Cercetări istorice: CI, VIII, 1977


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic PARADAIS, Claudiu (autor) Aspecte ale cercetării muzeistice la Pinacoteca națională din Iași, între anii 1860-1960 I. Muzeologie 9-25 română
articol de periodic CLOȘCĂ, C. (autor) Patrimoniul muzeelor de istorie pentru epoca revoluției și construcției societății socialiste I. Muzeologie 27-43 română
articol de periodic PAVEL, Emilia (autor) Patrimoniul Muzeului Etnografic al Moldovei din Iași I. Muzeologie 45-50 română
articol de periodic SEMENDEAEV, Victoria (autor) Ceramica din Schitu Stavnic, comuna Voinești - Iași I. Muzeologie 51-62 română
articol de periodic VICOVEANU, D. (autor) Restaurarea și conservarea peceților atîrnate I. Muzeologie 63-80 română
articol de periodic VLAD, Ana Maria (autor) Radiografierea cu raze X a obiectelor metalice muzeistice cu strat de coroziune I. Muzeologie 81-93 română
articol de periodic MUSTAȚĂ, Ghe. (autor) , MUSTAȚĂ, Mariana (autor) Aspecte privind atacul unor insecte dăunătoare în mănăstirea Frumoasa I. Muzeologie 95-107 română
articol de periodic CHIRICA, Viorica (autor) Considerații cu privire la paleoliticul final de pe teritoriul României II. Arheologie 109-123 română
articol de periodic MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Unele probleme ale fazei Cucuteni A, in lumina săpăturilor arheologice de la Topile II. Arheologie 125-144 română
articol de periodic NIȚU, A. (autor) Continuitatea ceramicii pictate între culturile Cucuteni - Tripolie și Gorodsk - Usatovo (Horodiștea - Foltești) II. Arheologie 145-212 română
articol de periodic ICONOMU, C. (autor) Depozitul de bronzuri de la Tătărăni (comuna Dănești, jud. Vaslui) II. Arheologie 213-229 română
articol de periodic TEODOR, Silvia (autor) , CHEPTEA, Stela (autor) O amforă ștampilată de la Hîrlău II. Arheologie 231-233 română
articol de periodic VASILESCU, Mihail (autor) Tracii in epopeile homerice III. Istorie politică şi social-economică 235-247 română (şi un rezumat în franceză)
articol de periodic CIHODARU, C (autor) Continuitatea populației băștinașe romanizate în regiunile nord-dunărene și urmele ei în toponimie III. Istorie politică şi social-economică 249-265 română
articol de periodic GRIGORAȘ, N. (autor) Românii de la est de Carpați și organizarea lor până la în temeierea statului românesc al Moldovei III. Istorie politică şi social-economică 267-285 română
articol de periodic CIOBANU, V. (autor) Relațiile lui Ștefan cel Mare cu Polonia, oglindite în istoriografia poloneză III. Istorie politică şi social-economică 287-293 română
articol de periodic PĂLTĂNEA, Paul (autor) Contribuții la istoria învățămîntului din Galați în perioada 1832-1848 III. Istorie politică şi social-economică 295-309 română
articol de periodic CRISTIAN, V. (autor) Ioan Maiorescu, profesor de istorie la lași. (1842-1843) III. Istorie politică şi social-economică 311-324 română
articol de periodic CORIVAN, N (autor) Proclamarea independenței României și atitudinea marilor puteri III. Istorie politică şi social-economică 325-343 română
articol de periodic SIBECHI, Gh. (autor) Dorobanți ieșeni și vasluieni în războiul pentru cucerirea independenței României III. Istorie politică şi social-economică 345-367 română
articol de periodic CIOFU, Valerian (autor) Războiul de independență a României, ilustrat în medalii, decorații și plachete III. Istorie politică şi social-economică 369-388 română
articol de periodic GIREADĂ, Veta (autor) Obștile de arendare de pămînt și locul lor în cooperația românească din perioada anilor 1903-1918 III. Istorie politică şi social-economică 389-406 română
