Ziridava, XVII, 1988


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic GODEANU, Stoica (autor) , IVAN, Doina (autor) Cunoașterea și valorificarea optimă a resurselor naturale - Cuvînt înainte
articol de periodic SORAN, Viorel (autor) Ecologie generală și ocrotirea naturii - Activitatea desfășurată
articol de periodic PAPACOSTEA, P. (autor) Necesitatea abordării evolutive în ecologia generală
articol de periodic BARNA, Adriana (autor) , FABIAN, Ana (autor) , NAGY-TOTH, Francisc (autor) Actualitate și perspective în bilanțul dintre fotosinteză și producția primară
articol de periodic BUCUREȘTEANU, Maria (autor) , CĂTANĂ, Constantin (autor) , NIȚĂ, Marilena (autor) Probleme privind ciclul geochimic al unor elemente biogene
articol de periodic STOICULESCU, Cristian (autor) Prezent și perspective ecologice ale litoralului românesc
articol de periodic SUCIU, Alexandru (autor) Coleoptere rare în județul Arad
articol de periodic NEACȘU, Petre (autor) Informatica și protecția mediului
articol de periodic IACOBAȘ, A. (autor) , IACOBAȘ, Sanda (autor) Funcții cu semnificație ecologică definite pe un spațiu pre-Hilbert al strările normale și "patologice" ele unui ecosistem
articol de periodic IACOBAȘ, A. (autor) , IACOBAȘ, Sanda (autor) Program basic pentru simularea pe computer a evoluției unui ecosistem
articol de periodic GIURGIU, Victor (autor) Ecosisteme terestre naturale și seminaturale - Structură și funcție, valorificare, gospodărire și conservare - Activitatea desfpșurată
articol de periodic BREȘ, Marta (autor) Activitatea și necesitatea studiului macromicetelor în Maramureș
articol de periodic DISSESCU, Radu (autor) Rata de supraviețuire la populațiile echiene de fag și implicațiile ei silvotehnice
articol de periodic LEAHU, Iosif (autor) , LEAHU, Ștefania (autor) O madalitate expeditivă pentru stabilirea producțieiși productivității ecosistemelor forestiere
articol de periodic ARDELEAN, AUREL (autor) , TRUȚĂ, Horia (autor) Rezervația botanică "Dosul Laurului" (Ilex aquifolium - Laurul)
articol de periodic ARDELEAN, AUREL (autor) , TRUȚĂ, Horia (autor) Ecologia paliurului
articol de periodic MOGOȘ, Grațian (autor) Arboretumul "Sylva", factor activ de educație ecocivică
articol de periodic ARDELEAN, AUREL (autor) , GHERGAR, Ioan (autor) , TRUȚĂ, Horia (autor) Analiza ecologică a florei din bazinul Crișului Alb
articol de periodic CARACAȘ, Viorica (autor) , FALCĂ, Marin (autor) , HONDIUC, Viorica (autor) , OROMOLU-VASILIU, Liliana (autor) Particularități structurale ale faunei edafice din ecosisteme forestiere de limită din Munții Bucegi
articol de periodic PARASCAN, D. (autor) , STĂNESCU, Victor (autor) , TÎRZIU, Dumitru (autor) Probleme de genetica ecosistemelor forestiere
articol de periodic KOVACS, A. (autor) Aspecte privind ecosistemele - rezetvații de germoplasmă furajeră
articol de periodic CORNEANU, G. (autor) , POPESCU, Gheorghe (autor) , SIMEANU, V. (autor) , TOMOIU, C. (autor) Cercetări botanice în Pădurea Stanului (Comuna Farcaș, jud. Dolj)
articol de periodic COVACI, P. (autor) Observații fenologice asupra unor plante lemnoase exotice din Parcul dendrologic Macea
articol de periodic IVAN, Doina (autor) Vegetația potențială ca indicator al potențialului ecologic al mediului de viață
articol de periodic DANCIU, Marius (autor) , PARASCAN, D. (autor) , STĂNESCU, Victor (autor) , TÎRZIU, Dumitru (autor) Cercetări ecologice în arboretele de Brad
articol de periodic COLDEA, Gheorghe (autor) Bugetul energetic al fitocenozelor de molid și jneapăn din Masivul Retezat
articol de periodic ALMĂȘAN, Horia (autor) , ARION, Constantin (autor) , CARACAȘ, Viorica (autor) , EREMIA, M. (autor) , FALCĂ, Marin (autor) , GRUIA, Magdalena (autor) , HONCIUC, Viorica (autor) , PAUCĂ-COMĂNESCU, Mihaela (autor) , TĂCINĂ, Aurica (autor) , VASILIU-OROMOLU, Liliana (autor) Caracterizarea ecosistemică a unui șleau de gorun din Podișul Moldovei (Oc. Silvic Botoșani)
