Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 162 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2008 Catalogul colecției etnografice a Muzeului Banatului Montan, anul 2008 Arta populară (Artă); Reşiţa-Oraviţa (zonă etnografică); Culoarul Timiş-Cerna (zonă etnografică); Banat (regiune istorică a României); Muzeul Banatului Montan (Muzeu); Valea Dunării (zonă geografică); Valea Almăj (zonă geografică); Industria casnică textilă (subiect); ocupaţii (subiect); port popular (subiect); Colecţia Etnografică (subiect); ceramica populară (subiect); transporturi tradiţionale (subiect); Colecţia Moldova Nouă (subiect); Colecţia Cireşan Iosif (subiect); donaţia Dumitru Ţeicu (subiect); fişă de obiect; fişă de ansamblu TABAN, Mircea (autor)
articol de periodic 2014 Acta Bacoviensia, IX MUNTEANU, Mihaela (autor) Evoluția intereselor marilor puteri în sectorul Dunării Românești în prima jumătate a secolului al XIX-lea 91-104 română
articol de periodic 2016 Acta Bacoviensia, XI POHRIB, Adrian (autor) Fondul de arhivă, biblioteca și sigiliile Comisiei Europene a Dunării (1856-1949) 427-442 română
articol de periodic 1980 Acta Moldaviae Meridionalis, II PLATON, Gheorghe (autor) Un episod din istoria canalului Dunărea Marea Neagră. Documente privind proiectul din 1855 Istorie 335-352 română
articol de periodic 1971 Acta Musei Napocensis, VIII Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală DAICOVICIU, Constantin (autor) „Romanitatea scitică” de la Dunărea de Jos Studii şi Materiale 187-195 română (şi un rezumat în germană)
articol de periodic 1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală ANDRUH SVETLANA, Ivanovna (autor) Svetlana Ivanovna Andruh, Nijnedunaiskaja Skifia v VI - naciale I v. do n.e., Zaporojie, 1995, 205 p., 14 fig., 5 tab. Prezentări de cărţi - recenzii 885-887 română
articol de periodic 2000 Acta Musei Napocensis, 37-1 Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală BÎRCĂ, Vitalie (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Daces et romains au nord de l'embouchure du Danube (Ier - IIIème siècle après JC). Nouvelles données archéologiques 69-97 franceză
articol de periodic 2012 Acta Musei Napocensis, 47-48-I, seria 2010-2011 Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală MUSCALU, Bogdan (autor) View concerning barrel-shaped vessels in the sarmatian iazyges environment Studies 219-228 engleză
articol de periodic 2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie etnografie; istorie; Zalău; Arheologie; Artă; Muzeu; revistă; conservare-restaurare MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Noi considerații privind organizarea stăpânirilor bizantine de la Dunărea de Jos în secolul al XI-lea Istorie Medie 239-260 română
articol de periodic 2007 Acta Musei Tutovensis, II ONEA, Nicolae (autor) Avifauna acvatică din zona Dunării de Jos între Călărași și Galați 105-120 română
articol de periodic 2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria Arheologie-Istorie ştiinţele naturii (Ştiinţă); Banat (Regiune); Cercetări istorice (cercetare); Cercetări arheologice (cercetare); cercetări etnologice (cercetare); Muzeul Naţional al Banatului (Muzeu); Analele Banatului (periodic); ecologie (domeniu); botanică (domeniu); ornitologie (domeniu); entomologie (domeniu) NEAGU, Marian (autor) La plastique anthropomorphe neolithique au Bas Danube et certaines pratiques magico-rituelles 107-132 franceză
articol de periodic 1993 Analele Brăilei, 1 PANAIT, Panait (autor) Dunărea și orașele teleormănene la începutul secolului al XIX-lea 265-275 română
articol de periodic 1993 Analele Brăilei, 1 BERCIU-DRĂGHICEANU, Adina (autor) Drumuri pe apă și șantiere navale dunărene în epoca brîncovenească - sfîrșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea 345-350 română
articol de periodic 1996 Analele Brăilei, 2 GLANDA, Petru (autor) Porțile de Fier - cotitură semnificativă în activitățile turistice pe Dunăre 247-250 română
articol de periodic 2001 Analele Brăilei, 4 ONEA, Nicolae (autor) Caracterizarea avifaunei acvatice din zona stepelor naturale și a luncii Dunării 367-380 română
articol de periodic 2007 Analele Brăilei, III-3-4, seria 1931 MARINESCU, Gheorghe (autor) Șesul și lunca Dunării românești, în vremea marilor înrîuriri turcești din veacul al XVI-lea 218-219 română
articol de periodic 2007 Analele Brăilei, VI-1, seria 1934 IORGA, Nicolae (autor) Dunărea românească .1-14 română
articol de periodic 2007 Analele Brăilei, XI-2-3, seria 1939 BĂNCILĂ, Vasile (autor) Orașe dunărene .6-12 română
