laurențiu (autor) Problema orientală - Concept, origini. Protagoniștii (1774-1812) și istoriografia problemei 206-234 română
articol de periodic PALADE, Dragoș (autor) Mișcarea de emancipare națională a grecilor (1789-1821) Etape, evoluție, caracteristici (II) 235-255 română
articol de periodic COȘA, Anton (autor) Evoluția istorică a satelor din comuna Nicolae Bălcescu (județul Bacău) 256-279 română
articol de periodic BUTNARIU, Iulia (autor) Din trecutul vieții medicale romașcane. Viața și activitatea doctorului Alexandru Vasiliu 280-297 română
articol de periodic CUCU, Cornelia (autor) Aspecte ale învățămîntului evreiesc din Bacău 298-307 română
articol de periodic ISTRATE REMUS, Silviu (autor) Viața culturală în orașul Bacău între anii 1900 și 1918 308-320 română
articol de periodic ANTONESCU, Eugenia (autor) , MITREA, Ioan (autor) Zece ani de la înființarea Fundației Cultural-Științifice "Iulian Abtonescu" 321-325 română
articol de periodic CIOCÎRLAN ANDRA, Iuliana (autor) Restaurarea unui document de început de secol XX 326-332 română
articol de periodic BUCUR, Petru-Iulian (autor) , ISTINA MARIUS, Alexandru (autor) Donația Neculai Manolachi 333-342 română
articol de periodic BOLDOR, Dimitrie-Ovidiu (autor) Un fond arhivistic mai puțin cunoscut 343-344 română
articol de periodic BOLDOR, Dimitrie-Ovidiu (autor) Protopiatul Ortodox Bacău în documente inedite de arhivă 345-346 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Antichitățile Elanului - Rotatu Marian 347-448 română
articol de periodic BĂBUȘANU AMALANCI, Mihaela (autor) Monografia comunei Oituz - Coșa Anton 355-357 română
articol de periodic MURARIU, Ioan (autor) Monografia comunei Hudești (județul Botoșani) - Apătăchioaie Gheorghe 358-359 română
articol de periodic BĂBUȘANU AMALANCI, Mihaela (autor) Monografia comunei Nicolae Bălcescu - Coșa Anton 360-362 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Din istoria vieții culturale a Bucovinei: Teatrul și Muzica (1775-1940) - Niculică Alis 363-364 română
articol de periodic CHIȚAC, Ștefania-Otilia (autor) Ținutul Herța. Pământ vechi și autentic românesc, victimă a unei nedrepte instrăinări (I) 365-366 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Neculai Popa (1919-2010) 367-371 română
articol de periodic BUTNARIU, Relu (autor) Dr. Epifanie Cozarescu - Dobdatorul colecției Societății de Istorie a medicinei li farmaciei din Roman 372-378 română
articol de periodic HÂNCEANU, George (autor) Hănești-Botoșani. Mărturii arheologice și istorice - Diaconu Vasile 449-354 română