articol de periodic ANTOHE, Ana (autor) , BULIMAR, Felicia (autor) , CĂLUGĂR, Magda (autor) , CHIFU, Toader (autor) , DAVIDESCU, G. (autor) , HUȘU, Marina (autor) , MURARIU, Alexandrina (autor) , PISICĂ, Alice (autor) , RUSAN, Marius (autor) , VASILIU, N. (autor) , VIȚĂLARIU, Cristina (autor) Efectele lucrărilor complexe de desecare și amenajare asupra ecosistemului de pajiște naturală din lunca Prutului
articol de periodic CIOBANU, C. (autor) , NEACȘU, Marcela (autor) , PAPACOSTEA, P. (autor) , PAUCĂ-COMĂNESCU, Mihaela (autor) , ROȘU, C. (autor) , ȚIGĂNUȘ, Letiția (autor) , VASU, Alexandra (autor) , ZELINSCHI, Cecilia (autor) Componenți în echilibru în ecosisteme forestiere și de pajiști
articol de periodic DONIȚĂ, Nicolae (autor) Clasificarea ecosistemelor forestiere
articol de periodic BUGEAC, Elena (autor) , CÎRSTEA, S. (autor) , DABCĂU, H. (autor) , GAMENT, Eugenia (autor) , IANCULESCU, Marian (autor) , MANOLACHE, Gabriela (autor) , MIHĂILESCU, A. (autor) , RĂUȚĂ, C. (autor) , TISESCU, A. (autor) , TOTI, M. (autor) Contribuții la cunoașterea poluării industriale a solului și vegetației forestiere în zona Copșa Mică
articol de periodic BÎNDIU, Constantin (autor) Probleme actuale ale silviculturii bradului din România
articol de periodic BARBU, Ion (autor) Tipuri de uscare la bradul din România
articol de periodic GEAMBAȘU, Nicolae (autor) Modificări produse în ultimul secol în structura unor păduri din Bucovina și implicațiile lor ecologice
articol de periodic BATHORY, Dana (autor) , SORAN, Viorel (autor) , ȘTIRBAN, Mircea (autor) Reflectarea poluării cu oxizi de sulf în transpirația frunzelor de fag, carpen și gorun
articol de periodic OARCEA, Zeno (autor) Locul pădurii în conștiința ecologică a lumii
articol de periodic OPREA, I. (autor) Conservarea făfetelor seculare de la Izvoarele Nerei (Banat)
articol de periodic BÎNDIU, Constantin (autor) Reconstrucția ecologică a unor ecosisteme forestiere prin modificarea ambianței fotice
articol de periodic LUPE, Ioan (autor) Perdele forestiere de protecție și mediul înconjurător
articol de periodic CIOBANU, C. (autor) , DULVARA, Eufrosina (autor) , ILIE, Maria (autor) , LATIȘ, L. (autor) , POPESCU, P. (autor) , SPIRESCU, M. (autor) Caracterizarea ecopedologică și bonitarea faciesurilor staționare și ecosistemice
articol de periodic PĂTRĂȘCOIU, Nicolae (autor) Rolul monitoringului forestier pentru conservarea și reconstrucția ecologică a pădurilor
articol de periodic URECHIATU, Melanica (autor) Reconstrucția ecologică a făgetelor din Sudul Banatului
articol de periodic RĂDULESCU, I. (autor) Rolul ecologic al carpenului
articol de periodic LEANDRU, Vadim (autor) Refacerea arboretelor derivate cu participarea gerului în județul Arad
articol de periodic LUCUȘ, Vasile (autor) Conservarea pădurilor din jud. Arad în contextul protecției mediului ambiant
articol de periodic NAVROȚCHI, V. (autor) Gospodărirea pe baze ecologice a pădurilor de molid de mare înaltime
articol de periodic CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) , NEGRUȚIU, Filofteia (autor) , PETRESCU, Mircea (autor) Evaluarea economică a funcției hidrologice a pădurilor
articol de periodic CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) , NEGRUȚIU, Filofteia (autor) , PETRESCU, Mircea (autor) Metodologii de evaluare a funcției recreative a pădurii
articol de periodic CÎRLIG, T. (autor) Extinderea arealului viperidelor în județul Arad
articol de periodic MAIOR, Corneliu (autor) Precocupări pentru reintroducerea tisei (Taxus baccata) în fondul forestier al județului Arad
articol de periodic BREBU, Aurel (autor) , BREBU, Dușița (autor) Parcul dendrologic din Mănăștur-Vinga
articol de periodic ȘCHIOPU, D. (autor) Ecosisteme agricole - Structură, Funcționare, Gospodărire și Conservare - Activitatea desfășurată
articol de periodic GALLO, Ștefan (autor) , KEUL, Martin (autor) , LAZĂR-KEUL, Georgeta (autor) , PIVIU, T. (autor) , PREDA, M. (autor) , VINTILĂ, Rozalia (autor) Acumularea Pb, Cd și Cu la porumb în corelație ci gradul de contaminare și textura solului
