Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 2 publicații
  • 16 volume
  • 29 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 1980 Răsunetul internaţional al luptei românilor pentru unitate naţională
Număr de volume:1
Moldova; Ţara Românească; Transilvania; Secolul al XIX-lea; Unirea Principatelor Române; unitate naţională; Independenţa României PASCU, Stefan (autor), MARINESCU, Gheorghe (autor)
carte 1977 Războiul neatîrnării României. Împrejurări diplomatice şi operaţii militare 1877-1878
Număr de volume:1
ROMÂNIA; Imperiul Otoman; Imperiul Ţarist; război; Războiul de independenţă (1877-1878); Independenţa României; Războiul de independenţă a României; donaţia Aldea Constantin CĂZĂNIȘTEANU, Constantin (autor), IONESCU, Mihail E. (autor)
volum de literatură gri 1998 1877 - 1918 - 1922 in the Museum Collections, anul 1998 decoraţie; Ferdinand I; regalitate; regina Elisabeta; regina Maria; România Mare; ordine militare; ordine civile; istorie modernă românească; Independenţa României; stemă; tablou; încoronarea regelui Ferdinand I; Istoria României; ordine regale; uniformă; Marea Unire; Armă albă; Războiul de Independenţă; Medalie; Familia Regală STĂNICĂ, Adrian (traducător), APOSTOL, Cornelia (editor), CONSTANTINESCU, Șerban (editor), IONIȚĂ, Maria (editor), NEGUȚ, Mariana (editor), AMARIE, Marius (fotograf), NICA, George (fotograf)
volum de periodic 2018 Analele Banatului: AnB, XXVI, anul 2018, seria Arheologie-Istorie familii nobiliare (familie); castrul de la Pojejena (Sit arheologic); istorie veche (Istorie); vid (concept); Muzeul Banatului Montan (Muzeu); Muzeul Naţional al Banatului (Muzeu); epigrafie (Ştiinţă a istoriei); Istorie modernă (ramură a istoriei); Istorie contemporană (ramură a istoriei); Istorie antică (ramură a istoriei); Istorie medievală (ramură a istoriei); istoria românilor (ramură a istoriei); Dacia Romană (provincie romană); Independenţa României (subiect); Istoria Banatului (subiect); arme balcanice (armament); Sfântul Florian (sfânt creştin); Vuchetich de Brinye (familie nobiliară); Cenei (familie nobiliară); vicus (aşezare romană); Arheologie clasică (ramură a arheologiei); arheologie romană (ramură a arheologiei); arheologie medievală (ramură a arheologiei); ampule (vas); arhiva Virgil Birou (arhivă) ILAȘ, Claudiu (director), Prof. Dr., DRAȘOVEAN, Florin (redactor șef), KOPECZKY, Zsuzsanna (secretar de redacție), Prof. Dr., ARDEVAN, Radu (redactor), lector dr., BOLDEA, Ligia (redactor), Dr., DEMIAN, Nicoleta (redactor), Dr., DIACONESCU, Dragoș (redactor), Prof. Dr., MARAN, Joseph (redactor), MARCOV, Zoran (redactor), Conf. Dr., RĂMNEANȚU, Vasile (redactor), Prof. Dr., O`SHEA, John Michael (redactor), Prof. Dr., SCHIER, Wolfram (redactor), lector dr., SUCIU, Cosmin (redactor)
volum de periodic 2004-2005 Annales d'Université "Valahia" Târgoviste. Section d'Archéologie et d'Histoire: AUVT-SAH, VI-VII, anul 2004-2005 artă paleolitică (Artă); situl de la Poiana Cireşului (Sit arheologic); Independenţa României (Eveniment); Războiul Rece (Eveniment); Mihail Sturdza (om politic); Mihai Vieazul (domnitor al Ţării Româneşti); Istorie modernă (ramură a istoriei); Istorie medievală (ramură a istoriei); războaie antiotomane (subiect); comunizare (subiect); relaţii româno-polone (subiect); datări radiocarbon (subiect); relaţii româno-italiene (subiect); modernizarea României (subiect); Ţările Române (state medievale); istoria bisericii (domeniu); Paleoliticul superior (epocă preistorică); arheozoologie (ramură a arheologiei); arheologie preistorică (ramură a arheologiei); arheologie medievală (ramură a arheologiei); Constituţia din 1923 (lege fundamentală) prof. univ. dr., CÂRCIUMARU, Marin (redactor șef), prof. univ. dr., MATEI, Mircea Dumitru (redactor), prof. univ. dr., STANCIU, Ion (redactor), prof. univ. dr., CALAFETEANU, Ion (redactor), prof. univ. dr., PREDA, Constantin (redactor), lect. univ. dr., POPOVICI, Dragomir (redactor), lect. univ. dr., ANGHELINU, Mircea (secretar de redacție), Lect. Drd., CĂPRĂROIU, Denis (secretar de redacție), Lect. Drd., MĂRGĂRIT, Monica (secretar de redacție), Lect. Drd., ONCESCU, Iulian (secretar de redacție), Lect. Drd., COSAC, Marian (redactor), NIȚULESCU, Florin (tehnoredactor)