articol de periodic 2007 Analele Brăilei, 8, seria istorie-cultură-civilizație NEGRU, Leontin (autor) Agresiunea ideologică societică la Dunărea de Jos (februarie 1938-august 1939) 81-96 română
articol de periodic 2011 Analele Brăilei, 11, seria istorie-cultură-civilizație TULUȘ, Arthur (autor) Ținutul Dunărea de Jos (1938-1940). Repere teritorial-demografice, fizico-geografice și administrativ-politice 169-183 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei, I, nr. 4 BRĂTESCU, Constantin (autor) Mișcări epoirogenetice și caracterele morfologice în basinul Dunărei de Jos 569-597 română
articol de periodic 1922 Analele Dobrogei, III, nr. 2 PAPAHAGI, Pericle (autor) Dunărea 229-235 română
articol de periodic 1922 Analele Dobrogei, III, nr. 4 BRĂTESCU, Constantin (autor) Cele mai vechi știri bizantine asupra Românilor dela Dunărea de jos - Bănescu N. 571-578 română
articol de periodic 1924 Analele Dobrogei, IV, nr. 4 KARADJA, Constantin (autor) Pe Dunăre și prin Dobrogea (în anul 1865) 118-119 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei, IX, nr. 1 DAȘCOVICI, N. (autor) Dunărea internațională și ținutul românesc al gurilor 771-777 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei, IX, nr. 1 PAPAHAGI, Pericle (autor) Dunărea - Studiu filologic 779-785 română
articol de periodic 1998 Analele Dobrogei, IV, nr. 1, serie nouă DIANA, Anna-Maria (autor) , PAȘCA, Cecilia (autor) Proiecte românești de realizare a unei căi bavigabile între Dunăre și Marea Neagră 111-118 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei, V, nr. 1, serie nouă IORDACHE, Constantin (autor) Componența navală a acțiunilor militare purtate pe Dunăre 50-56 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei, V, nr. 1, serie nouă IONESCU, Ion (autor) Dificultățile trasării frontierei dunărene dintre România și Bulgaria, efect al viciilor de text, redactare și procedură în urma tratatului de la Berlin 90-93 română
articol de periodic 2000 Analele Dobrogei, VI, nr. 1, serie nouă PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor) , TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Descoperiri monetare romane republicane și imperiale la Dunărea de Jos 41-80 română
articol de periodic 2000 Analele Dobrogei, VI, nr. 1, serie nouă DOBRE, Jana (autor) Meșteșuguri la Dunărea de Jos (sec. IV-X) 81-92 română
articol de periodic 2000 Analele Dobrogei, VI, nr. 1, serie nouă CHERAMIDOGLU, Constantin (autor) Considerații privind comerțul de tranzit derulat prin porturile de la Dunărea de Jos în perioada interbelică 119-128 română
articol de periodic 2000 Analele Dobrogei, VI, nr. 1, serie nouă BORANDĂ, Georgeta (autor) Nave otomane pe Dunăre în 1877 240-243 română
articol de periodic 2000 Analele Dobrogei, VI, nr. 1, serie nouă COJOC, Marian (autor) Rolul factorului sovietic și al propagandei socialiste în construcția canalului Dunăre-Marea Neagră /1949-1953) 342-354 română
articol de periodic 2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă ATANASIU, Carmen (autor) Reglementări cu caracter special privind regimul apelor din bazinul Dunării 130-134 română
articol de periodic 2012 Analele Dobrogei, X-XIII, serie nouă ȘERBAN, Olivia (autor) Organizarea construcției și problema forței de muncă la Canalul Dunăre-Marea Neagră 327-339 română
articol de periodic 2007-2008-2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI Cercetări arheologice (cercetare); studii istorice (Studii); studii arheologice (Studii); Complexul Muzeal Bucovina (Muzeu); Istorie modernă (ramură a istoriei); Istorie contemporană (ramură a istoriei); Istorie medievală (ramură a istoriei); Anuarul Muzeului Bucovinei (periodic); arheologie preistorică (ramură a arheologiei); arheologie medievală (ramură a arheologiei); arheologie protoistorică (ramură a arheologiei); Patrimoniu muzeal (patrimoniu); descoperiri arheologice (descoperire) IGNAT, Ioan (autor) Ambarcațiuni și navigație în preistorie. Cu specială privire la Dunărea de Jos și Marea Neagră - Schuster Cr., Morintz Al. 467-469 română
articol de periodic 2012 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei PETAC, Silvestru (autor) Forme și semnificații ale unui ritual coreografic post-funerar din Valea Dunării: Hora de pomană 99-110 română
articol de periodic 2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria Istorie MARIN, Valentin (autor) Campania lui Alexandru Macedon la Dunărea de jos (335 î. Hr.) O noua interpretare Arheologie, istorie antică şi medie 25-40 română