articol de periodic BACIU, I. (autor) , CIOCAN, Margareta (autor) Influența factorilor climatici asupra fertilității viței de vie în condițiile ecologice din podgoria Miniș-Măderat
articol de periodic POPA, P. (autor) , VASILOIU, M. (autor) Cultura viței de vie în condiții pedoclimatice specifice terenurilor în pantă amenajate în terase din ecosistemul viticol Miniș
articol de periodic MORARU, G. (autor) , RAKOSY-TICAN, Lenuța (autor) , ȘTIRBAN, Mircea (autor) Acumulările de nitriți și nitrați în tuberculii de cartof sub influența fertilizării plantelor cu ape reziduale bogate în azot
articol de periodic PINTILIE, C. (autor) Acțiuni ale erbicidelor în ecosistemele agricole
articol de periodic BIDOI, Ionica (autor) , PINTILIE, C. (autor) , SĂNDOIU, D. (autor) , ȘCHIOPU, D. (autor) , ȘTEFAN, Gheorghe (autor) Influența erbicidelor asupra producției la porumb neitigat și - în remanență - la grîu pe solul brun roșcat de la Moara Domneascp
articol de periodic CARAMETE, Aurica (autor) Determinări privind reziduurile de atrazin și butilat din sol și plante
articol de periodic BUDOI, Ionica (autor) , PINTILIE, C. (autor) , UNGUREAN, Livia (autor) Observații privind influența unor erbicide asupra plantelor de porumb și în remanență la grîu
articol de periodic CRIVINEANU, V. (autor) , MARINESCU, M. (autor) , MIHAI, D. (autor) , ȘUȚEANU, E. (autor) Particularități clinice, biochimice și hematologice induse de folosirea în hrana păsărilor a nutrețurilor combinate conținănd porumb provenit din culturi erbicitate
articol de periodic BURCUȘ, Niculina (autor) , DUNU, I. (autor) , STOICA, I. (autor) , VIȘAN, I. (autor) Influența unor nutrețuri combinate conținînd porumb din culturi erbicidate asupra puilor de carne
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) Dinamica îmbunătățirii cerealelor de toamnă în condiții de erbicidare - Județul Argeș
articol de periodic DUMITRESCU, Niculina (autor) , ENE, Alexandru (autor) , ȘTEFAN, V. (autor) Aspecte ale amenajării, conservării și valorificării terenurilor agricole în pantă
articol de periodic ENE, Alexandru (autor) , ȘTEFAN, V. (autor) Influența structurii și rotației culturilor asupra scurgerii și eroziunii pe terenurile arabile în pantă
articol de periodic DAVIDESCU, G. (autor) , DONOSE-PISICĂ, Alice (autor) , DORNESCU, D. (autor) Metoda practică de evaluare a producției biologice secundare prin intermediul indicelui de recoltă
articol de periodic POP, V. (autor) Vermicultura
articol de periodic CÎRSTEA, S. (autor) , IONESCU, Ariana (autor) , PETRE, Neonela (autor) , RĂUȚĂ, C. (autor) Cercetări preliminare privind influența poluării cu metale grele asupra activății biologice din sol
articol de periodic BUGEAC, Elena (autor) , CÎRSTEA, S. (autor) , IONESCU, Ariana (autor) , RĂUȚĂ, C. (autor) Contribuții privind evidențierea efectului poluant al cuprului asupra producției de fitomasă
articol de periodic BORZA, I. (autor) , BUTNARU, Gallia (autor) , GERGEN, I. (autor) Relația sol-plantă în condițiile execesului de aluminiu
articol de periodic BUTNARU, Gallia (autor) , GERGEN, I. (autor) , PUȘCA, I. (autor) Efectul unor retardanți asupra cerealelor de toamnă
articol de periodic BAICU, T. (autor) , GOGOAȘĂ, C. (autor) , MĂRGĂRIT, G. (autor) , NONDRU, Nicolae (autor) Influența tratamentelor cu pesticide aplicate în culturile de porumb din Delta Dunării asupra faunei
articol de periodic BAICU, T. (autor) , FLORU, Ștefania (autor) , STĂNCULESCU, Maria (autor) , STĂNESCU, Viorica (autor) Repartiția triclorfonului în agroecosistemului grîului
articol de periodic IONESCU, Ariana (autor) , IONESCU, E. (autor) Agroecosistemul viticol intensiv, model logic
articol de periodic BEZNEA, D. (autor) , BEZNEA, Gabriela (autor) Influența soiului de viță de vie ca factor de eficiență economică în diferite ecosisteme viticole
articol de periodic BĂDIȚESCU, D. (autor) , SOARE, P. (autor) Adaptarea unor verigi ale tehnologiei viticole la ecosistemul specific podgoriei Ștefănești - Argeș
articol de periodic OANA, Maria (autor) Caracterizarea principalelor elemente climatice din ecosistemul viticol Miniș-Măderat