volum de periodic 2012 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", anul 2012, SUPLIMENT. 130 ani de relații diplomatice germano-române (1880-2010) - 130 Jahre deutsch-rumänische diplomatische Beziehungen (1880-2010). Simpozion internațional / Internationales Symposium. Iași, 30.09 – 1.10.2010 Ateneul Român; Basarabia; GERMANIA; presă; Sibiu; Primul Război Mondial; Grete Csaki-Copony; Hermann Konnerth; Politica externă; Educaţie; Independenţa României; universitate; Demosthene Russo; Matthias Erzberger SOLOMON, FLAVIUS (editor), KREUTER, Peter Mario (editor)
volum de periodic 2019 Buletin informativ al Simpozionului Național, Rolul Mănăstirii Secu în viața religioasă a Țării Moldovei, V, anul 2019 Bucovina; Mănăstirea Secu; Muntele Athos; Biserică de lemn; Secolul al XVII-lea; Independenţa României; Paisie Velicikovski; Mitropolitul Varlaam NIȚĂ, Cosmin (secretar de redacție), ASĂVOAIE, Costică (redactor), JOSANU, Vitalie (redactor), CLIT, Costin (redactor)
volum de periodic 1977 Cinema, XV, nr. în TOM: 3, martie, anul 1977, Mai presus de a fi sau a nu fi. Secvențe din marele film al umanismului propagandă naţional-comunistă (Ideologie); Independenţa României (Eveniment istoric); Cutremurul din 4 martie 1977 (Eveniment); Cronică de film (gen literar); film documentar (gen cinematografic); Toma Caragiu (actor român); Film românesc (cinema); Hollywood (cinema); Cinematografie franceză (cinema); Cinematografie italiană (cinema); Cronică de actor (biografie); „Buzduganul cu trei peceţi” (1977) (film în regia lui Constantin Vaeni)
volum de periodic 2012 Collegium Mediense - Comunicări științifice: CollMed, II, anul 2012 pedagogie (Ştiinţă); psihologie educaţională (Ştiinţă); Valea Târnavei (Regiune); Cercetări arheologice (Arheologie); descoperiri arheologice (Arheologie); politici educaţionale (Politică); Primul Război Mondial (Eveniment istoric); Al Doilea Război Mondial (Eveniment istoric); Independenţa României (Eveniment istoric); turism (concept); personalităţi medieşene (personalităţi); Dacii liberi (civilizaţie antică); Istorie modernă (ramură a istoriei); Istorie antică (ramură a istoriei); Istorie medievală (ramură a istoriei); relief (subiect); Drepturile femeilor (subiect); climă (subiect); regim pluviometric (subiect); geosistem (subiect); Munţii Maramureşului (unitate de relief); Podişul Hârtibaciu (unitate de relief); Dealurile Blajului (unitate de relief); Subcarpaţii de Curbură (unitate de relief); Imperiul Bizantin (imperiu); geografie fizică (ramură a geografiei); geografie umană (ramură a geografiei); Mediaş (oraş din România); Uniunea Europeană (organism internaţional); spaţiu rural (spaţiu); artefacte votive (artefact) Dr., MĂRCULEȚ, Vasile (redactor șef), Dr., MĂRCULEȚ, Ioan (redactor șef adjunct), CRIȘAN, Delia (secretar de redacție), TĂNASE, Corina (redactor), BOCIOANCĂ, Ana (redactor), MAIOR, Mirela Maria (redactor)
