Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 80 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III BERES, Iosif (autor) Specii rare, periclitate sau accidentale din fauna de vertebrate a Maramureșului 359-364 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII BERES, Iosif (autor) Specii noi în fauna de nevertebrate a Maramureșului (completare) 457-459 română
2013 Acta Musei Maramorosiensis, IX BERES, Iosif (autor) Invertebrate species new for science and new for the Romanian fauna based on recent research în Maramures (1994-2009) 238-254 engleză
2014 Acta Musei Maramorosiensis, X BRENER, Beatrix Medea (autor) Date asupra populației de marmotă alpină (Marmota marmota, Linnaeus, 1758) din Parcul Național 213 Munți Rodnei ŞTIINŢELE NATURII 217-223 română
2015 Acta Musei Maramorosiensis, XI IUȘAN, Claudiu (autor), SĂSĂRAN, Rareș (autor) Evaluarea stării de conservare a cocoșului de munte (Tetrao urogallus) din Parcul Național Munții Rodnei (Sit Natura 2000) GEOGRAFIE- ŞTIINŢELE NATURII - ECOLOGIE 263-269 română
2015 Acta Musei Maramorosiensis, XI IUȘAN, Claudiu (autor) Măsuri de management pentru speciile de interes comunitar din situl Natura 2000 Munții Rodnei GEOGRAFIE- ŞTIINŢELE NATURII - ECOLOGIE 272-288 română
2016 Acta Musei Maramorosiensis, XII, nr. II ANDREICA, Ștefan (autor) Date certe despre reapariția în anul 2016 a castorului (Castor fiber) pe Valea Râului (Vaser). După două sute de ani BOTANICĂ - ZOOLOGIE - ECOLOGIE 147-149 română
2016 Acta Musei Maramorosiensis, XII, nr. II CHIȘ, Vasile Timur (autor), GUBANYI, Andras (autor) Contribution to the distribution of terrestrial small mammals in the Maramureș county, Romania BOTANICĂ - ZOOLOGIE - ECOLOGIE 150-155 română
2016 Acta Musei Maramorosiensis, XII, nr. II BERES, Iosif (autor) Omagiu profesorului Gavril Ardelean, un promotor în cercetarea faunei din Maramureș și din nord-vestul României PERSONALITĂŢI - VARIA 263-264 română
2017 Acta Musei Maramorosiensis, XIII TIMUR, Vasile (autor) Papucul doamnei (Cypripedium calceolus L.) specie prezentă în Parcul Natural Munții Maramureșului ŞTIINŢELE NATURII - GEOGRAFIE - ECOLOGIE 224-227 română
2017 Acta Musei Maramorosiensis, XIII IUȘAN, Claudiu (autor) Contributions to knowledge of herpetofauna from Rodna Mountains National Park (Natura 2000 site) ŞTIINŢELE NATURII - GEOGRAFIE - ECOLOGIE 228-242 engleză
2017 Acta Musei Maramorosiensis, XIII IUȘAN, Claudiu (autor) Contributions to the knowledge of the bats' fauna in the Rodna Mountains National Park ŞTIINŢELE NATURII - GEOGRAFIE - ECOLOGIE 257-271 engleză
2011 Acta Musei Napocensis, 45-46-I, seria 2008-2009 BINDEA, Diana (autor), KELEMEN, Imola (autor) Archaeozoological aspects concerning the economic life during late bronze age in Palatca 55-74 engleză
2015 Acta Musei Napocensis, 52, nr. I, seria prehistory-ancient history-archaeology BINDEA, Diana (autor) Faunal determinations from the Dacian fortress in Jigodin ARTICLES AND STUDIES 31-46 engleză
1968 Argesis - Studii și Comunicări, I, seria Istorie - Științele naturii APOSTOL, Leonid (autor), STANCU, Radu (autor) Resturi de Archidiskodon meridionalis (Nesti) descoperite în jud. Argeș ŞTIINŢELE NATURII 163-176 română (şi un rezumat în franceză)
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie MENCINICOPSCHI, Mariana (autor), NEACȘU, P. (autor) Contribuții asupra cunoașterii faunei de Diptere galicole (Fam. Cecidomyiidae) din bazinul Argeșului ŞTIINŢELE NATURII 117-125 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie MĂRGĂRIT, Grigore (autor) Contribuții la cunoașterea răspândirii bibionidelor (Diptera, Nematocera) în județul Argeș ŞTIINŢELE NATURII 142-146 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie PARASCHIVESCU, Dinu (autor) Cercetări asupra mirmecofaunei județului Argeș ŞTIINŢELE NATURII 147-152 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie STĂNESCU, Gheorghe (autor) Contribuții la studiul ihtiofaunei râului Potopul (afluent al Argeșului) de la obârșie până la aval de Găiești ŞTIINŢELE NATURII 167-176 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie CIOCHIA, Victor (autor), MĂTIEȘ, Mircea (autor) Primele date asupra cuibăritului sfrânciocului mare (Lanius excubitor L.) în Oltenia și Muntenia ŞTIINŢELE NATURII 191-196 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie POPESCU, A. (autor), TENEA, C. (autor) Contribuții la studiul faunei de mamifere mici din sudul Olteniei ŞTIINŢELE NATURII 197-203 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria Istorie GAVA, Radu (autor), HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului faunistic găsit în două gropi din perimetrul necropolei de incinerație de la Păuleasa (sec. IX) Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 123-129 română
2017 Argesis - Studii și Comunicări, XXV, seria Științele Naturii LOTREAN, Nicolae (autor), MANU, Minodora (autor) Data on the coleopteran (Insecta: Coleoptera) fauna from the Leaota Mountains (Romania) Zoologie 77-100 română, engleză
2018 Argesis - Studii și Comunicări, XXVI, seria științele naturii LOTREAN, Nicolae (autor), MANU, Minodora (autor) Data on the coleopteran (Insecta: Coleoptera) fauna from the Bogății Forest, Brașov County, Romania Zoologie 73-88 română, engleză
1985 Crisia, XV BABUȚIA, Teodor (autor) Contribuții la cunoașterea ecologiei speciilor de păsări acvatice de importanță vînătorească și faunistică din Vestul țării VII. Ştiinţele naturii 531-564 română
1988 Crisia, XVIII EL SUSI, Geogeta (autor) Materialul faunistic din așezarea daco-romană de la Timișoara - "Freidorf" (jud. Timiș) I. Studii 131-137 română
1977-1979 Memoria Antiquitatis, IX-XI, Acta Musei Petrodavensis CÎRCIUMARU, Marin (autor), MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor), MURARU, Adrian (autor) Contribuții la ecologia locuirilor pre și preotoistorice de la Târpești Cercetări interdisciplinare în arheologie 643-685 română, franceză
2008-2009 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, Acta Musei Petrodavensis CHIRICA, Vasile (autor), CHIRICĂ, Codrin-Valentin (autor) Paleoliticul și epipaleoliticul-mezoliticul de pe teritoriul Transilvaniei și din zonele învecinate 7-73 română, franceză
2006 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXII, Oltenia. Studii și comunicări. Științele naturii, seria științele naturii TOGĂNEL, Florentina (autor) Heteroptere din Coleqia „Bela Kis” conservate la Muzeul de Științele Naturii din Tg. Mureș (Heteroptera: Miridae) Nevertebrate 128-134 română; engleză
2006 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXII, Oltenia. Studii și comunicări. Științele naturii, seria științele naturii ILIE, Aurelian-Leonardo (autor) Fauna de crisomelide (Coleoptera: Chrysomelidae) din zona Tinca județul Bihor (Il) Nevertebrate 201-202 română; engleză
2006 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXII, Oltenia. Studii și comunicări. Științele naturii, seria științele naturii BURNAZ, Silvia (autor) Date privind fauna de macrolepidoptere a județului Hunedoara (România) Nevertebrate 206-215 română; engleză
2006 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXII, Oltenia. Studii și comunicări. Științele naturii, seria științele naturii CHIMIȘLIU, Cornelia (autor), MANOLACHE, Mariana (autor) Familiile: Hesperidae, Papilionidae, Pieridae și Lycaenidae (Insecta: Lepidoptera), conservate în patrimoniul științific al Colegiului Național „Carol I”, Craiova Nevertebrate 216-218 română; engleză
2006 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXII, Oltenia. Studii și comunicări. Științele naturii, seria științele naturii PAPADOPOL, Aurel (autor), PETRESCU, Angela (autor) Contribuții la cunoașterea hranei, a relațiilor și grupărilor trofice la unele specii de păsări din România Vertebrate 248-257 română; engleză
2006 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXII, Oltenia. Studii și comunicări. Științele naturii, seria științele naturii COSMA ILIE, Lorena (autor) Considerații asupra avifaunei din zona Caraula (jud. Dolj) Vertebrate 284-285 română; engleză