articol de periodic GOGOAȘĂ, C. (autor) , HONDRU, Nicolae (autor) , MANOLE, T. (autor) , MĂRGĂRIT, Grigore (autor) Modificări ale biomasei entomofaunei din culturile de grîu și lucernă cultivate în structuri tipice și compuse
articol de periodic LAICU, C. (autor) Biologia și limitele combaterii unor noi dăunători la vița de vie în ecosistemul viticol Miniș
articol de periodic PARASCHIVESCU, Dinu (autor) Cercetări asupra unor specii de Vespidae cu valoare agroecologică
articol de periodic BOSICA, I. (autor) , POLIZU, Alexandru (autor) , SORAN, Viorel (autor) Dinamica creșterii rădăcinilor la grău și porumb în urma tratamentului cu lindan
articol de periodic BERCENI, R. (autor) Cercetări privind combaterea păianjenilor dăunători pomilor fructiferi
articol de periodic COȘOROABĂ, I. (autor) , DRUGA, M. (autor) Rezistența pe pășune a larvelor unor nematode parite la ovine
articol de periodic TRIPON, A. (autor) Aspecte ecologice ale mecanizării lucrărilor în zootehnie
articol de periodic COZMA, V. (autor) , ROTARU, C. (autor) , ȘUTEU, E. (autor) Rezultate privind profilul poluării parazitare al unor ecosisteme de pășune din Nprd-Vestul țării
articol de periodic ALECU, G. (autor) , BEIU, F. (autor) , GEORGESCU, D. (autor) , GEORGESCU, Doina (autor) Contribuții la identificarea unor relații ale bovinelor în ecosistemele agricole
articol de periodic MULLER, Geza (autor) Ecosisteme acvatice - Structură, Funcționare, Valorificare, Gospodărire și conservare - Activitatea desfpșurată
articol de periodic APETROAIEI, Nicolae (autor) , GRASU, Constantin (autor) Considerații asupra factorilor care determină chimismul apei unor lacuri de acumulare montane din Romania
articol de periodic JÂPA, Florentina (autor) Caracterizarea microbiologică a stării trofice a lacurilor de acumulare Stinca-Costești și Tansa-Belcești
articol de periodic JÂPA, Florentina (autor) Calitatea bacteriologică a apei lacurilor de acumulare Călinești și Vaduri
articol de periodic JÂPA, Florentina (autor) Bacteriplanctonul din Lacul Amara (Buzău)
articol de periodic STOICA, Aurel (autor) , STOICA, Paula (autor) Dinamica microfitobentosului din Meleaua Sacalin - Delta Dunării în anii 1970-1972
articol de periodic ȘERBĂNESCU, Elena (autor) Specificitatea relațiilor din ecosistemele acvatice aflate sub influnță antropică
articol de periodic NICOLESCU, N. (autor) , OLTEAN, Mircea (autor) Nivele de troficitate fitoplanctonică în Delta Dunării
articol de periodic NICOLESCU, N. (autor) , OLTEAN, Mircea (autor) Pandorina morum bory în fitoplanctonul din Lacul Porțile de Fier I
articol de periodic PORUMB, Mihai (autor) Cercetări privind algoflora planctonică a lacului de acumulare Călinești (Satu Mare)
articol de periodic JÂPA, Florentina (autor) , PRALEA, Fănica (autor) , ȚĂRUȘ, Tatiana (autor) Caracteristici hidrochimice și biologice ale iazurilor din cadrul fermei piscicole Mărtinești (județul Cluj)
articol de periodic JÂPA, Florentina (autor) , PRALEA, Fănica (autor) , ȚĂRUȘ, Tatiana (autor) Caracteristici hidrochimice și biologice ale iazurilor din cadrul fermei piscicole Țaga Mare (județul Cluj)
articol de periodic PRALEA, Fînica (autor) Dinamica fitoplanctonului unor iazuri din cadrul fermei piscicole Geaca (județul Cluj)
articol de periodic SARKANY-KISS, A. (autor) Răspîndirea, structura, dinamica și rolul populațiilor de moluște în ecosistemele acvatice de-a lungul rîului Mureș și a unor afluenți
articol de periodic LIBUS, Andrei (autor) , MOLDOVAN, Ion (autor) Ecosistemul rezervației Balta Bezdin - Prundul Mare
articol de periodic KISS, S. (autor) , KOHL, Ștefan (autor) , KONYA, I. (autor) , SARKANY-KISS, A. (autor) , SZOMBATH, Z. (autor) Studiul complex al Lacului Fărăgău
articol de periodic MATEKOVITS, KORODI (autor) Microfauna bălții "Moltăreș" - ceala (jud. Arad)
articol de periodic COSTACHE, Ștefan (autor) Fauna bentonică a Bazibului Bega
articol de periodic GODEANU, Stoica (autor) , GRUIA, Lucian (autor) , ISVORANU, V. (autor) Caracterizarea ecologică a Lacului Plopu-Beibugeac (jud. Tulcea)
