Revista Muzeelor: RM, 1, 1984


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic PÎRVULESCU, Gheorghe (autor) Societatea socialistă multilateral dezvoltată în concepția secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu și prezentarea ei în muzeele de istorie 3-10 română
articol de periodic IONIȚĂ, Elisabeta (autor) Luminoasa personalitate: militant revoluționar, om politic, savant 11-13 română
articol de periodic PĂLĂNCEANU, Elena (autor) , APOSTOL, Cornelia (autor) Unirea Țării Românești cu Moldova, la 24 ianuarie 1859, temelie a constituirii statului național român modern 14-26 română
articol de periodic SARAFOLEAN, Gavrilă (autor) Expoziția jubiliară națională: „Făurirea statului unitar național român” Muzee, colecţii, expoziţii 27-35 română
articol de periodic HUMINIC-TECLEAN, Maria (autor) Unirea de la 1859 oglindită în expoziția permanentă de la Ruginoasa Muzee, colecţii, expoziţii 36-41 română
articol de periodic GRIGORESCU, Ion (autor) „Național și universal în valorificarea moștenirii literare” Instrucţie-educaţie 42-47 română
articol de periodic DUMITRIU, Mircea (autor) Ciclul „Prin muzeele lumii" un însemnat și interesant act de cultură” Instrucţie-educaţie 48-49 română
articol de periodic STĂNESCU, Eugen (autor) Acțiuni instructiv-educative la Muzeul de istorie și arheologie al județului Prahova Instrucţie-educaţie 50-51 română
articol de periodic URSU, SORIN MAXIM (autor) Restaurarea unui „bol” megarian Evidenţă, conservare, restaurare 52-56 română
articol de periodic SOCOL, Maria (autor) , GAIȚĂ, Ileana (autor) „Arta populară românească - mesaj social” Opinii-dezbateri 57-65 română
articol de periodic DIACONESCU, Nicolae (autor) Automobilul - valoare de patrimoniu muzeistic Patrimoniu 66-72 română
articol de periodic PAVEL, Anghel (autor) Aspecte ale luptei pentru unire desfășurată în Oltenia, în anul 1857 Studii şi Comunicări 73-76 română
articol de periodic STOICESCU-APOSTOLACHE, ZOE (autor) Date etnozoologice din Maramureș Studii şi Comunicări 77-79 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Din istoricul manifestărilor muzeistice care au contribuit la afirmarea și consolidarea unității noastre naționale Istoria muzeografiei 80-83 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Manifestări cultural-științifice orădene Cronici, recenzii, informaţii 84-86 română
articol de periodic IGNAT, Maria (autor) „Toamna musceleană - 1983” Cronici, recenzii, informaţii 86-87 română
articol de periodic COSMA, Gh. (autor) Grafică din colecția Simu Cronici, recenzii, informaţii 87-88 română
articol de periodic VELESCU, CRISTIAN (autor) Expoziția de grafică „Alexandru Phoebus” la Muzeul colecțiilor de artă Cronici, recenzii, informaţii 89-90 română
articol de periodic RESMERIȚĂ, I (autor) , HIZANU, V. (autor) Activitatea lui Aristide Caradja ilustrată în expoziția muzelă din satul Grumăzești, județul Neamț Cronici, recenzii, informaţii 93-93 română
articol de periodic CICA, Vasile (autor) Expoziția „Plante medicinale și aromate din Banat” Cronici, recenzii, informaţii 94-94 română
articol de periodic BORONEANȚ, V. (autor) Jaroslav Molina, "Archeologie vcera a dnes" (Arheologia ieri și azi), partea I, 715 p., parte a II-a 403 p., Brno, 1981 - Muzeul Cehiei de Sud Cronici, recenzii, informaţii 94-95 română