Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 7 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1974 Muzeul Național, I LUNGU, Iordana (autor) Contribuția ziarului ilegal "România liberă" la mișcarea de rezistență antifascistă a poporului român / Contribution de la gazette illégale „România liberă” à l'action antifasciste du peuple roumain 105 - 119 română
articol de periodic 1976 Muzeul Național, III LUNGU, Iordana (autor) , SIMION, Elisabeta (autor) Concepții muzeografice de reflectare a rolului P.C.R. de forță politică conducătoare a națiunii socialiste în expoziția jubiliară "30 de ani de la eliberarea României de sub dominația fascistă" / 465-472 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV LUNGU, Iordana (autor) Presa comunistă și democratică în apărarea independenței și suveranității naționale (1938-1940) / La presse communiste et démocratique à la défense de l'indépendance et la souveraineté nationale (1938—1940) 675-681 română
articol de periodic 1981 Muzeul Național, V LUNGU, Iordana (autor) Independența de stat în concepția președintelui Nicolae Ceaușescu / L'indépendance d'État dans la conception du président Nicolae Ceaușescu 341-346 română
articol de periodic 1982 Muzeul Național, VI LUNGU, Iordana (autor) Partidul Comunist Român - centrul vital și conștiința întregii națiuni / Le Parti Communiste Roumain — centre vital et conscience de toute la nation 479-483 română
articol de periodic 1973 Revista Muzeelor: RM, 2 PÎRVULESCU, Gheorghe (autor) , LEAHU, Doina (autor) , LUNGU, Iordana (autor) , POPOVICI, Dan (autor) Expoziția jubiliară „Republica la un sfert de veac" 108-113 română
articol de periodic 1973 Revista Muzeelor: RM, 2 LUNGU, Iordana (autor) Ziarul patriotic „România Liberă" exponat muzeistic important pentru prezentarea mișcării de rezistență a poporului român 142-146 română