articol de periodic 2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie IONESCU, Ion (autor) Sfinți martiri daco-romani din secolul IV la Dunărea de Jos 633- română
articol de periodic 2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria Istorie ȚENTEA, Ovidiu (autor) Despre două puncte din sistemul defensiv roman de la Dunărea de Jos - semnalări și ipoteze Arheologie 179-186 română
articol de periodic 1998 Arheologia Medievală, II TEODOR, Eugen Silviu (autor) Introducere în volumetria ceramicii secolului VI la nordul Dunării de Jos 21- română
articol de periodic 2005 Arhiva Someșană, IV, seria III GĂZDAC, Cristian (autor) Centru și periferie: politica monetară a imperiului roman la Dunărea de Jos la mijlocul secolului 3 p. Chr. 39-45 română
articol de periodic 2009 Banatica, 19 BĂRBĂNȚAN, Gheorghe (autor) Aspecte privind dezvoltarea navigației dunărene în spațiul românesc (1829-1878) 187-202 română
articol de periodic 2007 Biblioteca Brukenthal , IX MUSTEAȚĂ, Sergiu (autor) Răspîndirea monedei islamice timpurii la Nordul Dunării de Jos în secolele VIII-X 165-182 română
articol de periodic 1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui SKAKUN, Natalia (autor) New excavations of a eneolitihic settlement în the Lower Danube Region 141-158 engleză
articol de periodic 1924 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, XVII, nr. 1-4, seria Veche Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice FLORESCU, Grigore (autor) Découverts archéologiques à Seimenii Mari 98 franceză; română
articol de periodic 1937 Buletinul Muzeului Județean „Teohari Antonescu" Giurgiu, II, Buletinul județului Vlașca "Teohari Antonescu", Serie Veche BERCIU, Dumitru (autor) Prime considerațiuni asupra neoliticului din valea Dunării Inferioare în legătură cu descoperirile din județul Vlașca 3-105 română
articol de periodic 2009 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 1, seria arheologie THISSEN, Laurens (autor) First ceramic assemblages in the Danube catchment, SE Europe - A Synthesis of the radiocarbon evidence .9-30 engleză
articol de periodic 2008 Buridava - Studii și Materiale, VI etnografie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeologie (disciplină); Istorie antică (disciplină); Arheologie clasică (disciplină); arheologie preistorică (disciplină); Vâlcea (judeţ din România) KOGĂLNICEANU, Raluca (autor) Forme de habitat ale eneoliticului final și ale perioadei de tranziție la Dunărea de Jos - Morintz Alexandru RECENZII 105-108 română
articol de periodic 2008 Buridava - Studii și Materiale, VI etnografie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeologie (disciplină); Istorie antică (disciplină); Arheologie clasică (disciplină); arheologie preistorică (disciplină); Vâlcea (judeţ din România) KOGĂLNICEANU, Raluca (autor) Forme de habitat ale eneoliticului final și ale perioadei de tranziție la Dunărea de Jos - Morintz Alexandru 105-108 română
articol de periodic 1994 Carpica, XXV ZUGRAVU, Nelu (autor) Orașe și cetății tîrzii la Dunărea de Jos - Sîmpetru M. 254-256 română
articol de periodic 2000 Carpica, XXIX TEODOR, Dan (autor) Importuri creștine romano-bizantine la Nordul Dunării de Jos .11-26 română
articol de periodic 2000 Carpica, XXIX LIUȘNEA, Mihaela-Denisia (autor) Considerații privind limes-ul roman în perioada principatului la Dunărea de Jos 71-82 română
articol de periodic 2002 Carpica, XXXI MARIN-STRATULAT, Lăcrămioara (autor) Continuitate și discontinuitate la nordul Dunării de Jos (secolele IV-VII d. Hr.) 59-78 română
articol de periodic 2003 Carpica, XXXII APARASCHIVEI, Dan (autor) Aspecte ale genezei orașelor de tip roman de pe linia Dunării de Jos (secolele I-III p- Chr.) 37-53 română
articol de periodic 2011 Carpica, XL MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Denumirile stăpînirilor bizantine de la Dunărea Inferioară din secolele X.XII și semnificația lor 78-87 română
articol de periodic 1972 Centenar Muzeal Orădean LASZLO, Attila (autor) Cu privire la legăturile culturii Gava cu culturile Conpemporane din bazinul Dunării de Mijlocc 173-184 română