volum de carte 1953 Documente privind istoria României, anul 1953, 9 mai 1877-15 iunie 1877, seria Războiul pentru independență GRECIA; Ion C. Brătianu; Austro-Ungaria; Războiul de Independenţă; Ministerul de Război; Independenţa României; istoria modernă a României; Franta; Armata României; Proclamarea Independenţei; Senatul României; Nicolae Haralambie; Ministerul de Interne; Ministerul de Externe; Ministerul Lucrărilor Publice; consulat; Consiliul de Miniştri; misiune diplomatică ROLLER, Mihail (redactor responsabil)
volum de carte 2019 Evreii din Târgu Neamț: istoria unei comunități, anul 2019 cult mozaic; evrei; Secolul al XVIII-lea; Secolul al XIX-lea; Târgu Neamţ; Istorie modernă; istoria evreilor; Mişcarea sionistă; Societatea Luna; Moses Herşcovici; societăţi evreieşti; Independenţa României; istorie locală; Istorie medievală; Monografie istorică; personalităţi evreieşti; comunitatea evreiască BĂLAN, Emanuel (autor), NICOLAE, Emil (prefață)
volum de periodic 1977 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 5, mai, anul 1977 1977; Mitropolia Ungro-Vlahiei; Independenţa României; Glasul Bisericii; Arhiepiscopia Bucureştilor MOISESCU, Iustin (președinte)
volum de carte 1997 Independența României în conștiința europeană, anul 1997 EUROPA; Războiul de Independenţă; Documente; Independenţa României LUNGU, Corneliu-Mihail (editor), BUCUR, Tudor (editor), NEGREANU, Alexandra Ioana (editor), LUNGU, Corneliu-Mihail (coodonator)
volum de periodic 1977 Marmatia, 3, anul 1977 mineralogie (Ştiinţă); Maramureş (Regiune); Petre Abrudan (Pictor); descoperiri arheologice (Arheologie); Cultura populară (Cultură); mori de apă (Instalaţie); Independenţa României (Eveniment); ceramică populară (Ceramică); Al Doilea Război Mondial (conflict militar); Războiul de Independenţă (conflict militar); Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş (Muzeu); Muzeul Judeţean Maramureş (Muzeu); minerit (ocupaţie); Istorie medievală (ramură a istoriei); Ioan Artemie Anderco (cărturar); Petru Bran (cărturar); depozit de bronzuri (depozit); Elena Pop Hossu-Longin (scriitoare); Baia Mare (oraş din România); Nazism (regim totalitar); faună (biodiversitate); floră (biodiversitate) ACHIM, Valeriu (redactor responsabil), CIOCAN, Janeta (secretar de redacție), GORDUZA, Victor (redactor), MOLDOVAN, Traian (redactor), URSU, Viorica (redactor)
volum de carte 1980 Răsunetul internațional al luptei românilor pentru unitate națională, anul 1980 Moldova; Ţara Românească; Transilvania; Secolul al XVIII-lea; Principatele Române; unitate naţională; Independenţa României PASCU, Stefan (autor), MARINESCU, Gheorghe (autor)
volum de carte 1927 Războiul pentru independența României - acțiuni diplomatice și stări de spirit, anul 1927 Războiul de Independenţă (Eveniment istoric); Independenţa României (Eveniment istoric); Războiul ruso-româno-otoman (Eveniment istoric); 1877-1878 (perioadă de timp); surse istorice (subiect); documente istorice (subiect); documente diplomatice (subiect); istoria românilor (domeniu); Istoria României (domeniu); istoria modernă (domeniu) IORGA, Nicolae (autor)
volum de periodic 1992 Revista Cultului Mozaic, XXXVII, mai, anul 1992 Independenţa României; iudaism; emancipare
volum de periodic 1977 Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, XXIV, anul 1977, seria Artă plastică Mănăstirea Probota; Mircea cel Bătrăn; Nicolae Tonitza; Ştefan ce Mare; tapiserie; Istoria artei; Independenţa României; artă contemporană FRUNZETTI, Ion (redactor responsabil), PETRESCU, Paul (redactor responsabil adjunct), VLASIU, IOANA (secretar științific de redacție), OARDĂ, YVONNE (secretar de redacție)
