Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXX-1, 2009


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Abrevieri III-VI română
articol de periodic Sumar VII-XIV română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Sergiu (autor) Vestigii arheologice deosebite existente în partea de sus a bazinului superior al Pârâului Stemnic Studii şi cercetări istorice 1-6 română (rezumat în engleză)
articol de periodic ROTARU, Marin (autor) Un ciocan dublu descoperit la Bârlănești, comuna Epureni, județul Vaslui Studii şi cercetări istorice 7-8 română (rezumat în engleză)
articol de periodic ALAIBA, Ruxandra (autor) , ALAIBA, Vasile (autor) Banca Gară - Șapte Case. Ceramica - forme, funcții, proporții Studii şi cercetări istorice 9-36 română (rezumat în engleză)
articol de periodic LAZAROVICI, Cornelia-Magda (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Despre unele reprezentări antropomorfe masculine din cultura Cucuteni Studii şi cercetări istorice 37-47 română (rezumat în engleză)
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Sergiu (autor) Date privind "moșiile bătrâne" din Podișul Central Moldovenesc. Observații și contribuții la studiul lor Studii şi cercetări istorice 48-89 română (rezumat în engleză)
articol de periodic HÂNCEANU, George Dan (autor) Tipuri de zăbale din secolele X-XI descoperite în bazinul Bârladului Studii şi cercetări istorice 90-101 română (rezumat în franceză)
articol de periodic GRECU, Albert Gabriel (autor) Despre regimul vamal al Moldovei în secolele XIV-XVI Studii şi cercetări istorice 102-111 română (rezumat în engleză)
articol de periodic GRECU, Albert Gabriel (autor) Negustori și comerț în târgul Vasluiului în secolele XIV-XV Studii şi cercetări istorice 112-118 română
articol de periodic GHERGHE, Gheorghe (autor) O monedă de la Alexandru cel Bun pe Lahova, comuna Banca (județul Vaslui) Studii şi cercetări istorice 119-120 română (rezumat în engleză)
articol de periodic CLAPA, Gheorghe (autor) Repertoriul monumentelor și obiectelor de artă vasluiene din timpul lui Ștefan cel Mare și Sfânt (1457-1504) Studii şi cercetări istorice 121-164 română (rezumat în engleză)
articol de periodic ȚIBULEAC, Viorel (autor) Moșiile care după 15 octombrie 1491 au constituit noul ocol al târgului Vaslui Studii şi cercetări istorice 165-176 română (rezumat în engleză)
articol de periodic CLAPA, Gheorghe (autor) Liturghierul ieromonahului Macarie - primul liturghier ortodox tipărit în lume (10 noiembrie 1508) Studii şi cercetări istorice 177-221 română (rezumat în engleză)
articol de periodic TODERAȘCU, Ciprian Gică (autor) Câteva date despre satul Pogoceni. Ion Focea Uricar și descendenții săi Studii şi cercetări istorice 222-229 română (rezumat în engleză)
articol de periodic MARIN, Natașa (autor) Permanență, dialog, unitate. Brâncoveanu și Brașovul Studii şi cercetări istorice 230-233 română
articol de periodic CHIRIAC, Laurențiu (autor) Dimitrie Cantemir - "rege între filosofi și filosof între regi" Studii şi cercetări istorice 234-240 română (rezumat în engleză)
articol de periodic CERU, Marian (autor) Organizarea bisericească în fostul ținut al Tutovei și atribuțiile juridice ale clerului Studii şi cercetări istorice 241-249 română (rezumat în engleză)
articol de periodic CERU, Marian (autor) Starea materială și culturală a clerului din fostul ținut al Tutovei în secolele XVII-XVIII Studii şi cercetări istorice 250-264 română (rezumat în engleză)
articol de periodic CLIT, Costin (autor) Schitul Lipova din județul Bacău Studii şi cercetări istorice 265-348 română (rezumat în engleză)
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Sergiu (autor) Se poate vorbi de obiectivitate privind " recensămintele populației Moldovei din anii 1772-1774?" Studii şi cercetări istorice 349-354 română (rezumat în engleză)
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Sergiu (autor) Contribuție (modestă) la istoricul mănăstirii Mălinești Studii şi cercetări istorice 355-364 română (rezumat în engleză)
articol de periodic CLIT, Costin (autor) Contribuții la istoricul schitului dispărut de la Șișcani, ținutul istoric al Fălciului Studii şi cercetări istorice 365-372 română (rezumat în engleză)
articol de periodic CLIT, Costin (autor) Schitul Mera din județul Vaslui Studii şi cercetări istorice 373-391 română (şi un rezumat în engleză)
articol de periodic BARAN, Marinel (autor) , GHERGHE, Gheorghe (autor) Vânzarea moșiei Lățești Studii şi cercetări istorice 392-402 română (rezumat în engleză)