Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 19 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1998 Acta Moldaviae Meridionalis, XV-XX, nr. 1 ȘTEFĂNESCU, Sergiu (autor) Cercetări arheologice și istorice în zona mediană a bazinului superior al Râului Bârlad Cercetări de teren 155-248 română
articol de periodic 2000 Acta Moldaviae Meridionalis, XXI ȘTEFĂNESCU, Sergiu (autor) Precizări cu caracter istoric privind moșia Țibănești Studii şi cercetări istorice 100-112 română
articol de periodic 2000 Acta Moldaviae Meridionalis, XXI ȘTEFĂNESCU, Sergiu (autor) Tumuli din zona mediană a bazinului superior al Râului Bârlad Cercetări de teren şi interdisciplinare 330-339 română
articol de periodic 2000 Acta Moldaviae Meridionalis, XXI ȘTEFĂNESCU, Sergiu (autor) Cercetări arheologice și istorice în zona mediană a bazinului superior al Râului Bârlad - II Cercetări de teren şi interdisciplinare 340-356 română
articol de periodic 2000 Acta Moldaviae Meridionalis, XXI ȘTEFĂNESCU, Sergiu (autor) Observații, precizări, corijări ce se referă la „Orașul Vaslui în vremea lui Ștefan cel Mare” de Alexandru Andronic și Ioan Olaru Istoria culturii şi muzeologie 538-540 română
articol de periodic 2003 Acta Moldaviae Meridionalis, XXII-XXIV-I ȘTEFĂNESCU, Sergiu (autor) O moșie "bătrînî" - Delenii Studii şi cercetări istorice 155-171 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2003 Acta Moldaviae Meridionalis, XXII-XXIV-II ȘTEFĂNESCU, Sergiu (autor) Vestigii arheologice din Hallstattul târziu la Dumești - Vaslui Cercetări de teren şi interdisciplinare 539-545 română
articol de periodic 2003 Acta Moldaviae Meridionalis, XXII-XXIV-II ȘTEFĂNESCU, Sergiu (autor) Cercetări arheologice și istorice în zona mediană a bazinului superior al Râului Bârlad - III Cercetări de teren şi interdisciplinare 546-549 română
articol de periodic 2003 Acta Moldaviae Meridionalis, XXII-XXIV-II ȘTEFĂNESCU, Sergiu (autor) Cercetări arheologice și istorice în zona mediană a bazinului superior al Râului Bârlad - IV Cercetări de teren şi interdisciplinare 550-551 română
articol de periodic 2006 Acta Moldaviae Meridionalis, XXV-XXVII-I ȘTEFĂNESCU, Sergiu (autor) Cercetări arheologice și istorice în zona mediană a bazinului superior al Râului Bârlad Studii şi cercetări istorice 69-72 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2006 Acta Moldaviae Meridionalis, XXV-XXVII-I ȘTEFĂNESCU, Sergiu (autor) Tezaurul de la Schinetea și presupușii săi proprietari Studii şi cercetări istorice 73-81 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2006 Acta Moldaviae Meridionalis, XXV-XXVII-I ȘTEFĂNESCU, Sergiu (autor) Precizări, observații și corijări, referitoare la conținutul unor documente sau articole, publicate în diverse colecții și anuare Studii şi cercetări istorice 205-224 română
articol de periodic 2009 Acta Moldaviae Meridionalis, XXX-1 ȘTEFĂNESCU, Sergiu (autor) Vestigii arheologice deosebite existente în partea de sus a bazinului superior al Pârâului Stemnic Studii şi cercetări istorice 1-6 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2009 Acta Moldaviae Meridionalis, XXX-1 ȘTEFĂNESCU, Sergiu (autor) Date privind "moșiile bătrâne" din Podișul Central Moldovenesc. Observații și contribuții la studiul lor Studii şi cercetări istorice 48-89 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2009 Acta Moldaviae Meridionalis, XXX-1 ȘTEFĂNESCU, Sergiu (autor) Se poate vorbi de obiectivitate privind " recensămintele populației Moldovei din anii 1772-1774?" Studii şi cercetări istorice 349-354 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2009 Acta Moldaviae Meridionalis, XXX-1 ȘTEFĂNESCU, Sergiu (autor) Contribuție (modestă) la istoricul mănăstirii Mălinești Studii şi cercetări istorice 355-364 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2010 Acta Moldaviae Meridionalis, XXXI-1 ȘTEFĂNESCU, Sergiu (autor) Vestigii ale unor cuptoare de ars oale și mori de apă în Bazinul Superior al râului Bârlad Studii şi cercetări istorice 32-35 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2010 Acta Moldaviae Meridionalis, XXXI-1 ȘTEFĂNESCU, Sergiu (autor) Sate și foste sate - Armășenii. Scurt istoric Studii şi cercetări istorice 61-68 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2001 Carpica, XXX ȘTEFĂNESCU, Sergiu (autor) Date privind "moșiile bătrăne" 53-86 română