articol de periodic LUNGU, A. (autor) , MOISESCU, F. (autor) , NAZIRU, Mariana (autor) Cercetări privind evoluția biocenozelor în unele lacuri terapeutice
articol de periodic MULLER, Geza (autor) Procese de selecție ecologică care influențează imigarea organismelor marine în Marea Neagră
articol de periodic BAVARU, Adrian (autor) , VASILIU, F. (autor) Modificări ale macrofitobentosului marin la litoralul românesc al Mării Negre
articol de periodic GOMOIU, Marian (autor) Asupra comunităților epibionte pe substraturile artificiale în Marea Neagră
articol de periodic ȚIGĂNUȘ, Victoria (autor) Evoluția comunităților bentale de pe substrat nisipos la litoralul romănesc în perioada 1983-1985
articol de periodic BRUMĂRESCU, D. (autor) , CIUGUIANU, Cornelia (autor) Probleme și rezolvări privind sistemul complex local: mediu (sol, aer, apă) și o folosință piscicolă
articol de periodic PORUMB, Mihai (autor) Clasificare nivelurilor de troficitate a 18 iazuri din județele Cluj, Alba și Bistrița Năsăud, pe baza criteriului algologic
articol de periodic PORUMB, Mihai (autor) Influența vivierelor de creștere a crapuluim asupra componenței algale planctonice din Lacul Tansa - Belcești (Iași)
articol de periodic APETROAIEI, Maria (autor) Unele caracteristici biochimice ale puietului de crap (Cyprinus carpio L.) hrănit cu surse neconvenționale de hrană
articol de periodic PRALEA, Fănica (autor) Influența creșterii palmipedelor asupra productivității primare planctonice din bazinele piscicole
articol de periodic BACALBAȘA-DOBROVICI, N. (autor) , CREANGĂ, G. (autor) , VASILESCU, G. (autor) Probleme legate de ecologia peștelui în urma realizării lacului de baraj "Porțile de Fier II"
articol de periodic MARTON, Alexandru (autor) Progrese în folosirea tufurilor vulcanice în acvacultură
articol de periodic ONEȚIU, O. (autor) , ROTARU, O. (autor) Biotopuri acvatice, surse de parazitose pentru salmonidele crescute în sistem intensiv
articol de periodic GOMBOȘIU, Maria (autor) , KAYTAR, I. (autor) Valortificarea resurselor hidroenergetice ale răului Mureș - Implicații ecologice și social-economice
articol de periodic ANTOCI, P. (autor) , ECHIZLI, A. (autor) Amenajarea hidroenergetică a principalelor bazine hidrografice din zona vestică a țării și încadrarea lucrărilor în zonă
articol de periodic PETRESCU, Cecilia (autor) , STĂNCIULESCU, Mariana (autor) Lacurile de acumulare de pe Argeș și problemele lor actuale privind calitatea apei
articol de periodic CRIVÎȚ, Mona (autor) , IVANCEA, Gabriela (autor) , PAINA, Valentina (autor) Biotehnologia utilizată pentru potabilitatea unor ape cu conținut ridicat în compuși ai azotului
articol de periodic CRIVĂȚ, Mona (autor) , FAINA, Valentina (autor) , IVANCEA, Gabriela (autor) Aspecte privind potabilitatea surselor subterane cu conținut ridicat de hidrogen sulfurat și substanțe organice prin folosirea biocenozelor naturale
articol de periodic DIMA, I. (autor) , UMBREȘI, A. (autor) Aspecte privind analiza interdependențelor dintre amenajările de gospodărire a apelor lu ecosistemele acvative
articol de periodic MIHNEA, Elena (autor) Particularități ale comunității fitoplanctonice într-un mediu eutrifizat
articol de periodic BODEANU, N. (autor) Particularitățile dezvoltării cantitative a fitoplanctonului litoralului romînesc al Mării Negre în condițiile desfășurării din ultimii ani (1983-1985) a procesului de eutrofizare
articol de periodic PETRAN, Adriana (autor) Aspecte ale impactului poluării structurii unor comunități zooplanctonice la litoralul românesc al Mării Negre
articol de periodic BEREȘ, I. (autor) Rolul zonelor umede în viața și conservarea vertebratelor din Maramureș
articol de periodic CRIȘAN, Radu (autor) , DRĂGAN-BULARDA, Mihail (autor) , KISS, Ștefan (autor) , PAȘCA, Daniela (autor) , PINTEA, Henriette (autor) , ZBOROVSCHI, Eva (autor) Activitatea pe cale microbiologică a nămolului lacului Nr. 3 de la Cojocna (jud. Cluj)
articol de periodic BOTZAN, Doina (autor) , PAUCĂ-COMĂNESCU, Mihaela (autor) , TOMOIOAGĂ, Gheorghe (autor) Tipuri de soluții pentru protecția malurilor cursurilor de apă utilizate în scopul menținerii echilibrului ecologic