articol de periodic BUZATU, Gh. (autor) Originile politicii petroliere a României III. Istorie politică şi social-economică 407-417 română
articol de periodic AGRIGOROAIEI, I. (autor) Împotriva organizațiilor naționaliste, de extremă dreaptă (1919-1920) III. Istorie politică şi social-economică 419-426 română
articol de periodic FLORESCU, Gh. (autor) Evoluția Partidului Poporului în anii 1920-1921 III. Istorie politică şi social-economică 427-441 română
articol de periodic EȘANU, L. (autor) Asasinarea militantului socialist Dr. H. Aroneanu, în timpul grevei generale din octombrie 1920 III. Istorie politică şi social-economică 443-453 română
articol de periodic SAIZU, Ion (autor) Mențiuni programatice referitoare la agricultura României. (1922-1928) III. Istorie politică şi social-economică 455-467 română
articol de periodic ȘANDRU, Dumitru (autor) Creditul agricol din România după criza economică din 1929-1933 III. Istorie politică şi social-economică 469-485 română
articol de periodic DOBRINESCU, V., Fl. (autor) Manifestări internaționaliste ale studențimii din lași (1933-1939) III. Istorie politică şi social-economică 481-485 română
articol de periodic RADU, R. (autor) Arhivele Universității din Iași, izvor documentar pentru cunoașterea tradițiilor de luptă progresiste ale intelectualității ieșene, în perioada interbelică III. Istorie politică şi social-economică 487-494 română
articol de periodic CAPROȘU, Ioan (autor) , PRICOP, A. (autor) Documentele satului Rînghilești (II) IV. Documente 495-501 română
articol de periodic IVĂNESCU, D. (autor) Documente despre 1877 IV. Documente 503-508 română
articol de periodic NAGHIU, Iosif (autor) Contribuții la viața și opera lui Titu Maiorescu IV. Documente 509-516 română
articol de periodic MERIȘCA, C (autor) Schimb de scrisori între boieri la '907 IV. Documente 517-519 română
articol de periodic TIMOFTE, M. (autor) Consecințe imediate ale răscoalei din anul 1907 în viața social - politică a României, reflectate în rapoartele ministrului Belgiei la București IV. Documente 521-530 română, franceză
articol de periodic VASILUȚĂ, M (autor) , SIBECHI, Gh. (autor) Eroul de la Plevna și Smîrdan: generalul Cerchez V. Evocări 531-542 română
articol de periodic LEU, Paul (autor) S. Fl. Marian, în contemporaneitatea sa europeană V. Evocări 543-554 română
articol de periodic ARHIP, I (autor) Omagiu sonetistului Mihai Codreanu V. Evocări 555-559 română
articol de periodic DIMITRIU, Eugen (autor) Contribuții la biografia lui Anton Holban V. Evocări 561-564 română
articol de periodic PARADAISER, Maria (autor) Anii de ucenicie ai lui Gheorghe Panaiteanu-Bardasare V. Evocări 565-569 română
articol de periodic ICONOMU, C. (autor) Alexandru Păunescu, Paul Șadurschi, Vasile Chirica, Repertoriul arheologic al județului Botoșani VI. Recenzii 571-572 română
articol de periodic LEMNY, Șt. (autor) Documenta Romaniae Historica. A. Moldova, vol. 1, 1976 VI. Recenzii 572-573 română
articol de periodic BUZATU, Gh. (autor) Constantin Bușe, Comerțul exterior prin Galați sub regimul de port franc (1837-1883) VI. Recenzii 573-573 română
articol de periodic SAIZU, Ion (autor) Junimea, implicații istoriografice, 1864-1885 VI. Recenzii 574-575 română
articol de periodic ANGELESCU, C (autor) Al. Zub, A. D. Xenopol. Biobibliografie VI. Recenzii 575-594 română
articol de periodic URSACHE, Petru (autor) Emilia Pavel, Portul popular moldovenesc VI. Recenzii 594-595 română
articol de periodic SPINEI, Michaela (autor) Jean-Noel Biraben. Les hommes et la peste en France et dans les pays europeens et mediterraneens VI. Recenzii 594-597 română, franceză