2007 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIII, seria științele naturii BACAL, Svetlana (autor) The synecological analyses of the edaphic beetles (coleoptera) from the mixed forest (elm, ash and field maple) from the "Codrii Tigheciului" landscape reserve Animal Biology / Biologie animală 65-70 engleză; română
2008 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIV, seria științele naturii BUȘMACHIU, Galina (autor) Colembola (Insecta: Colembola) from the "Plaiul Fagului" State Nature Reserve Animal Biology / Biologie animală 57-60 engleză; română
2008 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIV, seria științele naturii MUNTEANU, Natalia (autor) Fauna and ecology of the weevils families Nemonychidae, Urodontidae, Anthribidae (Coleoptera: Curculionoidea) from the Republic of Moldova Animal Biology / Biologie animală 125-126 engleză; română
2008 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIV, seria științele naturii LUNGU, Alexandru (autor), NICOARĂ, Igor (autor) Main geological features and fossil vertebrate fauna of Stolniceni formation in the central area of Codru Rand Palaeontology / Paleontologie 215-254 engleză; română
2009 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXV, seria științele naturii MANIC, Gheorghe (autor) New Pteromalidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) to the Republic of Moldova Animal Biology / Biologie animală 81-82 engleză; română
2009 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXV, seria științele naturii CHIMIȘLIU, Cornelia (autor), MOGOȘEANU, Gima (autor) Considerations on the Dynastidae Family (Insecta: Coleoptera: Scarabaeoidea), from the fauna of Oltenia, Romania Animal Biology / Biologie animală 125-128 engleză; română
2009 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXV, seria științele naturii MAICAN, Sanda (autor) Faunistic data on leaf beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) from the Prahova and the Doftana Valleys, Romania Animal Biology / Biologie animală 139-144 engleză; română
2009 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXV, seria științele naturii CICORT-LUCACIU, Alfred Ștefan (autor), COVACIU-MARCOV, Severus Daniel (autor), KOVACS, Irina (autor), SAS, Istvan (autor), SECARE, Paula (autor) Data upon the composition and the geographic distribution of the herpetofauna of the Almăș-Agrij Depression (Sălaj County, Romania) Animal Biology / Biologie animală 173-179 engleză; română
2009 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXV, seria științele naturii PETRESCU, Angela (autor), RIDICHE, Mirela Sabina (autor) Birds collected by Dionisie Linția preserved in the Museum of Oltenia Craiova (Romania) Animal Biology / Biologie animală 209-215 engleză; română
2009 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXV, seria științele naturii CODREA, Vlad (autor), MARGIN, Claudiu (autor) The environments of the uppermost Miocene vertebrates from Derșida (Northwestem Rumania, Sălaj county) Palaeontology / Paleontologie 385-390 engleză; română
2009 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXV, seria științele naturii DELINSCHI, Andrian (autor) Contribution to the study of Maeotian Hipparion faunas from the Republic of Moldova Palaeontology / Paleontologie 391-395 engleză; română
2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 1, seria științele naturii GURĂU, Gabriela (autor) Contributions to the knowledge of the fauna of cerambicids (Coleoptera: Cerambycidae) from Hemeiuși Dendrological Park, Bacău County Animal Biology / Biologie animală 143-146 engleză; română
2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 2, seria științele naturii ERTAN, Ömer Osman (autor), GÜLLE, Iskender (autor), YILDIRIM, Mehmet Zeki (autor) Changes in rotifera fauna of Kovada Lake (Turkey) between 1998 and 2006 Animal Biology / Biologie animală 71-74 engleză; română
2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 2, seria științele naturii GÜLLE, Iskender (autor), GÜLLE, Pinar (autor), KEBAPÇI, Ümit (autor) A new Atractides KOCH, 1837 (Acari: Parasitengona: Hygrobatidae) species for the Turkish fauna Animal Biology / Biologie animală 84-86 engleză; română
