Marmatia, 4, 1978


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic POP, Gheorghe (autor) Maramureșenii cinstesc împlinirea a șase decenii de la înfăptuirea statului unitar român .11- română
articol de periodic MATEI, A. (autor) Noi dimensiuni și valențe ale istoriei naționale. Aspecte ale cercetării și prezentării istoriei reflectate în opera președintelui Nicolae Ceaușescu 26- română
articol de periodic ACHIM, Valeriu (autor) Dr. Ion Mihalyi de Apși susținând vechimea și continuiitatea românilor maramureșeni 57- română
articol de periodic KACSO, Carol (autor) Toporul de bronz de la Ilba 65- română
articol de periodic FEȘTILĂ, Aurel (autor) Relații și mărturii despre Baia Mare în secolul al XVI-lea 69- română
articol de periodic URSU, Viorica (autor) Un document inedit privind relațiile Chioarului cu țările române în evu mediu 77- română
articol de periodic URSUȚIU, L. (autor) Baia Sprie în conscripțiile din 1778-1780 87- română
articol de periodic BOTA, I. (autor) Contribuții la istoria învățămîntului românesc în nord-vestul Transilvaniei 92- română
articol de periodic VAIDA, Aurel (autor) Participarea Chioarului la revoluția românească din Transilvania în 1848 107- română
articol de periodic PRAHOVEANU, I. (autor) Cărturari ai Brașovului de origine maramureșeană, luptători pentru unitatea națională 127- română
articol de periodic BALOGH, Adalbert (autor) Aspecte privind pătrunderea capitatului străin în industria minieră din Maramureș între anii 1860-1918 (I) 137- română
articol de periodic POPA, L. (autor) Dr. V.- Lucaciu în Arhiva Mureșenilor din Brașov 152- română
articol de periodic OSZOCZKI, Coloman (autor) Mișcări sociale și politice din bazinul băimărean în primul deceniu al secolului al XX-lea 157- română
articol de periodic DORDEA, Ioan (autor) Din activitatea despărțămîntului Vișeu-Iza al ASTREI pentru păstrarea ființei naționale 170- română
articol de periodic IACOȘ, I. (autor) Vasile Lucaciu și unitatea națională a românilor 175- română
articol de periodic CĂPÎLNEAN, V. (autor) Maramureșenii - paticipați la înfăptuirea unirii (1918) 197- română
articol de periodic POPESCU, V. (autor) 60 de ani de la înfăptuirea statului național român. Evocări 210- română
articol de periodic CERNICICA, D. (autor) Acțiuni de luptă în Maramureș în anii 1933-1936 sub semnul Frontului Popular 219- română
articol de periodic MARINA, M. (autor) Începuturile gazetei "Graiul Maramureșului" 228- română
articol de periodic POP, S. (autor) Mărturii și evocări din activitatea revoluționară a unor comuniști din Chioar, perioada 1932-1944 235- română
articol de periodic ZAHARIA, Gheorghe (autor) Eliberarea de sub ocupația horthystă a părții nord-vestică a României - act de dreptate istorică 249- română
articol de periodic FĂTU, M. (autor) Trăsături ale regimului de ocupație horthystă asupra nord-estul Transilvaniei, 1940-1944 255- română
articol de periodic SABĂU, Ioan (autor) Aspecte privind participarea maselor populare maramureșene la transformările din perioada 1944-1947 268- română
articol de periodic BĂNĂȚEANU, Tancred (autor) Elemente de unitate în cultura populară românească 283- română
articol de periodic VETIȘANU, V. (autor) Permanența tradiției și valorile culturii 288- română
articol de periodic ZDERCIUC, Silvia (autor) Cromatica ceramicii maramureșene, unitate și specificitate 293- română
articol de periodic CIOCAN, Janeta (autor) Instalații populare pentru obținerea uleiului în zonele etnograsfice Chioar și Lăpuș 297- română
articol de periodic CHIȘ ȘTER, Ioan (autor) Evenimente și personalități istorice în folclorul maramureșean 303- română
articol de periodic COMĂNICI, H. (autor) , MAIER, R. (autor) Cercetări privind arhitectura din nord-vestul țării 310- română
articol de periodic PORUMB, Marius (autor) Pictura icoanelor din Moisei și iradierea ei în zonele înconjurătoare în veacul al XVII-lea 327- română
articol de periodic MUSCĂ, Mihai (autor) Troița din Berbești 341- română
articol de periodic LĂPTOIU, Negoiță (autor) Date privind colonia și școala de pictură de la Baia Mare în perioada interbelică 355- română
articol de periodic NĂDIȘAN, Ioan (autor) Implicațiile poluării vegetației municipiului Baia Mare 369- română
articol de periodic GHIȚESCU, Tamara (autor) , GOTZ, A. (autor) , MIHALKA, Ștefan (autor) Ocurența blendelor din zona Baia Mare 379- română
articol de periodic BEREȘ, Iosif (autor) Contribuții la cunoașterea ornitofaunei depresiunii Maramureșului 391- română
articol de periodic MICLUȚA, Aurel (autor) Contribuții la cunoașterea istorică a invaziilor de lăcuste în partea de nord-vest a R.S. România 427- română
articol de periodic FRANK, R. (autor) , POP, V. (autor) Contribuții la studiul păsărilor migratoare de pasaj în poarta de nord-vest a țării 439- română
articol de periodic BEREȘ, Marta (autor) Cunoașterea și valorificarea macromicetelor comestibile de către populația din raza ocolurilor silvice Mara și Sighet 444- română
articol de periodic ȘAINELIC, S. (autor) Tradiție, unitate și continuitate exprimate în expoziția permanentă de etnografie și artă populară a Muzeului Județean Maramureș 461- română
articol de periodic GORDUZA, Victor (autor) Considerații privind valoarea de patrimoniu cultural național în lumea minerală 466- română
articol de periodic IUGA, I. (autor) Premise privind repertorierea și sistematizarea materialului arheologic 471- română
articol de periodic CHICUȘ, R. (autor) , CIOCAN, Janeta (autor) Acțiuni cultural-educative de valorificare a patrimoniului etnografic 477- română
articol de periodic PAUL, V. (autor) Ioan Bușiția, întîiul profesor al învățămîntului pedagogic din Maramureș 485- română
articol de periodic ACHIM, Valeriu (autor) Elena Pop Hossu-Longin. Schiță monografică (II) 493- română
articol de periodic CRIȘAN, Gheorghe (autor) Profesorul dr. docent Florin Ulmeanu (1903-1073) 515- română
articol de periodic Caracterul antinațional și antipopular al activității Partidului Național Creștin 525- română
articol de periodic Eciclopedia istoriografiei românești 528- română
articol de periodic Folclor din zona Codrului - Pop D. 529- română
articol de periodic Șase scrisori barițiene inedite 532- română
articol de periodic Mircea Eliade și folclorul Maramureșului 534- română
articol de periodic Carte romînească veche și rară în unele biblioteci din Baia Mare 536- română
articol de periodic Sesiunea anuală a Muzeului județean Maramureș (1978) 537- română