Thraco-Dacica, III, nr. în TOM: 1-2, 1982


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Les hommes de science et paix 5 franceză
articol de periodic Le message du président de la République Socialiste de Romanie, Nicolae Ceaușescu, adressé aux participants au Symposium international „Les hommes de science et la paix” 7-9 franceză
articol de periodic Appel des participants au Symposium international „Les hommes de science et la paix” 10-12 franceză
articol de periodic PREDA, Constantin (autor) Vasile Pârvan - A un siècle de sa naissance (1882-1982) 13-18 română
articol de periodic PREDA, Constantin (autor) Unele considerații privind geții din Dobrogea în secolele VI-IV î.e.n STUDII (ETUDES) 19-24 română
articol de periodic MIROŠŠAYOVÁ, Elena (autor) Besiedlung der Südostslowakei in der älteren Eisenzeuit STUDII (ETUDES) 25-30 germană
articol de periodic LAMIOVA-SCHMEIDLOVA, Maria (autor) Kontakte der Daker mit dem oberen Theißgebiet STUDII (ETUDES) 31-34 germană
articol de periodic PIETA, Karol (autor) Probleme der Erforschung der dakischen Besiedlung in der Slowakei STUDII (ETUDES) 35-46 germană
articol de periodic POPILIAN, G. (autor) Nnecropola daco-romană de la Daneți STUDII (ETUDES) 47-67 română
articol de periodic MORARU, Georgeta (autor) Elemente de substrat în tehnica obținerii terenurilor agricole din regiunea carpato-danubiano-pontică STUDII (ETUDES) 68-75 română
articol de periodic COMȘA, Maria (autor) Quelques conclusions historiques concernant le I er milénaire de n.è. fondées sur l'origine des mots se rapportant à la famille et aux liens de parenté dans la langue roumaine STUDII (ETUDES) 76-84 franceză
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Morminte cu ocru descoperite la Corlăteni DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 85-93 română
articol de periodic TUDOR, Ersilia (autor) Cu privire la unele sincronisme culturale în perioada timpurie a Bronzului românesc DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 94-100 română
articol de periodic CHICIDEANU, Ion (autor) Unele probleme privind începutul culturii Tei DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 101-106 română
articol de periodic NICA, Marin (autor) Noi descoperiri de tip Verbicioara în Oltenia DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 107-117 română
articol de periodic VULPE, Alexandru (autor) , ZAMOȘTEANU, Mihai I (autor) Ein reichverzierter Bronzedolch aus der Moldau DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 118-120 germană
articol de periodic TĂTULEA, Mărgărit-Corneliu (autor) Cercetări în așezarea hallstattiană timpurie de la Portărești, județul Dolj DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 121-133 română
articol de periodic BORONEANȚ, V. (autor) Considerații asupra gropilor dacice săpate în stâncă de la Cladova, jud. Arad DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 134-138 română
articol de periodic UDRESCU, Mircea Ștefan (autor) Date despre creșterea animalelor și vânătoarea la geto-dacii de la Radovanu. Studiu arheozoologic DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 139-143 română
articol de periodic DAICOVICIU, Hadrian (autor) Daces et Gètes dans les sources antiques DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 144-146 franceză
articol de periodic BERCIU, Dumitru (autor) Un glaive romain (gladius) découvert dans Buridava dace (Ocnița, dép. de Vâlcea) DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 147-152 franceză
articol de periodic BICHIR, Gheorghe (autor) Manifestări de caracter magic și de cult la geto-dacii din Muntenia în secolele II-IV e.n. DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 153-159 română
articol de periodic DRAGOMIR, ION T. (autor) Rrecente mărturii arheologice referitoare la coabitarea daco-romană, descoperite la Tirighina-Bărboși DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 160-180 română
articol de periodic PALADE, V. (autor) Un obicei magico-ritual în necropola din secolul al IV-lea de la Bârlad-Valea Seacă DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 181-191 română
articol de periodic PREDA, Constantin (autor) D. Berciu, Buridava dacică, București, 1981 RECENZII (COMPTES RENDUS) 192-193 română
articol de periodic PREDA, Constantin (autor) Maria Chițescu, Numismatic Aspects of the History of the Dacian State - The Roman Republican Coinage in Dacia and Geto-Dacian Coins of Roman Type, Oxford,1981 RECENZII (COMPTES RENDUS) 193-194 română
articol de periodic SUCEVEANU, Alexandru (autor) Silviu Sanie, Civilizația romană de la est de Carpați și romanitatea pe teritoriul Moldovei (secolele II î.e.n. - III e.n.), Iași, 1981 RECENZII (COMPTES RENDUS) 194-195 română
articol de periodic CONOVICI, Niculae (autor) Din activitatea institutului în 1981 CRONICA (CHRONIQUE) 196-197 română
articol de periodic TZONY, Magda (autor) Al IV-lea Simpozion național de tracologie CRONICA (CHRONIQUE) 197-199 română
articol de periodic Abrevieri ABREVIERI (ABREVIAT/ONS) 200