articol de periodic MILCU, Ștefan (autor) Ecologia omului și a așezărilor umane - Omul și habitatul său - Activitatea desfășurată
articol de periodic MILCU, Ștefan (autor) Sociocenoza, componentă specifică e ecosistemelor umane
articol de periodic CĂTUNEANU, V. (autor) , POPENȚIU, F. (autor) Orientările ecologice și fiabilitatea ecosistemului
articol de periodic BIRIȘ, Ioan (autor) Ecologie și politică
articol de periodic LUCACI, F. (autor) Substratul alienant al unei dihotomii celebre om-natură
articol de periodic IVANEȘ, Maria (autor) , SORAN, Viorel (autor) Stressuri ecologice ale omului contemporan
articol de periodic ALMĂȘAN-RADU, Aneta (autor) Raportul om-oraș-sat în ecologia unor zone cu grad diferit de industrializare și urbanizare (cercetări comparative)
articol de periodic ALMĂȘAN-RADU, Aneta (autor) Dezvoltarea sistemelor de orașe și sate și protecția mediului înconjurător
articol de periodic LUCA, Eleonora (autor) , MIHĂILESCU, V. (autor) Ecologia diferențierii biotipologice a populațiilor umane
articol de periodic GUJA, Cornelia (autor) , PICIOIU, C. (autor) Modele analitice privind coordonarea, coexistența și integrarea în ecosistemele umane
articol de periodic GUJA, Cornelia (autor) , TOMA, Cecilia (autor) Impactul om-îmbrăcîminte și adaptativitatea umană
articol de periodic DRUGESCU, Conastantin (autor) Omul - factor zoogeografic activ
articol de periodic PICIOIU, C. (autor) Funcții ecologice ale caracterului ereditar . Utilitatea și optimalitatea adaptativă
articol de periodic TEODORESCU, Ana (autor) Longevitatea oamenilor din regiunile montane )cu exemple din com. Mălaia, Voineasa și Racovița, județul Vîlcea)
articol de periodic BUTE, Polixenia (autor) , TĂMAȘ, P. (autor) , VIRAG, I. (autor) Utilitatea cadrului natural în terapia ocupațională și ergoterapie
articol de periodic MĂRUȚĂ, Alexandru (autor) Asupra unor aspecte ecologice ale așezărilor umane
articol de periodic RADU, S. (autor) Criterii de alegere a speciilor de arbori și arbuști pentru plantații în mediu urban
articol de periodic BAYER, Maria (autor) , MACSY, Ildiko (autor) , RÎMBOIU, Ștefania (autor) , SĂLĂGEAN, Ștefania (autor) , URAY, Iosif (autor) Supravegherea mediului înconjurător și a populației într-o zonî cu risc de poluare radioactivă
articol de periodic GHEORGHIU, Theodor (autor) , SĂVINESCU, Rodica (autor) , UNGUREANU, Georgeta (autor) Elemente faunistice importante din punct de vedere igenico-sanitar în ecologia unor orașe din Moldova
articol de periodic GHEORGHIU, Theodor (autor) , SĂVINESCU, Rodica (autor) , SIMIONESCU, Rodica (autor) , UNGURAȘU, Georgeta (autor) Impactul unor lacuri de acumulare de pe teritoriul moldovei asupra anofelismului din centrele locuite învecinate
articol de periodic NEACȘU, Alexandra (autor) Influența factorilor popuanți atmosferici asupra dinamicii fotosintezei unor specii vegetale dintr-un ecosistem urban
articol de periodic CĂMĂNESCU, F. (autor) , NEGOESCU, B. (autor) Corelații geografice privind dezvoltarea industrială a orașului Tărgoviște și calitatea mediului
articol de periodic NĂDIȘAN, I. (autor) Unele considerații privind implicațiile poluării asupra randamntului școlar
articol de periodic ADAM, C. (autor) , HERA, Carmen (autor) , MANCAȘ, D. (autor) , NISTOR, Camelia (autor) , POPADOPOL, Victoria (autor) , RĂILEANU, L. (autor) , VIȘAN, Elena (autor) Cercetarea unor poluanți chimici din meniuri - factori de risc cancerigen
articol de periodic BODOR, Ecaterina (autor) , GHELBERG, W. (autor) , KOVATS, Agota (autor) Metalele grele în părul copiilor și în sol, în zone cu și fără întreprinderi de metalurgie neferoasă
articol de periodic BODOR, Ecaterina (autor) , DOBOȘ, Ștefan (autor) , GHELBERG, W. (autor) , LORINCZ, Alexandru (autor) Influența concentrațiilor naturale ridicate de As din apele de băut asupra încărcării organismului
articol de periodic COSTIN, Elena (autor) , MAN, Felicia (autor) Relații între zgomotul ambiental și disconfoetul la școlari