articol de periodic 2003 Cercetări Arheologice, XII ROMÂNIA (stat); Arheologie clasică (Arheologie); arheologie preistorică (Arheologie); cercetare arheologică preventivă (Arheologie); arheologie medievală (Arheologie); cercetare arheologică sistematică (Arheologie); cercetare arheologică de salvare (arheolog); Muzeul Naţional de Istorie a României (Muzeu); Arheologie (Ştiinţă a istoriei); Raport de cercetare arheologică (raport) TEODOR, Eugen Silviu (autor) O frontieră încertă a lumii romane - Câmpia Dunării de Jos în epoca lui Justinian 325-360 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 ROMÂNIA (stat); Arheologie clasică (Arheologie); arheologie preistorică (Arheologie); cercetare arheologică preventivă (Arheologie); arheologie medievală (Arheologie); cercetare arheologică sistematică (Arheologie); cercetare arheologică de salvare (arheolog); Muzeul Naţional de Istorie a României (Muzeu); Arheologie (Ştiinţă a istoriei); Raport de cercetare arheologică (raport) MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Amfore romane și romano-bizantine în zona Dunării de Jos (sec. I-VII) - Paraschiv D. 599-601 română
articol de periodic 2013 Cercetări Arheologice, XX ROMÂNIA (stat); Arheologie clasică (Arheologie); arheologie preistorică (Arheologie); cercetare arheologică preventivă (Arheologie); arheologie medievală (Arheologie); cercetare arheologică sistematică (Arheologie); cercetare arheologică de salvare (arheolog); Muzeul Naţional de Istorie a României (Muzeu); Arheologie (Ştiinţă a istoriei); Raport de cercetare arheologică (raport) ȚENTEA, Ovidiu (autor) Despre frontiera Dunării de Jos în timpul Principatului 143-154 română
articol de periodic 1969-1973 Cibinium CHELCEA, Ion (autor) Prelucrarea papurei în bunuri de utilitate practică și artistică în unele sate de pe Valea Dunării între cursul inferior al Oltului și Oltului și Mostiștei 197-206 română, germană
articol de periodic 1969-1973 Cibinium CHELCEA, Ion (autor) Meșteșugul rotăritului în unele sate de pe Valea Dunării (între cursul inferior al Oltului și Mostiștei) 233-252 română, germană
articol de periodic 1974 Crisia, IV LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , UZUM, Ilie (autor) Descoperiri arheologice prefeudale și feudale timpurii în zona superioară a Clisurii I. Comunicări prezentate de către participanţii la simpozion 47-55 română
articol de periodic 2014 Cultura Medieșană, III MUNTEANU, Mihaela (autor) Considerații privind problema Dinării în istoriografia românească (1814-1834= 45-51 română
articol de periodic 2015 Cultura Medieșană, IV MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Din nou despre arthiepiscopia justiniana prima și jurisdicția ei asupra teritoriilor de la Dunărea de Jos (secolele VI-VII) 5-8 română
articol de periodic 2016 Cultura Medieșană, V MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Martirii militari de la Dunărea de Jos din primul sfert al secolului IV-lea 9-18 română
articol de periodic 1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre (autor) Realități arheologice și considerații istorice. O lucrare despre culturile materiale de la Dunărea de Jos în sec. VII-X .9-17 română
articol de periodic 1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre (autor) Priblemele necropolelor de la Dunărea de Jos din sec. VI-IX în viziunea lui Uwe Fiedler 121-135 română
articol de periodic 1992 Danubius, XIII-XIV, seria arheologie-istorie NANU, Dan-Basarab (autor) , NEAGU, Marian (autor) Un complex al tracilor timpurii, descoperit în zona Dunării de Jos 103- franceză
articol de periodic 1980 Drobeta, IV UZUM, Ilie (autor) Considerații istorico-arheologice cu privire la așezările autohtone din Clisura Dunării între secolele VI-XIV 125- română
articol de periodic 2000 Drobeta, X DIACONU, Florina (autor) Sisteme depoziționale favorabile carbogenezei în sectorul Dunăre-Motru (bazinul dacic) 125-137 română
articol de periodic 2002 Drobeta, XI-XII DIACONU, Florina (autor) Observații recente în punctele fosilifere pliocene dintre Dunăre și Motru 199-207 română
articol de periodic 2003 Drobeta, XIII DIACONU, Florina (autor) Contribuții privind litostratigrafia depozitelor pliocene din sectorul Dunăre-Motru 182- română
articol de periodic 2003 Drobeta, XIII DIACONU, Florina (autor) Considerații biostratigrafice pe baza studiului moluștelor pliocene din sectorul Dunăre-Motru 206- română
articol de periodic 2004 Drobeta, XIV, seria arheologie-istorie SCHUSTER, Cristian (autor) Mediul înconjurător la Dunărea de Jos în peistorie. Căteva gînduri .5-16 română
articol de periodic 2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie SCHUSTER, Cristian (autor) The navigation in prehistory in the region of the Lower Danube. A possible introduction 32-46 engleză
articol de periodic 2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie LAZĂR, Simona (autor) Observații cu privire la depozitele de bronzuri de la Dunărea de Jos 67-74 română