articol de periodic 2006 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXV-XXVII-I RĂȘCANU GRAMATICU, Oltea (autor) Congresul de la Berlin și recunoașterea Independenței României Studii şi cercetări istorice 266-275 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2011 Biblioteca Bucureștilor, 6, nr. XIV, iunie Biblioteca Municipală Mihail Sadoveanu; Agenda Culturală; biblioteconomia României; Revista „Biblioteca Bucureştilor”; Asociaţia Bibliotecarilor şi Documentariştilor din Bucureşti Biblioteca Bucureștilor. Revista Asociației Bibliotecarilor și Documentariștilor din București 1-40 română
articol de periodic 1952 Glasul Bisericii, 4, aprile Biserica Ortodoxă; arhiepiscopie; teologie ortodoxă; Mitropolia Munteniei şi Dobrogei; Glasul Bisericii Glasul Bisericii. Revista oficială a Sf. Arhiepiscopii a Bucureștilor și a Sfintelor Episcopii ale Buzăului și Dunării de Jos apare cu binecuvântarea și îndrumarea I.P.S. Patriarh Justinian 160-322 română
articol de periodic 1977 Glasul Bisericii, nr. 7-9, iulie - septembrie Biserica Ortodoxă; arhiepiscopie; teologie ortodoxă; Mitropolia Munteniei şi Dobrogei; Glasul Bisericii Glasul Bisericii. Revista Oficială a Sfintei Mitropolii a Ungro-Vlahiei 597-816 română
articol de periodic 1978 Glasul Bisericii, nr. 1-2, ianuarie - februarie Biserica Ortodoxă; arhiepiscopie; teologie ortodoxă; Mitropolia Munteniei şi Dobrogei; Glasul Bisericii Glasul Bisericii. Revista Oficială a Sfintei Mitropolii a Ungro-Vlahiei 1-228 română
articol de periodic 1987 Glasul Bisericii, nr. 3, mai - iunie Biserica Ortodoxă; arhiepiscopie; teologie ortodoxă; Mitropolia Munteniei şi Dobrogei; Glasul Bisericii Glasul Bisericii. Revista Oficială a Sfintei Mitropolii a Ungro-Vlahiei 1-152 română
articol de periodic 1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie DEACONU, Luchian (autor) Făurirea statului național unitar român - preocupare centrală a presei din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și primele decenii ale secolului XX Istorie 121-130 română
articol de periodic 1988-1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii GHERGHE, Otilia (autor) Documente inedite referitoare la activitatea desfășurată de Gheorghe Chițu în vederea Unirii Principatelor Istorie 69-77 română; franceză
articol de periodic 1988-1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii CRISTOFI, Alexandru (autor) , DINULESCU, Constanțiu (autor) Alexandru Christofi, militant pentru unire și independență din 1877–1878 Istorie 79-84 română; franceză
articol de periodic 1988-1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii DINU, Elena (autor) Presa literară craioveană în slujba făuririi statului național unitar român Istorie 95-99 română; franceză
articol de periodic 2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie GHERGHE, Otilia (autor) Parlamentul României și Războiul de Independență 126-129 română; engleză
articol de periodic 2010 Oltenia - Studii și Comunicări, XVII, seria arheologie-istorie PĂTRAȘCU, Dumitru-Valentin (autor) The Union of Dobrogea with Romania Modern and Contemporary History / Istorie modernă şi contemporană 142-144 engleză
articol de periodic 2011-2012 Oltenia - Studii și Comunicări, XVIII-XIX, seria arheologie-istorie CIOBANU, Anca-Florentina (autor) The industrial evolution of Oltenia during 1878-1914 210-220 engleză
articol de periodic 1975 Revista de Istorie: RI, II, nr. 5 Istorie medievală; istorie medievală românească; document istoric; document medieval; Institutul de istorie Nicolae Iorga; Revista Istorică Revista de Istorie 629-794 română; franceză
articol de periodic 1976 Revista de Istorie: RI, III, nr. 4, aprilie Istorie medievală; istorie medievală românească; document istoric; document medieval; Institutul de istorie Nicolae Iorga; Revista Istorică Revista de Istorie 475-646 română; franceză
