Pontica, V, 1972


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CÎRCIUMARU, Marin (autor) , MOGOȘANU, F. (autor) , PĂUNESCU, Alexandru (autor) Unele considerații asupra paleoliticului mijlociu în Dobrogea 11-28 română
articol de periodic MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Asupra unor aspecte ale raporturilor dintre culturile Precucuteni și Hamangia 29-38 română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Date cu privire la răspîndirea comunităților fazei de tranziție de la cultura Boian la cultura Gumelnița pe teritoriul Dobrogei 39-44 română
articol de periodic DUMITRESCU, Vladimir (autor) Din nou despre sceptrele de piatră în formă de cap de cal 45-52 română
articol de periodic MORINTZ, Sebastian (autor) Probleme ale epocii bronzului în Dobrogea 53-58 română
articol de periodic HARȚUCHE, Nicolae (autor) Un nou aspect cultural de la sfîrșitul epocii bronzului la Dunărea de Jos 59-75 română
articol de periodic PREDA, Constantin (autor) Tariverde - așezare băștinașă sau factorie histriană? 77-88 română
articol de periodic SUCEVEANU, Alexandru (autor) Unele probleme politico-economice din Dobrogea secolelor V-IV i.e.n. 89-101 română
articol de periodic COMAN, E. (autor) Un mormînt elenistic cu Kalpida de la Mangalia 103-116 română
articol de periodic BUCOVALĂ, Mihai (autor) Vase romane de bronz descoperite la Dervent, jud. Constanța 117-136 română
articol de periodic BICHIR, Gheorghe (autor) Sarmații la Dunărea de Jos în lumina ultimelor cercetări 137-176 română
articol de periodic RĂDULESCU, Adrian (autor) Aspecte privind exploatarea pietrei în Dobrogea romană 177-204 română
articol de periodic VULPE, Radu (autor) Limita meridională a provinciei Scytia 205-221 română
articol de periodic COMȘA, Maria (autor) Elemente barbare în zona limesului Dunării inferioare în secolele III-IV e.n. 223-234 română
articol de periodic STAVRU, C. (autor) Morminte romane la Șipote, jud. Constanța 235-250 română
articol de periodic BARNEA, Ion (autor) Relațiile provinciei Scytia Minor cu Asia Mică, Siria și Egiptul 251-265 română
articol de periodic CULICĂ, Vasile (autor) Moneda măruntă romano-bizantină din sec. V și unele replici de plumb de la Izvoarele, jud. Constanța 267-300 română
articol de periodic SCORPAN, C. (autor) Sacidava și unele probleme stratigrafico-cronologice ale șimesului (sec. V) în arheologia dobrogeană 301-327 română
articol de periodic ARICESCU, Andrei (autor) Încercare nouă de înțelegere a știrilor date de Procopius din Caesareea despre teritoriul Dobrogei în vremea împăratului Iustinian 329-347 română
articol de periodic SCORPAN, C. (autor) Date arheologice referitoare la sec. VI-VII pe teritoriul Dobrogei 349-372 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) Cîteva constatări în legătură cu valurile din Dobrogea 373-380 română
articol de periodic CIOBANU, R. (autor) , FLORESCU, Radu (autor) Problema stăpînirii bizantine în nordul Dobrogei în sec. IX-XI 381-400 română
articol de periodic OCHEȘEANU, Radu (autor) Monede rare și inedite din colecțiile Muzeului de arheologie Constanța 385-495 română
articol de periodic VÎLCEANU, D. (autor) Situația meșteșugurilor în Dobrogea în sec. X-XII 401-416 română
articol de periodic PIPPIDI, Dan (autor) În jurul cronologiei scrisorilor lui Ovidiu din Pont 419-428 română
articol de periodic MUNTEANU, Maria (autor) Informațiile date de Ovidiu despre populația teritoriului rural al Dobrogei în comparație cu alte izvoare documentare 429-438 română
articol de periodic ARICESCU, Andrei (autor) Despre zidul de apărare al Tomisului în vremea lui Ovidiu 439-446 română
articol de periodic LASCU, Nicolae (autor) Călători italieni pe urmele lui Ovidiu la Tomis 447-456 română
articol de periodic MICU, Ion (autor) Un interpret al poetului Ovidiu - N. Iorga 457-466 română
articol de periodic OCHEȘEANU, Radu. (autor) , PAPUC, Gheorghe (autor) Monede grecești, romane și bizantine descoperite în Dobrogea 467-483 română
articol de periodic OCHEȘEANU, Radu (autor) Doi denari republicani romani descoperiți în Dobrogea 497-502 română
articol de periodic TUDOR, Dumitru (autor) Unele aspecte iconografice ale reliefurilor cavalerilor danubieni în Scythia Minor 503-511 română
articol de periodic COVACEF, Zaharia (autor) Reliefuri inedite din Muzeul de Arheologie Constanța 513-524 română
articol de periodic ILIESCU, Octavian (autor) Solidus emis de Theodosius I găsit în Nordul Dobrogei 525-536 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, A. (autor) , OCHEȘEANU, Radu (autor) Un tezaur de la Theodosius I descoperit la Medgidia 537-546 română
articol de periodic BAUMANN, Victor (autor) Considerații preliminare asupra bazilicii creștine din satul Niculițel 547-564 română
articol de periodic HARHOIU, R. (autor) Cîteva observații asupra necropolei birituale de la Canlia, jud. Constanța 565-576 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, L. (autor) Perspective ale muzeografiei dobrogene privind istoria medie 577-583 română