Marmatia, 3, 1977


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic POP, Gheorghe (autor) Independența națională - aspirație a întregului popor român în lupta seculară pentru libertate ți proges social .9- română
articol de periodic KACSO, Carol (autor) Descoperiri inedite de bronzuri din județul Maramureș 27- română
articol de periodic POPA, Radu (autor) Observații privind vechimea și semnificația ca izvor istoric a unor toponime maramureșene 37- română
articol de periodic SABĂU, Ioan (autor) Despre monetăria din Baia Mare în sec. Xv-XVII 55- română
articol de periodic SCHREK, V. (autor) Năvălirea tătarilor în Maramureș și înfrînderea lor la Bocșa în 1717 71- română
articol de periodic BABICI, I. (autor) Contribuții maramureșene la războiul de independență 79- română
articol de periodic CĂPÎLNEAN, V. (autor) , PUȘCAȘU, P. (autor) Reuniunea învățătorilor români din Maramureș (1883-11918) 84- română
articol de periodic IACOȘ, I. (autor) Contribuția muncitorilor din Maramureș la lupta contra pericolul fascist, pentru apărarea libertăților democratice, a indepentenței naționale a României 92- română
articol de periodic BALOGH, Adalbert (autor) Un document inedit din 1939 privind lupta muncitorilor băimăreni împotriva fascizării țării 105- română
articol de periodic VAIDA, Aurel (autor) Maramureșeni participanți la lupta de eliberare a popoarelor cotropite de Germania hitleristă 109- română
articol de periodic LĂPTOIU, Negoiță (autor) Perioada bpimăreană a picturii lui Petre Abrudan (1933-1947) 126- română
articol de periodic TĂTAR, Liviu (autor) Perfecționări tehnice în industria minieră maramureșeană în anii republicii 143- română
articol de periodic CIOCAN, Janeta (autor) , ȘAINELIC, M. (autor) , ȘAINELIC, S. (autor) Morile de apă din bazinul rîului Lăpuș 153- română
articol de periodic POP, I. (autor) , ZDERCIUC, Silvia (autor) Despre olăritul din Seini 188- română
articol de periodic FILIP, I. (autor) Chestionarele lui B.P. Hașdeu pe teritoriul Maramureșului 198- română
articol de periodic CUCEU, I. (autor) Cultura tradițională în atenția sociologiei 209- română
articol de periodic GORDUZA, Victor (autor) Contribuții la cunoașterea mineralogiei topografice a bazinului Baia Mare și reflectarea ei în colecția Muzeului județean Maramureș 219- română
articol de periodic BOLOGA, V. (autor) Minerale maramureșene 232- română
articol de periodic BEREȘ, Iosif (autor) Avifauna cinegetică a depresiunii Maramureșului și problemele ei ecologice 242- română
articol de periodic NĂDIȘAN, Ioan (autor) Acțiunea de repopulare a caprei negre în rezervația Pietrosul Rodnei 255- română
articol de periodic ANTAL, L. (autor) , ANTAL, M. (autor) Plante cunoscute și utilizate de sătenii din Breb 268- română
articol de periodic POPA, M. (autor) Un cărturar maramureșan: Ioan Artemie Anderco 286- română
articol de periodic ACHIM, Valeriu (autor) Elena Pop Hossu-Longin. Schiță monografică (I) 298- română
articol de periodic BÎRSAN, Viorica (autor) Activitatea cultural-educativă în lumina documentelor de partid și de stat 311- română
articol de periodic ACHIM, Valeriu (autor) Sesiuni de comunicări 313- română
articol de periodic CIOCAN, Janeta (autor) Dezvoltarea secției de etnografie a Muzeului județean Maramureș 314- română
articol de periodic BILȚIU, Pamfil (autor) Repere moderne în cercetarea actuală a creației populare orale 316- română
articol de periodic URSU, Viorica (autor) Petru Bran, eminent om de cultură de cultură transilvănean din veacul al XIX-lea, luptător neobosit pentru emanciparea poporului român 379- română