Peuce, V, 1977, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Zoologie, serie veche


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Sumar - Sommaire - Contents 3-8 română
articol de periodic Feminin, POPESCU-MARINESCU, VIRGINIA (autor) Zooplanctonului zonei de vărsare a brațelor Dunării și avandeltei, în perioada 1970-1973 9-24 română
articol de periodic PAPADOPOL, Mihai (autor) Noi contribuții la studiul ecologic al unor populații de Astacus leptodactylus, Escholtz (Crustacea, Decapoda) din Delta Dunării 25-32 română
articol de periodic NAGY, G. Carol (autor) Studii asupra muștelor acaliptrate din Delta Dunării (Diptera, Muscidae Aclyptratae) 33-36 română
articol de periodic SCOBIOLA-PALADE, Xenia (autor) Specii de Simfita (Hymenoptera, Symphyta) dăunătoare la Alnus, Populus și Salix din România 37-42 română
articol de periodic WEINBERG, Medeea (autor) Rezultatele cercetărilor în Dobrogea privind dipterele asilidae 43-51 română
articol de periodic NAGY, G. Carol (autor) Contribuții la cunoșterea himenopterelor heterogine din Delta Dunării (Hymenoptera, Heterogynoidea) 53-54 română
articol de periodic JECU, Anina (autor) Catalog sistematic sinonimic și zoogeografic al vespidelor României (Hymenoptera, Vespidae) 55-63 română
articol de periodic KIS, Bela (autor) Familia Amelidae (Ord. Mantodea) în R.S. România 65-68 română
articol de periodic IACOB, Maria (autor) Prezent și perspectivă în acrivitatea de cercetare entomologică organizată de muzeele de științe naturale din R.S. România 69-76 română
articol de periodic RĂDULESCU, Ion (autor) , ANGELESCU, Nicolae (autor) , IACOB, Maura (autor) Infestări cu oodinium (Amyloodinium) ocellatum Brown la peștii proveniți din Marea Neagră 77-79 română
articol de periodic NEACȘU, Petre (autor) Date faunistice și ecologice asupra principalelor organisme cecidogene din Delta Dunării 81-91 română
articol de periodic CIOCAN, Virginia (autor) Sphenophorus piceus pallas (Coleopera - Curculionidae) dăunător al rizomilor de papură din Delta Dunării 93-100 română
articol de periodic RĂDULESCU, Ion (autor) , ANGELESCU, Nicolae (autor) Acaridide plumicole (Analgesoidea) colectate de la câteva păsări din România 101-103 română
articol de periodic NAGY, G. Carol (autor) Aspecte privind biologia dăunătorilor stufului și paraziților lor în Delta Dunării 105-108 română
articol de periodic DRAGOMIR, I. Nicolae (autor) Contribuții la studiul biologic, ecologic și de combatere a speciilor de hyponomeuta (Yponomeuta) din regiunea Deltei Dunării - cu privire specială asupra speciei Hyponomeuta rorellus Hb. defoliator al plopilor și sălciilor 109-148 română
articol de periodic RĂDULESCU, Ion (autor) , ANGELESCU, Nicolae (autor) , PLOTOAGĂ, Gabriela (autor) Noi contribuții la cunoșterea parazitofaunei cetaceelor din Marea Neagră 149-153 română
articol de periodic POPESCU, Maria (autor) Contribuții la cunoșterea broaștei roșii de pădure (Rana dalmatina Bonap, 1839) din județul Tulcea 155-164 română
articol de periodic NALBANT, T. Teodor (autor) Observații asupra sistematicii și biologiei guvidului relict Benthophiloides brauneri Beling & Iljin în Delta Dunării (Pisces, Peerciformes, gobiidae) 165-168 română
articol de periodic BABEȘ, Liliana (autor) , TRANDABURU, Tiberiu (autor) , LEONTE, Eliza (autor) Structura fină a sacului dorsal la Cyprinus carpio L. 169-174 română
articol de periodic PAPADOPOL, Mihai (autor) Contribuții la studiul maturației sexuale și ritmul creșterii principalelor specii de cyprinidae (Pisces, Osteichthyes) din Delta Dunării 175-187 română
articol de periodic POPESCU, Ecaterina (autor) , LUSCAN, Silvia (autor) , DRĂGĂȘANU, Ștefan (autor) , MIHAI, Alina (autor) Contribuții la stabilirea indicilor de creștere și prematurare a reproducătorilor de Ctenopharyngodon idella (Val.) 189-195 română
articol de periodic LEONTE, Eliza (autor) Eficențele de utilizare a energiei hranei pentru creștere și producție la Ctenopharyngodon idella de două veri 197-205 română
articol de periodic ZINEVICI, Victor (autor) Componența specifică a hranei de natură animală la Clupeonella cultriventris (Nordmann) (Pisces, Osteichthyses) în zona de la gurile Dunării, lacurile litorale și lunca Dunării 207-220 română