articol de periodic 2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie LUCAN-CĂZĂNARU, Emilia (autor) Transportul terestru în preistorie, cu privire specială la ținutul Dunării de Jos - Schuster Cristian 196-197 română
articol de periodic 2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie JUAN-PETROI, Constantin (autor) Anderson și viața citadiană a Clisurii Dunării 87-92 română
articol de periodic 2005 In memoriam ION NESTOR OLTEANU, Ștefan (autor) Comunități romanice la nordul Dunării la finele sec. VI și la începutul sec. următor (în lumina unor izvoare) 173-181 română
articol de carte 2009 Interferențe Ovidiene, Studii, note, texte și (pre)texte ovidiene IRIMIA, Mihai (autor) Bastarnii și sarmații - realități istorice la Dunărea de Jos - și percepția lor în opera lui Ovidius 111-121 română
articol de periodic 2010 Iron Age Communities in the Carpathian Basin , II, seria archaeologica GUSTIN, Mitja (autor) The Eastern Traces on the Slopes of the Eastern Alps. Some exemples of Iron Age Contacts along the Danube and Sava Rivers .9- engleză
articol de periodic 2010 Iron Age Communities in the Carpathian Basin , II, seria archaeologica LJUSTINA, Marija (autor) Thr Late Hallstatt communities in the Serbian part of the Danube Basin 59- engleză
articol de periodic 1999 Istros, IX DAMIAN, Oana (autor) Aspecte ecleziastice la Dunărea de Jos în secolele VII-X 121-143 română
articol de periodic 2000 Istros, X NEAGU, Marian (autor) Comunitățile Boian-Giulești din Valea Dunării 25-34 română
articol de periodic 2004 Istros, XI DIACONU, Petre (autor) Din nou despre slavi la Dunărea de Jos 353-355 română
articol de periodic 2005 Istros, XII MĂNDESCU, Dragoș (autor) Fortificații liniare romane în stînga Dunării de Jos (secolele I-IV p. Chr.) - Croitoru C. 317-321 română
articol de periodic 2007 Istros, XIV ALEXIANU, Marius (autor) Perceptions subjectives du Danube chez les auteurs grecs et latins 27-39 franceză
articol de periodic 2007 Istros, XIV BOUNEGRU, Octavian (autor) Les bureaux du district dounier sur le Bas Danube a l'epoque romaine: Donnees epigraphiques 45-52 franceză
articol de periodic 2007 Istros, XIV KOROVIC, Gordana (autor) , MIHAJLOVIC, Dragan (autor) , VUCKOVIC, Dejan (autor) Trajan's bridge on the Danube. The current results of underwater archeological research 119-130 engleză
articol de periodic 2009 Istros, XV CROITORU, Costin (autor) Despre organizarea limes-ului la Dunărea de Jos. Note de lectură (V) 385-430 română
articol de periodic 2012 Istros, XVIII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) "Qui inde egressi, vulgarum gentes, quae super Danubium, bello adgrediuntur" Considerations concernant une action militaire arabe au Danube (l'automne 718) 229-235 franceză
articol de periodic 2013 Istros, XIX RADICEVIC, Dejan (autor) Necropole medievale din secolele al IX-lea - al XI-lea în bazinul inferior al Dunării (porțiunea sîrbească 469-486 română
articol de periodic 2013 Istros, XIX RADICEVIC, Dejan (autor) Medieval necropolises of 9th-11th century in the Lower Serbian Danube River Basin 487-514 engleză
articol de periodic 2009 Litua - Studii și Cercetări, XII periodic (Publicaţie); anuar (Publicaţie); studii şi cercetări (concept); istorie (disciplină); Oltenia (regiune istorică a României); Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" - Târgu Jiu (Muzeu) CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Dunărea mehedințeană în secolele X-XIII I. Arheologie 115-119 română
articol de periodic 1997 Memoria Antiquitatis, XXI Muzeul Arheologic Piatra Neamţ (Instituţie culturală); etnografie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeografie (disciplină); Istorie modernă (disciplină); Istorie antică (disciplină); Istorie medievală (disciplină) LASZLO, Attila (autor) Legături între regiunea Dunării de Jos și spațiul egeo-anatolian la sfîrșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului 115-130 română
articol de periodic 1997 Memoria Antiquitatis, XXI Muzeul Arheologic Piatra Neamţ (Instituţie culturală); etnografie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeografie (disciplină); Istorie modernă (disciplină); Istorie antică (disciplină); Istorie medievală (disciplină) TEODOR, Dan (autor) Considerații privind unele importuri bizantine la Nordul Dunării de Jos în secolele V-VII D.H. 195-210 română
articol de periodic 1997 Memoria Antiquitatis, XXI Muzeul Arheologic Piatra Neamţ (Instituţie culturală); etnografie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeografie (disciplină); Istorie modernă (disciplină); Istorie antică (disciplină); Istorie medievală (disciplină) MITREA, Ioan (autor) Meșteșugurile la nordul Dunării de Jos în secolele IV-XI d. Ht. 496-498 română
