Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic PLOȘTINARU, Iulian (autor) Noile documente de partid și sarcinile ce revin muzeelor și oficiilor pentru patrimoniul cultural național .5- română
articol de periodic DUMITRU, Tudor (autor) Versuri stoice din Romula-Malva și Roma .9- română
articol de periodic DRĂGUȚ, Vasile (autor) Biserica - culă din Cerneți 17- română
articol de periodic BORONEANȚ, Vasile (autor) Probleme ale culturii Schela Cladovei - Lepenski Vir în lumina noilor cercetări 27- română
articol de periodic CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Noi descoperiri arheologice din epoca bronzului în Ostrovu Mare 43- română
articol de periodic PREDA, Florentina (autor) Tipuri de așezări geto-dacice din Oltenia 59- română
articol de periodic DUMITRU, Tudor (autor) Rame de plumb pentru oglinzi din Sicidava 73- română
articol de periodic DAVINESCU, Mișu (autor) Săpături arheologice din castrul roman, de la Hinova. Campaniile 1977-1978 77- română
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) Despre granița dintre provinciile romane Dacia și Moesia superior în secolele II-III e.n. 87- română
articol de periodic POENARU BORDEA, Gheorghe (autor) , VLĂDESCU, Cristian (autor) Castrele de la Praetorium din sectorul de nord al Limesului Alutanus 109- română
articol de periodic STÎNGĂ, Ion (autor) Cercetări arheologice în insula Ostrovu Mare - Porțile de Fier II - Comuna Goșoșu, Mehedinți 117- română
articol de periodic UZUM, Ilie (autor) Considerații istorico-arheologice cu privire la așezările autohtone din Clisura Dunării între secolele VI-XIV 125- română
articol de periodic BAICU, Stelian (autor) Potirul de la Coșuștea 141- română
articol de periodic CIUCĂ, Vasile (autor) , LUPU, Ion (autor) Un tezaur de monede feudale din secolele XVI-XVII descoperit în satul Braniște, comuna Vînători, jud. Mehedinți 153- română
articol de periodic MITULESCU, Decebal (autor) Icoane din secolul XVIII-lea în colecția Muzeului Porțile de Fier 163- română
articol de periodic GROZA, Liviu (autor) Legile fundamentale grănicerești 171- română
articol de periodic GRIGORESCU, Olimpia (autor) Documente din colecția Muzeului Regiunii Porților de Fier privind istoria orașului modern Turnu Severin 179- română
articol de periodic GRIGORESCU, Olimpia (autor) , RĂȚOI, Tudor (autor) Matrice sigilare moderne din colecțiile Muzeului Porțile de Fier 187- română
articol de periodic PÎRVULESCU, Mihai (autor) Date noi cu privire la evoluția învățămîntului istoric în județul Mehedinți în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima jumătate a secoluluiial XX-lea 193- română
articol de periodic PETRIȘOR, Vasile (autor) Constantin Popescu, eroul de la Calafat, primul ostaș român cazut în războiul din 1877-1878 199- română
articol de periodic RĂȚOI, Tudor (autor) O interesantă piesă din Muzeul Porților de Fier. Drapelul Societății muzicale Doina din Turnu severin 207- română
articol de periodic GROZA, Liviu (autor) Date inedite despre participarea generalului Ion Dragalina la realizarea unității naționale 213- română
articol de periodic DEACONU, Luchian (autor) Mișcarea muncitoprească din Mehedinți în timpul ocupației germano-austro-ungare din anii 1916-1918 217- română
articol de periodic SMÎRCEA, Doina (autor) Din activitatea revoluționară a organizației județenmeUTC Vîlcea în anii 1933-1938 223- română
articol de periodic CĂRBUNARU, N. (autor) Participarea forțelor populare mehedințene la înfințarea actului istoric din august 1944 229- română
articol de periodic MATEESCU, Corneliu (autor) Prof. Radu Vulpe 237- română
articol de periodic MATEESCU, Corneliu (autor) Generalul Nicolae Mavros 239- română
articol de periodic MATEESCU, Corneliu (autor) George Cantacuzino 241- română