articol de periodic LEONTE, Eliza (autor) Eficiența ecologică de utilizare a hranei pentru creștere și producție la populații de pui de Ctenopharyngodon idella, crescute în incinte amenjate, în Delta Dunării 221-229 română
articol de periodic MUNTEANU, Ioan (autor) Informare despre prezența carasului argintiu (Carassius auratus gibelio) în apele Dunării 233-238 română
articol de periodic CRISTEA, Anghel (autor) , CRISTEA, Elisabeta (autor) , FUHRMANN, Harald (autor) , DEMETRIUC, Boris (autor) Considerații cu privire la pescuitul și componența cârdului de cegă (Acipenser ruthenus ruthenus L.) în sectorul aval Lacul de acumulare "Porțile de Fier", în perioada martie-mai, 1971-1973 239-254 română
articol de periodic MUNTEANU, Ioan (autor) Valorificarea superioară a unor nivele trofice în unitățile amenajate piscicol din Delta Dunării de către unele specii de pești aclimatizate în țara noastră 255-259 română
articol de periodic CRISTEA, Anghel (autor) , CRISTEA, Elisabeta (autor) , FUHRMANN, Harald (autor) , FUHRMANN, Elena (autor) Observații cu privire la biologia reproducerii cegii (Acipenser ruthenus ruthenus L.) 261-267 română
articol de periodic MANEA, I. Gheorghe (autor) Particularitățile principalilor factori mediali din Marea Neagră și fluviul Dunărea și unele aspecte biologice specifice ale sturionilor marini migratori din apele României 269-304 română
articol de periodic CRISTEA, Anghel (autor) , FUHRMANN, Harald (autor) Câteva rezultate obținute la incubația icrelor de cegă (Acipenser ruthenus ruthenus L.) într-un nou tip de incubator, la stația sturionicolă Cetate 305-312 română
articol de periodic STĂNESCU, Silviu (autor) , MANEA, Vasile (autor) Cercetări asupra ichtiofaunei Deltei maritime a Dunării (zona Roșu-Roșuleț și Cordon) 313-333 română
articol de periodic CIOCAN, Nicolae (autor) Influența amendamentelor de oxid de calciu, folosite în piscicultura dirijată din Delta Dunării asupra producției piscicole și asupra cadrului natural 335-341 română
articol de periodic STĂNESCU, Silviu (autor) , MANEA, Vasile (autor) Contribuții la studiul înmulțirii peștilor cu importanță economică din Delta maritimă a Dunării (zona Roșu-Roșuleț și Cordon) 343-357 română
articol de periodic MUNTEANU, Dan (autor) Rolul vegetației în viața și repartiția păsărilor din Delta Dunării 359-366 română
articol de periodic RADU, Dimitrie (autor) Dinamica fenologică a păsărilor din Delta Dunării. A. Clasificarea grupelor avifenologice 367-410 română
articol de periodic MĂTIEȘ, Mircea (autor) Date asupra avifaunei Deltei Dunării, Complexului lagunar Razelm și Dobrogei maritime (perioada 1957-1973) 411-418 română
articol de periodic MIHĂILEANU, Alexandru (autor) , MARINOV, Mihai (autor) Cartierele de iernare a ornitofaunei litorale de la Sf. Gheorghe la Periboina 419-424 română
articol de periodic RADU, Dimitrie (autor) Aspecte ecologice privind reproducerea păsărilor în condițiile Deltei Dunării 425-443 română
articol de periodic PAPADOPOL, Aurel (autor) Câteva considerații în legătură cu sursele de hrană ale păsărilor în zona de contact a apelor Dunării și apelor Mării Negre - sector românesc 445-454 română
articol de periodic MARINOV, Mihai (autor) Date preliminare asupra ornitofaunei Lacului Zaghen (II.) 455-457 română
articol de periodic KISS, J. Botond (autor) Noi observații ornitologice pe insula Sacalin 459-481 română
articol de periodic MARINOV, Mihai (autor) Observații asupra speciilor cuibăritoare din zona Vărărie-Cazanele-Somova, județul Tulcea 483-487 română
articol de periodic KISS, J. Botond (autor) Insula Sacalin - loc important în cercetarea cuibăritului și migrației păsărilor 489-507 română
articol de periodic KISS, J. Botond (autor) Contribuții privind migrația sitarilor (Scolopax rusticola L.) în Delta Dunării 509-518 română
articol de periodic COCIU, M. (autor) , WAGNER, G. (autor) , PALADI, A. (autor) , MICU, Nicolae (autor) Aspecte privind întreținerea păsărilor acvatice în captivitate 519-527 română
articol de periodic SIMIONESCU, Viorica (autor) , NEACȘU, Gheorghe (autor) Contribuții la cunoșterea faunei de mamifere mici din Delta Dunării 529-548 română
articol de periodic MIHĂILEANU, Alexandru (autor) Râsul (Lynx lynx L.) o prezență inedită în fauna horstului nord-dobrogean 549-551 română