2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 2, seria științele naturii STAHI, Nadejda (autor) A comparative analysis of the Orthoptera (Insecta) from the Republic of Moldova and some regions of Palearctic Animal Biology / Biologie animală 93-100 engleză; română
2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 2, seria științele naturii ȘERBAN, Cecilia (autor) Contributions to the study of coreoidea fauna in the lower basin of the Siret River Animal Biology / Biologie animală 101-106 engleză; română
2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 2, seria științele naturii GÂRNEȚ, Mariana (autor) New faunistic data concerning scelionid family (Hymenoptera: Scelionidae) from the Republic of Moldova Animal Biology / Biologie animală 111 engleză; română
2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 2, seria științele naturii MIHAILOV, Irina (autor) New rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) for the Republic of Moldova (II) Animal Biology / Biologie animală 147-150 engleză; română
2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 2, seria științele naturii CIOBOIU, Olivia (autor) Distribution of the Bivalves from the Danube Ecology - Environmental protection / Ecologie - protecţia mediului 231-234 engleză; română
2011 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVII, nr. 1, seria științele naturii KULIKOVA, Ludmila (autor) Mites of fruit plantations of the Republic of Moldova Animal Biology / Biologie animală 55-62 engleză; română
2011 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVII, nr. 1, seria științele naturii ŠUSTEK, Zbyšek (autor) Changes in carabid communities along the urbanization gradient in Pyongyang (North Korea) Animal Biology / Biologie animală 87-96 engleză; română
2011 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVII, nr. 1, seria științele naturii BACAL, Svetlana (autor), DERUNKOV, Alexander (autor) Contributions to the knowledge of staphylinid fauna (Coleoptera: Staphylinidae) from the right side of Dniester river Animal Biology / Biologie animală 105-108 engleză; română
2012 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XVIII, nr. 1, seria științele naturii IORGU, Ionuț Ștefan (autor) Orthoptera fauna (Insecta) of Piatra Cloșani mountain (the Southem Carpathians, Romania) Animal Biology / Biologie animală 55-62 engleză; română
2012 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XVIII, nr. 2, seria științele naturii DERJANSCHI, Valeriu (autor), STAHI, Nadejda (autor) The spatial structure of orthopteran communities from the Scientific Reserve "Codrii'' from the Republic of Moldova Animal Biology / Biologie animală 57-62 engleză; română
2012 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XVIII, nr. 2, seria științele naturii BÂRSAN, Ciprian (autor), CRISTOFOR, Sergiu (autor), IGNAT, Gheorghe (autor), RÂȘNOVEANU, Geta (autor) The actual state of the benthic fauna in the inner Danube Delta, Romania Ecology - Environmental protection / Ecologie - protecţia mediului 163-170 engleză; română
2013 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIX, nr. 1, seria științele naturii LOTREAN, Nicolae (autor) Data on spider fauna (Arachnida: Araneae) from the Natural Reservation Springs from Corbii Ciungi (Dâmbovița) Animal Biology / Biologie animală 158-165 engleză; română
2013 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIX, nr. 2, seria științele naturii DERJANSCHI, Valeriu (autor), STAHI, Nadejda (autor) Bioecology of the Orthoptera species from the Naslvacea, North of the Republic of Moldova Animal Biology / Biologie animală 135-139 engleză; română
2013 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIX, nr. 2, seria științele naturii LILA, Gima (autor) Contributions to the knowledge of research on beetle parasite fauna (lnsects). Note 1 Animal Biology / Biologie animală 172-183 engleză; română
2013 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIX, nr. 2, seria științele naturii CHACHULA, Oana Mirela (autor), GACHE, Carmen (autor) Fauna monitoring studies and the development of wind farms in Romania Animal Biology / Biologie animală 197-203 engleză; română