articol de periodic BURLOIU, Petre (autor) , GODEANU, Marioara (autor) Popluarea și epurarea - Impactele lor ecologice - Activitatea desfășurală
articol de periodic BURLOIU, Petre (autor) Implicațiile ecologice ale poluării în organizarea ergonomică a muncii
articol de periodic RĂDESCU, C. (autor) Ploile acide - Obiect al unei atenții sporite
articol de periodic ARDELEAN, AUREL (autor) , TRUȚĂ, Horia (autor) , VANC, F. (autor) Ploile acide în zona versanților vestici ai Munților Zarandului
articol de periodic APOSTOL, L. (autor) , PÎRVULESCU, I. (autor) Importanța cunoașterii topoclimatelor în analiza fenomenului de poluare
articol de periodic APOSTOL, L. (autor) , PÎRVULESCU, I. (autor) Rolul factorilor climatici în dinamica poluării stratelor inferioare ale atmosferei. Interpretare după un profil altitudinal pe un versant montan
articol de periodic MARCHEVICI, F. (autor) , POP, Adriana (autor) Ciupercile și poluarea mediului
articol de periodic BISCĂREAN, V. (autor) Probleme de gospodărire cantitativă și cantitativă a apelor din județul Arad
articol de periodic DUMESCU, F. (autor) , KLEIN, L. (autor) Dinamica poluării apelor în judeșul Arad
articol de periodic DUMESCU, F. (autor) , KLEIN, L. (autor) Impactul ecologic al poluării accidentale
articol de periodic BARCAN, Gabriela (autor) , NEGRARU, Lucreția (autor) , NICOLAE, Gheorghe (autor) , POPOVICI, Maria (autor) , RADU, L. (autor) Impactul ecologic al poluanților evacuați în apă
articol de periodic COLOȘI-ESCA, Doina (autor) , GABOR, Mioara (autor) , TOGĂNEL, Elvira (autor) Riscul de poluare a apelor de suprafață prin aport de ape industriale
articol de periodic COTIGĂ, M. (autor) , GIUGURDEANU, Maria (autor) , GOCAN, Maria (autor) Evaluarea toxicității morfolinei în vederea elaborării de concentrații maxime admisibile
articol de periodic DORIN, S. (autor) Substanțe chimice care prezință risc cancerigen identificate în apele reziduale din industria organică de sinteză
articol de periodic APOSTOL, Simona (autor) Noi puncte de vedere în realizarea testelor de ecotoxicologie
articol de periodic DUCA, MAGDALENA (autor) , GALAȘIU, Luminița (autor) Observații privind influența unor insecticide organo-clorurate asupra dezvoltării algelor
articol de periodic CONTREA, A. (autor) , VIRAG, I. (autor) Poluarea cu oligoelemente a rîului Bega în zona orașului Timișoara
articol de periodic ATANASOF, Florica (autor) , BAN, Adriana (autor) Poluarea cu nitrați a apelor freatice din județul Arad
articol de periodic CHICIDEANU, O. (autor) , PLENICEANU, V. (autor) Influențe antropice asupra calității și nivelului apelor freatice în Cîmpia Bpileștilor
articol de periodic CRĂINISCEANU, E. (autor) , DECUN, M. (autor) , OPRIN, C. (autor) Contaminarea apei freatice prin ape reziduale deversate pe sol
articol de periodic LAZĂR, Lucia (autor) , PINTEA, Aurelia (autor) , ȘOVREA, Delia (autor) , ZEHAN, Zoe (autor) Prezența unor microorganisme indicatoare ale poluării și a virusurilor în apa unor ștranduri și piscine
articol de periodic COTU, O. (autor) , TIVADAR, A. (autor) , ZĂPÎRȚAN, O. (autor) Realizări în epurarea apelor uzate a Municipiului Bistrița
articol de periodic CRĂCIUN, Gheorghe (autor) , JURIARI, Ecaterina (autor) , MORARU, Gheorghe (autor) , NĂCHESCU, Dorina (autor) , NEGULESCU, C. (autor) , STAICU, C. (autor) Rezultate experimentale privind atingerea parametrilor proiectați la stația de epurare a municipiului Arad
articol de periodic ALBERT, M. (autor) , NEGULESCU, C. (autor) , PETREANU, M. (autor) , VASIU, A. (autor) Realizarea unei instalații de aerare-decantare la stația de epurare (tip șarbș de oxidare) a orașului Curtici (jud. Arad)
articol de periodic DRĂGAN, S. (autor) Transferul de masă și bilanțul masic în stația de dizlvare a aerului la epurarea mecano-biologică
articol de periodic CHIOREANU, Elena (autor) Reducerea impactului ecologic al poluării mediului cu gunoaie menajere orășenești, prin valorificarea energetică a acestora
