Materiale și Cercetări Arheologice, 13, 2017, serie nouă


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic SUMAR / SOMMAIRE / CONTENTS 3-4 română
articol de periodic DOBOȘ, Adrian (autor) The Middle Paleolithic research in Romania. Past and current issues Paleolitic 5-14 engleză
articol de periodic MĂRGĂRIT, Monica (autor) , BORONEANȚ, Adina (autor) Insustria materiilor dure animale din situl mezolitic de la Alibeg (jud. Caraș-Severin) MEZOLITIC 15-30 română
articol de periodic SPÂNU, Daniel (autor) Câteva materiale din perioada La Tene târzie de la Sighișoara - Dealul Viilor și relevanța lor microregională EPOCA FIERULUI / L’ÂGE DU FER / IRON AGE 31-40 română
articol de periodic DUPONT, Pierre (autor) , KALLINTZI, Constantina (autor) Note on a vessel of unusual type from the Abdera ”Teian” necropolis mini-”Falaieff krater” or thymiaterion? EPOCĂ GREACĂ 41-46 engleză
articol de periodic ILIESCU, Iulia (autor) , BOTTEZ, Valentin (autor) , ȚÂRLEA, Alexandra (autor) , LIȚU, Alexandra (autor) , BIVOLARU, Alexandra (autor) Late Roman C wares discovered at Histria in the Acropolis Centre-South sector (2013 and 2014) EPOCĂ ROMANĂ 47-72 engleză
articol de periodic ACHIM, Irina (autor) , CLIANTE, Laurențiu (autor) Anciennes recherches, nouvelles considérations sur la crypte repérée dans le périmètre de la rue Karl Marx à Constanța EPOCĂ ROMANĂ 73-88 franceză
articol de periodic DAMIAN, Oana (autor) , VASILE, Mihai (autor) , SAMSON, Andra (autor) O necropolă medio-bizantină cercetată la Nufăru, jud. Tulcea, punctul Trecere bac. Considerații arheologice preliminare EPOCĂ MEDIEVALĂ 89-128 română
articol de periodic CIORNEI, Alexandru (autor) Upper Paleolithic supply sources: assessing chert occurrence and availability in the Lower Danube Valley UNDERSTANDING STONE TOOLS (WORKSHOP, 1ST APRIL 2016, BUCHAREST) 129-154 engleză
articol de periodic KOGĂLNICEANU, Raluca (autor) , NIȚĂ, Loredana (autor) , HAITĂ, Constantin (autor) Non-polished lithic artefacts from Hamangia cemetery at Cernavodă - Columbia D. Technological, typological and contextual analysis UNDERSTANDING STONE TOOLS (WORKSHOP, 1ST APRIL 2016, BUCHAREST) 155-170 engleză
articol de periodic ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) , DIMACHE, Mădălina (autor) , PETCU, Răzvan (autor) , PALCU, Dan (autor) The polished stone industry from Șoimuș - La Avicola (Ferma 2), Hunedoara County UNDERSTANDING STONE TOOLS (WORKSHOP, 1ST APRIL 2016, BUCHAREST) 171-190 engleză
articol de periodic VORNICU, Diana-Măriuca (autor) The chipped stone assemblage from the Early Chalcolithic settlement at Isaiia-Balta Popii UNDERSTANDING STONE TOOLS (WORKSHOP, 1ST APRIL 2016, BUCHAREST) 191-212 engleză
articol de periodic FURESTIER, Robin (autor) , MIHAIL, Florian (autor) , MANOLAKAKIS, Laurence (autor) , PHILIBERT, Sylvie (autor) , CAROZZA, Laurent (autor) , MICU, Cristian (autor) Les industries lithiques énéolithiques de la Dobroudja de Nord UNDERSTANDING STONE TOOLS (WORKSHOP, 1ST APRIL 2016, BUCHAREST) 213-226 franceză
articol de periodic DOBRESCU, Roxana (autor) Quelques observations d'ordre technologique et typologique sur les industries lithiques découvertes à Atmageaua Tătărască (Sokol, Bulgaria) UNDERSTANDING STONE TOOLS (WORKSHOP, 1ST APRIL 2016, BUCHAREST) 227-260 franceză
articol de periodic STREINU, Marius (autor) Stone objects from the territory of ancient city Orgame / Argamum. Preliminary results UNDERSTANDING STONE TOOLS (WORKSHOP, 1ST APRIL 2016, BUCHAREST) 261-268 engleză
articol de periodic DUMITRAȘCU, Valentin (autor) Marie Balasse, Philippe Dillman (eds.), Regards Croisés. Quand les sciences archéologiques rencontrent l’innovation, Editions des Archives Contemporaines – Collection Sciences archéologiques, Paris, 2017, 178 pagini. RECENZII 269-270 română