articol de periodic 1999 Mousaios, V LIUȘNEA, Mihaela (autor) Flota militară romană la Dunărea de Jos 133-159 română
articol de periodic 2001 Mousaios, VI LIUȘNEA, Mihaela (autor) Fortificații și unități militare romane la Dunărea de Jos în perioada cuprinsă între domniile lui Dioclețian și cea a lui Justinian 65-74 română
articol de periodic 2005 Mousaios, X TEODOR, Dan (autor) Cu privire la unele aspecte etno-culturale de la Nordul Dunării de Jos în secolele V-VII d.Hr. 85-94 română
articol de periodic 2006 Mousaios, XI LIUȘNEA, Mihaela (autor) Studiul asupra rolului flotei miltare romane în cadrul sistemului defensiv de la Dunărea de Jos din timpul lui Augustus panî în timpul lui Traian 85-108 română
articol de periodic 2007 Mousaios, XII LIUȘNEA, Mihaela (autor) Cîteva aspecte privind perioada de tranziție și bronzul timpuriu în regiunea Dunării de Jos 71-105 română
articol de periodic 2012 Mousaios, XVII CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor) Sarea Daciei și politica imperiului roman la Dunărea de Jos în prima jumătate a milșeniului I d. Chr. 175-201 română
articol de periodic 1976 Muzeul Național, III BICHIR, Gheorghe (autor) Pătrunderea sarmaților la Dunărea de Mijloc și de Jos și relațiile lor cu geto-dacii / La pénétration des Sarmates dans les regions du moyen et du Bas-Danube et leurs rapports avec les Gèto-Daces 115-124 română
articol de periodic 1976 Muzeul Național, III COLUMBEANU, Sergiu (autor) Dunărea și apele interioare, factor de unitate și de dezvoltare economică în istoria țărilor române / Le Danube et les eaux intérieures-facteur d'unité et de développement économique, dans l'histoire des Pays Roumains 335-338 română
articol de periodic 1982 Muzeul Național, VI RĂDULESCU, Adrian (autor) Despre românii de la Dunărea de Jos în contextul veacurilor VII-XII / À propos des Roumains du Bas Danube dans le contexte des VII —XII siècles 75-84 română
articol de periodic 1983 Muzeul Național, VII COMȘA, Maria (autor) Drumuri comerciale între Dunăre și Carpați / Routes commerciales entre les Carpathes et le Danube aux IXe—Xe s 101-107 română
articol de periodic 1998 Muzeul Național, X POPOV, Mihaela (autor) Momente din istoria controversatului canal București-Dunăre / Approche historique d'une grande controverse: Le canal Bucarest- Danube 89-95 română
articol de periodic 1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie NIȚU, Georgeta (autor) Unelte arhaice de pescuit pe Valea Dunării oltene Etnografie 177-189 română; engleză
articol de periodic 2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie CÎRSTEA, Petre (autor) Contribuții hermeneutice la cunoașterea unor toponime și hidronime din arealul Văii Dunării, zona Calafat-Desa 143-144 română; engleză
articol de periodic 2005 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, I ZUICĂ, Eugen (autor) Aspecte ale istoriei catolicismului în zona gurilor Dunării în secolul al XVII-lea 53-62 română
articol de periodic 2005 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, I TULUȘ, Maria-Magdalena (autor) Reglementări privind navigația pe Dunăre între 1916 și 1918 73-80 română
articol de periodic 2005 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, I TULUȘ, Arthur (autor) Exporturile prin gurile Dunării în perioada 1934-1940 81-95 română
articol de periodic 2006 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, II NEGRU, Leontin (autor) Refugiații polonezi de la Dunărea de Jos în anii 1939-1940 109-133 română
articol de periodic 2007 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, III NEGRU, Leontin (autor) Migrații umane la Dunărea de Jos (1939-1940) 191-211 română
articol de periodic 1971 Peuce, Studii și comunicări de istorie, serie veche BOTESCU, Dan (autor) Aspecte privind politica României la Dunărea maritimă (1936-1938) 335-355 română
articol de periodic 1971 Peuce, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche GAVRILĂ, Cecilia (autor) , GAVRILĂ, Lucian (autor) Studiul fitoplanctonului dunărean 223-235 română
articol de periodic 1977 Peuce, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Zoologie, serie veche MUNTEANU, Ioan (autor) Informare despre prezența carasului argintiu (Carassius auratus gibelio) în apele Dunării 233-238 română
articol de periodic 1977 Peuce, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Zoologie, serie veche CRISTEA, Anghel (autor) , CRISTEA, Elisabeta (autor) , FUHRMANN, Harald (autor) , DEMETRIUC, Boris (autor) Considerații cu privire la pescuitul și componența cârdului de cegă (Acipenser ruthenus ruthenus L.) în sectorul aval Lacul de acumulare "Porțile de Fier", în perioada martie-mai, 1971-1973 239-254 română