articol de periodic BUCUREȘTEANU, Maria (autor) , CATANĂ, C. (autor) , NIȚĂ, Luminița (autor) Nămolul biologic - posibila sursă neconvențională de energie
articol de periodic CUTE, E. (autor) , MAMBET, Eugenia (autor) , VASIU, Aurora (autor) Cercetări privind folosirea sitelor statice la epurarea apelor uzate orășenești și de la crescătoriile de porci
articol de periodic RĂDULESCU, D. (autor) , TEBEICA, Cristina (autor) Valorificarea apelor reziduale din complexele industriale și îngrășare a porcinelor
articol de periodic EMINOVICI, Angela (autor) , LIȘESCU, Anica (autor) , ZEANA, Rodica (autor) Intensificarea procesului de degradare biologică aerobă prin folosirea stimulatorilor de metabolism microbian
articol de periodic MARTON, Alexandru (autor) Folosirea zeoliților naturali în scopuri de epurare și producție de biomasă
articol de periodic BUCUR, N. (autor) , MARCHEVICI, F. (autor) , MOGA, P. (autor) Studii preliminare privind îmbunătățirea calității apelor piscicole cu ajutorul tufului vulcanic
articol de periodic APETROAEI, Maria (autor) , APETROAEI, Nicolae (autor) Date experimentale prvind efectul depoluant al tufurilor vulcanice
articol de periodic ALEXANDROAEI, Maria (autor) , BOLD, Anișoara (autor) , CRUCEANU, M. (autor) , POPA, Angelica (autor) , POPOVICI, Eveline (autor) , VASILE, Aurelia (autor) Depoluarea apelor reziduale din metalurgia neferoasă cu ajutorul zeoliților sintetici. I. Studiul schimbului ionic pe zeoliz NaX
articol de periodic ALEXANDROAEI, Maria (autor) , BĂRBAT, A. (autor) , IACOMI, Felicia (autor) , POPOVICI, Eveline (autor) Utilizarea zeoliților naturali în purificarea apelor reziduale
articol de periodic NEGOIANU, Maria (autor) , NEGRILĂ, C. (autor) , NEGULESCU, C. (autor) , PETREANU, M. (autor) , VELESCU, Silvia (autor) Condiții de folosire a solului ca sistem epurator al apelor uzate orășenești, protecția ecosistemului apă-aer-plantă-sol
articol de periodic BUCUREȘTEANU, Maria (autor) , CATANĂ, C. (autor) , NIȚĂ, Luminița (autor) Reziduuri industriale folosite în ecosisteme amenajate
articol de periodic BRÎNCUS, A. (autor) , CHIUZBĂIAN, P. (autor) , KESERUS, Marta (autor) Asupra efectului de reducere a cianului prin asimilare metabolică vegetală în mediul acvatic
articol de periodic GODEANU, Marioara (autor) , SORAN, Viorel (autor) , SPÎRCHEZ, Constanța (autor) Influența poluanților asupra cantității relative de ADN din rădăcinile de Pistia și Eichhornia
articol de periodic CIOBANU, R. (autor) , DUMITRESCU, Rodica (autor) , GODEANU, Soica (autor) , GREGORIAN, Liliana (autor) , SCRIPCARU, Atena (autor) Ultrastructura frunzelor de Pistia statiotes cultivată pe ape reziduale de la fabrici de îngrășăminte chimice
articol de periodic CIOBANU, R. (autor) , DUMITRESCU, Rodica (autor) , GODEANU, Marioara (autor) , GREGORIAN, Liliana (autor) , SCRIPCARU, Atena (autor) Cercetări ultrastructurale asupra frunzelor de Eichornia crassipes cultivată pe ape reziduale de la fabrici de îngrășăminte chimice
articol de periodic GITYE, Veronica (autor) , RUSU, A. (autor) Producerea și valorificarea biomasei vegetale acvatice pe apele reziduale orășenești din stația de epurare oradea
articol de periodic MOGA, N. (autor) , SĂLAN, Gheorghe (autor) , SIPOȘ, O. (autor) Valorificarea fitomasei zambilei de apă (Eichhornia crassipes) în județul Călărași
articol de periodic ISVORANU, V. (autor) Cercetări privind fitofauna din instaslațiile biotehnologice de cultivare a plantelor Pustia strationes și Eichhornia crassipes
articol de periodic GODEANU, Marioara (autor) , IULIAN, C. (autor) , PAȘCA, T. (autor) , RORESCU, C. (autor) Instalație bioenergetică pentru epurarea apelor reziduale din fermele zootehnice
articol de periodic GODEANU, Marioara (autor) , NIKOLIC, V. (autor) , ODAGIU, Rodica (autor) , OPREA, I. (autor) Experimentări privind efectul unor surse neconvenționale de energie asupra unor procese biofermentative din industria lapelui în vederea protecției mediului
articol de periodic GRIGORESCU, Nicolae (autor) Economia și organizarea protecției mediului înconjurător - Activitatea desfășurată