Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei: AMET, 2000


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic GRAUR, Tiberiu (autor) Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .11-14 română
articol de periodic MUNTEANU, Simona (autor) Semnificația vîrstelor instituționale 15-17 română
articol de periodic LAZĂR, Florin (autor) Parcul etnografic "Rumulus Vuia" 1929-1999 21-28 română
articol de periodic MAIER, Octavian Radu (autor) Lui Romulus Vuia - Omagiu 29-31 română
articol de periodic PAVELESCU, Gheorghe (autor) Moștenirea profesorului Romulus Vuia 33-42 română
articol de periodic BOCȘE, Maria (autor) Portul tradițional romînesc în Țara Bihariei de la artă la simbol 45-95 română
articol de periodic CÎMPIAN, Elena (autor) Arhitectura bisericească, tipologia construcțiilor și elemente de construcție 97-116 română
articol de periodic GOȚIA, Ioan (autor) Aspecte sociale în păstoritul local-agricol din Nordul Transilvaniei (III): elemente de comportament asociativ rural 117-130 română
articol de periodic MICU, Cristian (autor) Aspecte privind căucele din Transilvania 131-144 română
articol de periodic MUREȘAN, Mihaela (autor) Argumente istorice ale practicării unei străvechi ocupații în Transilvania: sărăritul 145-148 română
articol de periodic PAVEL, Emilia (autor) Considerații cu privire la satul tradițional și locuința țăranului la Est de Carpați 149-163 română
articol de periodic BLAGA, Iuliana (autor) Configurația ruralului și perspectivele cercetării etnologice 167-169 română
articol de periodic FULGA, Ligia (autor) Darf differenz erloschen? 171-174 germană
articol de periodic PĂDUREAN, Dominuț (autor) Considerații privind teoriile legate de originea, numele și aria de locuire a moților (țopilor) 175-205 română
articol de periodic TOTH, Katalin (autor) Observații preliminare privind comerțul cu obiecte artizanale din ținutul Călatei 207-212 română
articol de periodic BĂRBULESCU, Elena (autor) Imagine și simbol în spațiul țărănesc contemporan. Prolegomene la o cercetare de teren - Comuna Rîșca 213-219 română
articol de periodic BEJINARIU, Corina (autor) Interferențe magico-religioase în structura ceremonialului de cult funebru 221-241 română
articol de periodic BILȚIU, Pamfil (autor) Fîrtăția în Țara Lăpușului 243-257 română
articol de periodic BODIU, Aurel (autor) Reprezentări mimetice în actul ritualic 259-263 română
articol de periodic BODIU, Aurel (autor) Șarpele antropofag 265-267 română
articol de periodic BOLOGA, Anca (autor) Pelerinajul - veche formă de manifestare a religiozității 269-278 română
articol de periodic GRAUR, Tiberiu (autor) Pragurile riturilor de trecere - de la momentele importante din viața omului la "treceri" între perioade istorice și milenii - 279-298 română
articol de periodic MUNTEANU, Simona (autor) Obiectul în satul tradițional și obiectul într-un muzeu al tradițiilor 299-304 română
articol de periodic POP, Laura (autor) Șezătoarea în satele din Mărginimea Sibiului 305-310 română
articol de periodic VEREȘ, Cristian (autor) Aspecte ale credințelor populare din zona Depresiunii Gurahonț, jud. Arad 311-313 română
articol de periodic BĂRBULESCU, Constantin (autor) Excrețiile umane în cultura țărănească 317-334 română
articol de periodic POP, Dumitru (autor) Factorul geografic și cultura populară 335-342 română
articol de periodic ȘERDAN, Daniela (autor) De la formele de relief la formele de cultură populară ale satului tradițional românesc 343-361 română
articol de periodic DULCU, Ecaterina (autor) Marketing-ul muzeal - de la real la virtual 365-369 română
articol de periodic GROPEANU, Mihaela (autor) Combaterea ciupercii Merulius lacrymans de la Casa Galda de Sus 371-374 română
articol de periodic ILEA IOANA, Lidia (autor) Programul internațional de conservare - restaurare textile "Rahael" - Aplicații practice 375-379 română
articol de periodic MONORANU, Marina (autor) Valențe comunicaționale în muzeul contemporan 381-384 română
articol de periodic MUREȘAN, Mihaela (autor) Coordonate etnografice bihorene în notele de călătorie ale lui Nicolae Iorga 385-393 română
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Muzeele etnografice din România la sfîrșit de mileniu 395-407 română
articol de periodic PASCU, Paula (autor) Considerații generale și propuneri privind conservarea patrimoniului mobil și imobil din Parcul Etnografic "Romulus Vuia" 409-416 română
articol de periodic OȘIAN, Flavia (autor) , TOȘA, Ioan (autor) Tematica Anuarului Muzeului Etnografic al Transilvaniei (1957-2000) 417-447 română