Studiul preliminar asupra unui eşantion faunistic provenit din situl de la Babadag (cultura Babadag)