articol de periodic 1971 Pontica, IV LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Difuzarea unor civilizații neolitice în regiunea Dunării de Jos 31-40 română
articol de periodic 1971 Pontica, IV ILIESCU, Vladimir (autor) Campania strategului Zopyrion la Dunărea de Jos 57-73 română
articol de periodic 1972 Pontica, V HARȚUCHE, Nicolae (autor) Un nou aspect cultural de la sfîrșitul epocii bronzului la Dunărea de Jos 59-75 română
articol de periodic 1972 Pontica, V BICHIR, Gheorghe (autor) Sarmații la Dunărea de Jos în lumina ultimelor cercetări 137-176 română
articol de periodic 1972 Pontica, V COMȘA, Maria (autor) Elemente barbare în zona limesului Dunării inferioare în secolele III-IV e.n. 223-234 română
articol de periodic 1974 Pontica, VII PREDA, Constantin (autor) În legătură cu circulația starterilor din Cyzic la Dunărea de Jos 139-146 română
articol de periodic 1977 Pontica, X TZONY, M. (autor) Contribuții la problema răspîndirii carpilor la Dunărea de Jos 345-348 română
articol de periodic 1978 Pontica, XI CULICĂ, Vasile (autor) Cu privire la lagărul legiunii a XI-a Claudia la Dunărea de Jos 113-118 română
articol de periodic 1981 Pontica, XIV CHIRIAC, Costel (autor) , MUȘEȚEANU, Crișan (autor) , ZAHARIADE, Mihail (autor) Noi descoperiri epigrafice pe limesul Dunării de Jos 255-261 română
articol de periodic 1983 Pontica, XVI BOUNEGRU, Octavian (autor) Tipuri de nave la Dunărea de Jos în sec. IV-VII e.n. 273-280 română
articol de periodic 1986 Pontica, XIX FLORESCU, Radu (autor) Limesul dunărean bizantin în vremea dinastiilor isauriană și macedoniană 171-177 română
articol de periodic 1987 Pontica, XX SÎRBU, Valeriu (autor) Typologie et terminologie de la ceramique locale des VIIIe-XI siecles - la zone du Bas-Danube 217-236 franceză
articol de periodic 1991 Pontica, XXIV COMȘA, Eugen (autor) Rolul Dunării inferioare în cursul epocii neolitice 23-28 română
articol de periodic 1991 Pontica, XXIV MATEI, Cristian (autor) Considerații privind raportul dintre Classis Flavia Moesica și fortificațiile limesul roman de la Dunărea de Jos (sec. I-VI) 143-158 română
articol de periodic 1994 Pontica, XXVII COMȘA, Eugen (autor) Considerații cu privire la credințele și ritualurile din epoca neolitică din ținuturule dintre carpați și Dunăre 7-18 română
articol de periodic 1997 Pontica, XXX CONOVICI, Niculae (autor) Unitate și diversitate în culturile neolitice de la Dunărea de Jos 117-154 română
articol de periodic 2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Considerații și note arheologice asupra locuinței din secolele XIV-XV de la Dunărea de Jos 559-564 română
articol de periodic 2003 Pontica, XXXV-XXXVI, seria 2002-2003 PARASCHIV, Dorel (autor) Amfore occidentale romane în zona Dunării de Jos 177-207 română
articol de periodic 2007 Pontica, XL LICA, Vasile (autor) M. Licinus Crassus (cos. 30.a Chr.) und die romische Donaugrenze 227-244 germană
articol de periodic 2010 Pontica, XLIII DOBRINESCU, Cătălin (autor) Observații asupra genezei primei epoci a fierului în sectorul inferior al Dunării de Jos 77-82 română
articol de periodic 2012 Pontica, XLV MUNTEANU, Claudiu (autor) Porturi fluviale romane din provinciile renane și dunărene (secolele I- III p Chr.) 181-260 română
articol de periodic 2012 Pontica, XLV MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații asupra denumirilor și organizării stăpînirilor bizantine de la Dunărea de Jos în secolele X-XII 361-377 română
articol de carte 2000 Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-IVe s. av.J.-C. (Practici funerare în Europa între secolele XIII- IV a. Chr), Actes du IIIe Colloque International d’Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 15 – 20 septembre 199 ANDRUH, Svetlana (autor) Evolution of scytian funeral rite at the Lower Danube 227-228 engleză
articol de carte 2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - (Practici funerare și manifestarea identității culturale- Epoca Bronzului și Epoca Fierului), Actes du IV Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 22 28 mai 2000 LASZLO, Atila (autor) Sur les coutumes funeraires des populations du Bas-Danube au debut de l'Age du Fer 105-116 franceză
