Consideraţii privind tipologia şi terminologia ceramicii locale din sec. IX-XI, zona Dunării de Jos