Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, III, nr. în TOM: 1, 1992, Serie Nouă


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar 2-4 română; franceză; engleză
articol de periodic BINDER, Paul (autor) Catedrala episcopală din Biertan Simpozionul „Biertan – Mărturii semnificative ale civlizaţiei săseşti din Transilvania” 5-8 română; franceză
articol de periodic DERER, Peter (autor) Unele aspecte privind conservarea bisericilor-cetăți ale sașilor din Transilvania Simpozionul „Biertan – Mărturii semnificative ale civlizaţiei săseşti din Transilvania” 9-15 română; franceză
articol de periodic FABINI, Hermann (autor) Biserica-cetate din Biertan Simpozionul „Biertan – Mărturii semnificative ale civlizaţiei săseşti din Transilvania” 16-20 română; franceză
articol de periodic ILIESCU, Marina (autor) Considerații privind tipologia incintelor de apărare ale bisericilor-cetăți transilvănene Simpozionul „Biertan – Mărturii semnificative ale civlizaţiei săseşti din Transilvania” 23-27 română; franceză
articol de periodic SINIGALIA, Tereza (autor) Pictură, sculptură și artă decorativă la Biertan Simpozionul „Biertan – Mărturii semnificative ale civlizaţiei săseşti din Transilvania” 28-36 română; franceză
articol de periodic PRACHE, ANNE (autor) Rouen, une ville de France à la fin du Moyen Age Simpozionul „Biertan – Mărturii semnificative ale civlizaţiei săseşti din Transilvania” 37-40 franceză
articol de periodic HEITZ, Carol (autor) Quelques églises fortifies de France: formes et problematique Simpozionul „Biertan – Mărturii semnificative ale civlizaţiei săseşti din Transilvania” 41-44 franceză
articol de periodic DERER, Peter (autor) Reciclarea fondului clădit (I) Monumente, ansambluri, situri – Atitudini şi mentalităţi 45-55 română; franceză
articol de periodic PĂNOIU, Andrei (autor) Biserica „Sfântul Nicolae” din Târgu-Jiu. Portretele ctitorilor Dosarele distrugerii 56-57 română
articol de periodic CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice la fortificațiile de la Hârșova Comunicări şi rapoarte de cercetare 58-67 română; franceză
articol de periodic MIRESCU, Corneliu (autor) Hanul Dobrescu din Chiojdu, județul Buzău Comunicări şi rapoarte de cercetare 68-70 română; franceză
articol de periodic PĂNOIU, Andrei (autor) Urmările cutremurului din 1838 Izvoare 71-78 română; franceză
articol de periodic POPA, Radu (autor) Comitetul român ICOMOS în anul 1991 Organisme naţionale şi internaţionale 79-80 română
articol de periodic UNESCO - Convenția patrimoniului mondial la împlinirea a două decenii de la adoptare Legi, regulamente, normative 81-82 română
articol de periodic POP, Virgil (autor) Pentru o istorie a artei românești – Convorbire cu academicianul Virgil Vătășianu cu prilejul împlinirii vârstei de 90 de ani Aniversări 83-86 română; franceză
articol de periodic MUCENIC, Cezara (autor) Activitatea CNMASI, octombrie-decembrie 1991 Cronica internă 87 română
articol de periodic Lista contractelor DMASI, 1991 Cronica internă 89-113 română
articol de periodic PETRE, Ștefan (autor) Organizația „Tineretul și patrimoniul” VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 114 română
articol de periodic STROE, Aurelian (autor) Aventuri în Orient, recenzie RECENZII 115-116 română