articol de periodic 1977 Revista de Istorie: RI, IV, nr. 3, martie Istorie medievală; istorie medievală românească; document istoric; document medieval; Institutul de istorie Nicolae Iorga; Revista Istorică Revista de Istorie 378-564 română; franceză
articol de periodic 1977 Revista de Istorie: RI, IV, nr. 5, mai Istorie medievală; istorie medievală românească; document istoric; document medieval; Institutul de istorie Nicolae Iorga; Revista Istorică Revista de Istorie 777-996 română; franceză
articol de periodic 1977 Revista de Istorie: RI, IV, nr. 7, iulie Istorie medievală; istorie medievală românească; document istoric; document medieval; Institutul de istorie Nicolae Iorga; Revista Istorică Revista de Istorie 1205-1396 română; franceză
articol de periodic 1978 Revista de Istorie: RI, V, nr. 4, aprilie Istorie medievală; istorie medievală românească; document istoric; document medieval; Institutul de istorie Nicolae Iorga; Revista Istorică Revista de Istorie 559-748 română; franceză
articol de periodic 1978 Revista de Istorie: RI, V, nr. 8, august Istorie medievală; istorie medievală românească; document istoric; document medieval; Institutul de istorie Nicolae Iorga; Revista Istorică Revista de Istorie 1311-1512 română; franceză
articol de periodic 1979 Revista de Istorie: RI, VI, nr. 9, septembrie Istorie medievală; istorie medievală românească; document istoric; document medieval; Institutul de istorie Nicolae Iorga; Revista Istorică Revista de Istorie 1601-1818 română; franceză
articol de periodic 1980 Revista de Istorie: RI, VII, nr. 4, aprilie Istorie medievală; istorie medievală românească; document istoric; document medieval; Institutul de istorie Nicolae Iorga; Revista Istorică Revista de Istorie 599-818 română; franceză
articol de periodic 1981 Revista de Istorie: RI, VIII, nr. 3, martie Istorie medievală; istorie medievală românească; document istoric; document medieval; Institutul de istorie Nicolae Iorga; Revista Istorică Revista de Istorie 385-580 română; franceză
articol de periodic 1982 Revista de Istorie: RI, IX, nr. 12, decembrie Istorie medievală; istorie medievală românească; document istoric; document medieval; Institutul de istorie Nicolae Iorga; Revista Istorică Revista de Istorie 1275-1378 română; franceză
articol de periodic 1983 Revista de Istorie: RI, X, nr. 8, august Istorie medievală; istorie medievală românească; document istoric; document medieval; Institutul de istorie Nicolae Iorga; Revista Istorică Revista de Istorie 753-860 română; franceză
articol de periodic 1934 Revista istorică (1915-1946): RI, XX, nr. 10-12, octombrie-decembrie Nicolae Iorga; Istorie modernă; Istorie medievală; documente istorice; documente medievale; istorie medievală românească; Revista Istorică; istorie modernă românească Revista Istorică sub conducerea lui N. Iorga 305-416 română
articol de periodic 2008 Revista Muzeelor: RM, 2 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală IONESCU, ADRIAN SILVAN (autor) Lecții de istorie - trasee și muzee ale neatârnării 1877-2007 20-45 română
articol de periodic 1977 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. XIV, seria Théâtre, musique, cinéma Arhitectură; Istoria artei; Editura Academiei Române; jurnal ştiinţific; Institutul de Istoria Artei GHEORGHIU, Manuela (autor) Le Cinema – un allié de l'histoire L'indépendance et l'affirmation nationales, aspirations permanentes dans la création roumaine / Independenţa şi afirmarea naţională, aspiraţii permanente în creaţia românească 27-32 franceză
articol de periodic 1978 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. XV, seria Théâtre, musique, cinéma Arhitectură; Istoria artei; Editura Academiei Române; jurnal ştiinţific; Institutul de Istoria Artei «L'Hymne à la Roumanie» Chronique / Cronică 121-125 franceză