articol de carte 2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - (Practici funerare și manifestarea identității culturale- Epoca Bronzului și Epoca Fierului), Actes du IV Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 22 28 mai 2000 KISS, Viktoria (autor) Cultural connections between transdanubian and lower Danube incrusted poterry culture (cult objects and funerary rites) 252-252 engleză
articol de carte 2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - (Practici funerare și manifestarea identității culturale- Epoca Bronzului și Epoca Fierului), Actes du IV Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 22 28 mai 2000 LASZLO, Attila (autor) Practici funerare și culturi arheologice. Despre obiceuiurile de înmormîntare ale unor populații din regiunea Dunării de Jos la începutul epocii fierului 253-253 română
articol de periodic 1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie LASZLO, Attila (autor) On the origin, development and chronology of the first iron age at the Lower Danube 67-75 engleză
articol de periodic 1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie LASZLO, Attila (autor) Despre originea, evoluția și cronologia primei epoci a fierului la Dunărea de Jos 77-84 română
articol de periodic 2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani NEAGU, Marian (autor) Petre Diaconu - patronul spiritual al Dunării de Jos XXXIII-XXXIV română
articol de periodic 2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani SCHUSTER, Cristian (autor) Fische und wasservogel im gebiet der unterenDounau. Einige erwagungen 111-130 germană
articol de periodic 2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Aspecte privind circulația monedelor în spațiul extracarpatic dintre Dunăre și Nistru emise de coloniile grecești vest-dobrogene )sec. V-I a.Chr.) 175-182 română
articol de periodic 2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani DAMIAN, Oana (autor) Despre prezența politică bizantină la Dunărea de Jos in secolele VII-X 283-318 română
articol de periodic 1972 Revista Muzeelor, nr. 4 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală FORMAGIU, HEDVIGA (autor) , NISTOROAIA, GHEORGHE (autor) Cercetări și achiziții pe valea Dunării - jud. Olt Note şi comunicări 354-354 română
articol de periodic 2011 Tibiscum, I, seria arheologie-istorie OPAIȚ, Andrei (autor) Amfore de tip Peacock & Williams Class 50 (subtipul timpuriu) la Dunărea de Jos 131-138 română
articol de periodic 1974 Tibiscus, 3, seria Istorie - Arheologie Banat (Regiune); Muzeul Banatului (Muzeu); Tibiscus (periodic); Istoria Banatului (subiect); patrimoniu natural (patrimoniu); patrimoniu arheologic (patrimoniu); patrimoniu etnografic (patrimoniu) GUDEA, Nicolae (autor) O contribuție la toponimia limesului bănățean al Dunării 141-146 română
articol de periodic 1979 Tibiscus, 5, seria istorie Banat (Regiune); Muzeul Banatului (Muzeu); Tibiscus (periodic); Istoria Banatului (subiect); patrimoniu natural (patrimoniu); patrimoniu arheologic (patrimoniu); patrimoniu etnografic (patrimoniu) KONIG, Frederic (autor) Considerații ecologice, sistematice și zoogeografice asupra lepidopterelor caracteristice piemonturilor vestice între Mureș și Dunăre 109-118 română
articol de periodic 2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe (Morminte tumulare din Epoca Fierului în Sud-Estul Europei), Actes du II-e Colloque Intemational d'Archeologie Funeraire organise â Tulcea, Brăila, Călărași et Slobozia, 18 - 24 septembre 1995 NICA, Marin (autor) Des rites et des rituels funeraires du Hallstatt ancien et recent sur la Vallee du Danube Oltien 223-224 franceză
articol de periodic 2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valeriu Sîrbu MĂNDESCU, Dragoș (autor) Considerations concernant le probleme de datation de quelques pieces d'orfevrerie decouvertes isolement dans l'espace thraco-gete au Nord du Danube 339-245 franceză
articol de periodic 1980 VRANCEA - Studii și Comunicări, III HARȚUCHE, Nicolae (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Importuri și influențe egeo-miceniene în culturile perioadei de tranziție și a epocii bronzului la Dunărea de Jos 27- română
articol de periodic 1980 VRANCEA - Studii și Comunicări, III SÎRBU, Valeriu (autor) Considerații privind tipologia și terminologia ceramicii locale din sec. IX-XI, zona Dunării de Jos 89- română
articol de periodic 2010 Zargidava - Revistă de Istorie, IX BARNEA, Alexandru (autor) Despre celți la Dunărea de Jos I. Istoria românilor 29-36 română
articol de periodic 2014 Zargidava - Revistă de Istorie, XIII CLIVETI, Gheorghe (autor) Mihail Kogălniceanu și legitimarea titluriloe suverane ale României asupra Dunării, la 1880 88-109 română