2014 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXX, nr. 1, Proceedings of the 21st International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii ANTONE, Veronica (autor), SIMON, Dieter (autor) Aspects regarding the parasitic infestation degree and body resistance to physical trauma at mouflon (Ovis ammon mussimon) from Dobrogea Animal Biology / Biologie animală 167-172 engleză; română
2016 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXII, nr. 2, Proceedings of the 23rd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii CHIMIȘLIU, Cornelia (autor) New data regarding the spreading of the invasive species Harmonia axyridis (Pallas, 1773) (Insecta: Coleoptera: Coccinellidae) in Romania Animal Biology / Biologie animală 67-70 engleză; română
2018 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXIV, nr. 1, Proceedings of the 25th International Conference of the Oltenia Museum), seria științele naturii ANGHEL, Tudor (autor), CHIHAI, Oleg (autor), ERHAN, Dumitru (autor), LARION, Alina (autor), MELNIC, Galina (autor), NISTREANU, Victoria (autor), RUSU, Ștefan (autor), TĂLĂMBUȚĂ, Nina (autor), ZAMORNEA, Maria (autor) Parasite fauna of Myodes glareolus from the natural reserve "Plaiul Fagului" of the Republic of Moldova Animal Biology / Biologie animală 83-88 engleză; română
1983 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIII, Series Scientia Naturae KONIG, Frederic (autor) Contribuții la cunoașterea faunei de lepidoptere a județului Hunedoara 132 română
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis GHEORGHIȚĂ, Cornelia (autor), MARINCAȘ, Valeria (autor), NUȚU, Anișa (autor) Forme gigantice de amoniți în Cretacicul superior din regiunea Deva ŞTIINŢELE NATURII 267-273 română, franceză
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis GHEORGHIȚĂ, Cornelia (autor), MARINCAȘ, Valeria (autor), NUȚU, Anișa (autor) Moluște tortoniene de la Buituri în colecția Muzeului Deva ŞTIINŢELE NATURII 275-279 română, franceză
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis MARINCAȘ, Valeria (autor), ȚINȚU, Dan (autor) Date noi la fauna de inocerami cretacici din regiunea Pianuri (Sebeș) ŞTIINŢELE NATURII 281-288 română, franceză
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis POPOROGU, Elena (autor) Contribuții la cunoșterea faunei de vertebrate fosile din peșterile situate în partea de nord - est a bazinului Petroșani ŞTIINŢELE NATURII 297-301 română, franceză
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis UDRESCU, Ștefan (autor) Fauna descoperită în așezarea de la Strei Studii şi articole 173-179 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis BURNAZ, Silvia (autor) Contribuții la cunoașterea faunei de lepidoptere a Platformei Luncanilor (Munții Șureanu) ŞTIINŢELE NATURII 557-562 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis STUGREN, Bogdan (autor) Zoogeografia comparată a herpetofaunei din Carpați și Pirinei ŞTIINŢELE NATURII 567-570 română, engleză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis BURNAZ, Silvia (autor) Satul Mihăileni (Comuna Buceș) Studiu Monografic Satul Mihăileni (Comuna Buceş) - Studiu Monografic 728-736 română
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis GHIRA, Ioan (autor) Satul Mihăileni (Comuna Buceș) Studiu Monografic Satul Mihăileni (Comuna Buceş) - Studiu Monografic 737-739 română
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis BURNAZ, Silvia (autor) Analiza materialului faunistic provenit din așezarea feudală timpurie de la "Grădiște" - Hațeg (județul Hunedoara) Note şi discuţii 681-688 română, franceză
1988 Ziridava. Studia Archaeologica, XVII POP, V. (autor) Vermicultura
1988 Ziridava. Studia Archaeologica, XVII BERCENI, R. (autor) Cercetări privind combaterea păianjenilor dăunători pomilor fructiferi
1988 Ziridava. Studia Archaeologica, XVII COȘOROABĂ, I. (autor), DRUGA, M. (autor) Rezistența pe pășune a larvelor unor nematode parite la ovine