Acta Musei Tutovensis: ActaMT, II, 2007


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Contribuția cercetărilor arheologice de la Bîrlad-Valea Seacă la cunoașterea culturii Sîntana de Mureș 7-11 română
articol de periodic ROTARU, Marin (autor) Descoperiri arheologice din secolul IV în depresiunea colinară Horincea-Elan-Prut .12-17 română
articol de periodic ALAIBA, Ruxandra (autor) Atelierul de olărit descoperit în așezarea Banca Gară - "Șapte Case" din secolul al IV-lea - începutul Secolului al V-lea 18-36 română
articol de periodic LUPAȘCU, Bogdan (autor) , MIU, Georgeta (autor) Date antropologice preliminare cu privire la materialul osteologic din cimitirele de la Polocin - "Izlaz" și Pogorești - "La Movilă" (com. Pogonești, jud. Vaslui) 37-45 română
articol de periodic ȘTIRBU, Maria (autor) Ofrande animale în mormintele de secol IV de la Polocin - "Izlaz" și pogorești - "La Movilă" (com. Pogonești, jud. Vaslui) 46-50 română
articol de periodic MAMALAUCĂ, Mircea (autor) Necropola de secol IV de la Pogonești. Campania de săpături 1996 51-56 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Eugen (autor) Amenajări funerare în necropolele Săntana de Mureș din Nord-Estul Munteniei 57-62 română
articol de periodic IONIȚĂ, Ion (autor) Necropola din secolul al IV-lea D.Hr. De la Rînzești (com. Fîlciu, jud. Vaslui) 63-69 română
articol de periodic MIHALACHE, Adrian (autor) , MUNTEANU, Cotinel (autor) Artiști plastici români în a doua jumătate a secolului XX 70-72 română
articol de periodic VOICU, Mihail (autor) Gravura românească în colecția muzeului de artă din Iași 73-78 română
articol de periodic ARNĂUTU, Nicoleta (autor) Expoziția de artă contemporană românească cu caracter permanent pe simezele muzeale naționale 79-85 română
articol de periodic ISTRATI, Aurel (autor) Arta interbelică românească în condițiile muzeului de artă din Iași 88-89 română
articol de periodic HOBANA, Ion (autor) "Timpul nu e decît un fel de spațiu" Herbert George Wells 90-93 română
articol de periodic ZELETIN, C. (autor) Percepția spațială în poezia lui Șt. O. Iosif 94-95 română
articol de periodic ILIE, Elena (autor) Timpul și Spațiul - Dimensiuni ale existenței perpessiciene 96-100 română
articol de periodic COLOȘENCO, Mircea (autor) Timp și spațiu în poezia lui George Bacovia 101-104 română
articol de periodic ONEA, Nicolae (autor) Avifauna acvatică din zona Dunării de Jos între Călărași și Galați 105-120 română
articol de periodic CIOBANU, Rodica (autor) Resita "Transilvania" factor de răspîndirea a cunoștințelor geografice 121-127 română
articol de periodic GEACU, Sorin (autor) Pătrunderea, extinderea și situația actuală s bizamului (Ondatra zibethicus L.) în județele Galați și Vaslui 128-134 română
articol de periodic COSTEA, Mărioara (autor) Riscul geografic în aria depresiunilor circumcarpatice interne. Studiu de caz - Depresiunea Sibiului 135-145 română
articol de periodic CURLIȘCĂ, Angelica (autor) , URSU, Nicoleta (autor) Cîteva observații privind biometria și patologia a două exemplare de Delphinus delphis ponticus eșuate în zona litorală Constanța-Mangalia (2005-2006) 146-148 română
articol de periodic CARATA, Cristina (autor) Cîteva observații privind răspîndirea speciei Fritillaria meleagris în județul Vaslui 149-151 română
articol de periodic GHEȚEU, Diana (autor) Date privind tricopterele (Insecta, Tricoptera) din Bazinul Bistriței 152-162 română
articol de periodic DUMITRAȘC, Gabriela (autor) Studiu privind conservarea bunurilor de patrimoniu aflate în depozitele muzeului "Vasile Pîrvan" Bîrlad 163-166 română
articol de periodic MIHAI, Corina (autor) , OGREZEANU, Rodica (autor) Măsuri pentru prevenirea deteriorării colecțiilor de moluște, colari și echinoderme în depozitele muzeului județean de științele naturii Prahova 167-175 română
articol de periodic AMALANCI BĂBUȘANU, Mihaela (autor) Depozitul de ceramică al complexului muzeal "Iulian Antonescu" Bacău. Câteva elemente privind expunerea 176-181 română
articol de periodic BRĂILEAN, Mirela (autor) , DEDIU, Ecaterina (autor) Mecanismul de inactivare prin iradiere gamma a dăunătorilor biologici ce afecteză bunurile culturale, cu păstrarea exigențelor clasice ale conservării 182-185 română
articol de periodic GÎȚĂ, Liliana (autor) Considerații privind organizarea unui depozit 186-188 română
articol de periodic MACARIE, Diana (autor) Sănătatea imobilului și conservarea bunurilor culturale 189-192 română