Analele Banatului: AnB, XXVI, 2018, seria Arheologie-Istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 5-7 română
articol de periodic HUTTON, Jeremy (autor) , GREENE, Nathaniel (autor) A New Reading of the Latin–Aramaic Neses Bilingual (IDR III1 167 = PAT 0994), Aramaic Line 2 Arheologie şi Istorie Veche 11-24 engleză
articol de periodic HAMAT, Ana Cristina (autor) Câteva bijuterii de epocă romană din colecția Muzeului Banatului Montan Reșița / Roman Jewelery from the Collection of Highland Banat Museum from Reșița Arheologie şi Istorie Veche 25-34 română (rezumat în engleză)
articol de periodic COCIȘ, Horațiu (autor) Surface and Low Altitude Surveys on the Military Vici from Sălaj County (Dacia Porolissensis) Arheologie şi Istorie Veche 35-52 engleză (rezumat în română)
articol de periodic FORISEK, Péter (autor) The defensive system of the Cappadocia limes at the beginning of the 2nd century Arheologie şi Istorie Veche 53-56 engleză
articol de periodic TIMOC, Călin (autor) , PISZ, Michal (autor) , JECZMIENOWSKI, Emil (autor) , ARDELEAN, Cristian-Adrian (autor) Contribuții la cunoașterea așezării civile de tip vicus militar de la Pojejena /Contribution to the Research of the Vicus Militaris from Pojejena Arheologie şi Istorie Veche 57-64 română (rezumat în engleză)
articol de periodic TĂNASE, Daniela (autor) Observații cu privire la ploscuțele de pelerini cu reprezentarea Sfântului Mina, din epoca romano-bizantină, aflate în colecția Muzeului Național al Banatului / Remarks about the Late Roman and Byzantine pilgrim flasks (ampullae) of Saint Menas from the collection of National Museum of Banat Timișoara Arheologie şi Istorie Veche 65-80 română (rezumat în engleză)
articol de periodic FERARU, Remus (autor) Église et État dans l’Illyrie protobyzantine à la lumière des sources épigraphiques et littéraires (VIe-VIIe siècles) Arheologie şi Istorie Medievală 81-90 franceză
articol de periodic SZASZKÓ, Elek (autor) Lista de socoteli din anii 1517/1518 a domeniului nobiliar de la Sződi (Zeudy). Date privind posesiunile familiei Gersei Pető în sudul Câmpiei Pannonice / The registry of the revenues and expenses of the Sződi manor from 1517/1518 (Contributions to the possessions of the Gersei Pető family in the southern Region of the Great Hungarian Plain) Arheologie şi Istorie Medievală 91-108 română (rezumat în engleză)
articol de periodic FENEȘAN, Costin (autor) Die Siebenbürgischen Besitztumsverhältnisse des Fürstlichen Arztes und Rates Georg (Giorgio) Blandrata / Posesiunile din Transilvania ale doctorului și consilierului princiar George (Giorgio) Blandrata Istorie Modernă şi Contemporană 109-116 germană (rezumat în română)
articol de periodic GLĂVAN, Ciprian (autor) Instrucțiune privind organizarea Banatului Timișan (7 octombrie 1717) / Instruction regarding the organisation of Banat of Temes region (October 7, 1717) Istorie Modernă şi Contemporană 119-123 română (rezumat în engleză)
articol de periodic IAȘIN, Sașa (autor) Familia nobiliară Vuchetich de Brinye și Cenei 2 The family Vuchetich nobles of Brinye and Ceney Istorie Modernă şi Contemporană 125-132 română (rezumat în engleză)
articol de periodic MARCOV, Zoran (autor) Probleme de datare a armelor balcanice din sec. XVIII-XIX aflate pe teritoriul actual al României / Issues Relating to the Dating of the Balkan Arms from the 18th–19th Centuries on the Current Territory of Romania Istorie Modernă şi Contemporană 133-144 română (rezumat în engleză)
articol de periodic FENEȘAN, Costin (autor) Timișoara – București – Istanbul: o „vânătoare” de lotri din Banat la 1800 / Timișoara – Bucharest – Istanbul: “hunting” robbers (lotri) from the region of Banat in 1800 Istorie Modernă şi Contemporană 145-169 română (rezumat în engleză)
articol de periodic MOȚ, Teodora - Daniela (autor) Aspecte diplomatice privind recunoașterea internațională a independenței depline a României / Diplomatic aspects concerning the recognition of the International Romanian State Independence Istorie Modernă şi Contemporană 171-180 română (rezumat în engleză)
articol de periodic TESCHLER-NICOLA, Maria (autor) Erbbiologie und “Volkstums”-Forschung am Wiener Anthropologischen Institut: Das „Marienfeld-Projekt“ 1933/34 Istorie Modernă şi Contemporană 181-188 germană
articol de periodic NARAI, Eusebiu (autor) Situația economică și politică a Banatului în anul 1946, reflectată în paginile cotidianului comunist „Luptătorul Bănățean” din Timișoara / The economic and political situation of Banat in 1946, reflected in the pages of the Communist daily «Fighter of Banat» in Timișoara Istorie Modernă şi Contemporană 189-192 română (rezumat în engleză)
articol de periodic CORNEA, Marius (autor) , FLUTUR, Liana (autor) Arhiva Virgil Birou (1903–1968) – sursă documentară pentru istoria culturii din Banat în prima jumătate a secolului al XX-lea / The Archive of the writer Virgil Birou (1903–1968) as documentary source of the cultural history of the region Banat in the first half of the 20th century Istoria Artei şi Culturii 195-202 română (rezumat în engleză)
articol de periodic DELCEA, Ana Giulia (autor) Conceptul de vid în arta modernă și contemporană / Concept of Void in Modern and Contemporary Art Istoria Artei şi Culturii 203-214 română (rezumat în engleză)
articol de periodic KISS, Hedy (autor) Iconografia Sfântului Florian pe medalioanele steagurilor istorice. Studiu comparativ / The Iconography of Saint Florian on the Medallions of Historical Flags. Comparative study. Comparative study Istoria Artei şi Culturii 215-224 română (rezumat în engleză)
articol de periodic DIACONESCU, Dragoș (autor) Sabin Adrian Luca, Așezări neolitice pe valea Mureșului (III). Noi cercetări arheologice la Turdaș-Luncă. II. Campaniile anilor 1996–1998, Bibliotheca Septemcastrensis XXV, Sibiu, 2018 RECENZII 225-235 română
articol de periodic BALACI, Mariana (autor) George Valentin Bounegru, The Northern Necropolis of Apulum „Ambulance Station” 1981–1985. Necropola nordică de la Apulum „Stația de salvare”1981–1985, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2017, 207 p. + 45 pl. RECENZII 237-239 română
articol de periodic HORVAT, Marian (autor) Alexandru Madgearu, The Asanids: the political and military history of the second Bulgarian empire (1185–1280), Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2014, 332 p. RECENZII 241-242 engleză
articol de periodic CĂLIN, Claudiu (autor) Marius Oanță (coordonator), Studii de Istorie Eclesiastică, Craiova, Editura Sitech, 2018, 320 p. RECENZII 243-246 română