Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, III, nr. în TOM: 4, 1992, Serie Nouă


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 2-4 română; franceză; engleză
articol de periodic DERER, Peter (autor) Reciclarea fondului clădit (II) Monumente, ansambluri, situri – Atitudini şi mentalităţi 5-15 română
articol de periodic VELESCU, Oliver (autor) Remember: demolările. Reflecții la un centenar Monumente, ansambluri, situri – Atitudini şi mentalităţi 16-20 română
articol de periodic PĂNOIU, Andrei (autor) Biserica de lemn din satul Fețeni, comuna Goranu, județul Vâlcea Dosarele distrugerii 21-22 română
articol de periodic SINIGALIA, Tereza (autor) Model și interpretare în arhitectura monastică din Țara Românească la mijlocul secolului al XVIII-lea Comunicări şi rapoarte de cercetare 23-28 română
articol de periodic CANTACUZINO, Gh. I. (autor) Aspecte ale cercetării arheologice a orașului medieval din Țara Românească Comunicări şi rapoarte de cercetare 29-33 română; franceză
articol de periodic GHEORGHIU, Teodor Octavian (autor) Elemente de compoziție spațială și funcționalitate urbanistică la începuturile orașelor medievale românești extracarpatice Comunicări şi rapoarte de cercetare 34-54 română
articol de periodic MAREȘ, Ioan (autor) Mic îndrumar pentru studiul umidității în clădiri (I) Metodologii şi tehnici de lucru 55-60 română
articol de periodic PĂNOIU, Andrei (autor) Moșii, sate, târguri și orașe: Târgu-Jiu Izvoare 61-69 română
articol de periodic Dezbaterile parlamentare în jurul proiectului de lege pentru conservarea și restaurarea monumentelor publice (26–27 martie 1892) Izvoare 70-72 română
articol de periodic Consiliul Europei: Convenția pentru salvarea patrimoniului arhitectural al Europei Legi, regulamente, normative 73-76 franceză
articol de periodic Consiliul Europei: Convenția europeană pentru protecția patrimoniului arheologic Legi, regulamente, normative 76-79 franceză
articol de periodic MÂNDRU, Doina (autor) Conferință de presă la DMASI Cronica internă 80 română
articol de periodic MUCENIC, Cezara (autor) Raport de deplasare la Győr (Ungaria) 3–5 iunie 1992 Cronica internă 80-81 română
articol de periodic POP, Georgeta (autor) Simpozionul „Principii de consolidare antiseismică a monumentelor istorice”, Târgoviște, 3–5 iunie 1992 VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 82 română
articol de periodic TRIȘCU, Aurelian (autor) Duminică 20 septembrie. Ziua monumentelor – Ziua porților deschise VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 83-84 română
articol de periodic Lista monumentelor propuse de DMASI VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 84-85 română
articol de periodic POP, Georgeta (autor) Ziua monumentelor VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 85-86 română
articol de periodic VOICULESCU, Sanda (autor) Profesorul Grigore Ionescu NECROLOG 87 română