Marisia, VII, 1977, seria arheologie-istorie-etnografie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic PASCU, Ștefan (autor) Independența României - eveniment crucial în istoria poporului român .9- română
articol de periodic LAZĂR, Valeriu (autor) Așezarea Coțofeni de la Șincai (jud. Mureș) 17- română
articol de periodic AMLACHER, E. (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , MUREȘAN, M. (autor) , SOROCEANU, T. (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al județului Mureș 57- română
articol de periodic CRIȘAN, I. (autor) Începutul Latenu-lui la daco-geți 67- română
articol de periodic PROTASE, Dumitru (autor) Morminte din epoca romană la Toldal (jud. Mureș) 85- română
articol de periodic ZRINYI, Andrei (autor) Așezarea romană rurală de la Cristești și legăturile ei cu Gallia 91- română
articol de periodic EDROIU, Nicolae (autor) Vechi forme românești de jurământ (sec. XVII) însemnate pe colecții de legi săsești tipărite și păstrate în biblioteca documentară din Sighișoara 103- română
articol de periodic POP, Ioan (autor) Relații privind stările de fapt din Transilvania în timpul vizitei lui Iosif al II-lea (1773) 111- română
articol de periodic URSUȚIU, Liviu (autor) Tranzacții asupra iobagului și asupra pîmîntului pe domeniul Gurghiu (1652-1715) 125- română
articol de periodic RANCA, Ioan (autor) Captivitatea lui Florian Micaș la Tîrgu Mureș în anul 1848 141- română
articol de periodic NEAMȚU, Gelu (autor) Alexandru Roman, gînditor și istoriograf 157- română
articol de periodic MARINICĂ, Nicolae (autor) Alexandru Papiu Ilarian 165- română
articol de periodic BOTEZAN, Ioana (autor) , MICU MOLDOVAN, Ion (autor) Ion Micu Moldovan și Academia Română 197- română
articol de periodic NISTOR, Ioan (autor) Contribuția locuitorilor de pe Valea superioară a Mureșului la susținerea cauzei războiului de independență 211- română
articol de periodic CHIOREAN, Ioan (autor) Statul Român independent și mișcarea politico-națională a românilor transilvăneni 229- română
articol de periodic STOICA, Adrian (autor) Rolul secției române a Partidului Social-Democrat din Ungaria în dezvoltarea mișcării muncitorești din Transilvania 249- română
articol de periodic RUS, Traian (autor) Problema agrară și situația țărănimii în jud. Mureș-Turda în perioada 1919-1921 267- română
articol de periodic POPA, Vasile (autor) Starea de spirit a populației în perioada de apariție a legii de reformă agrară din 1921 în județul Tîrnava Mare 285- română
articol de periodic GRAMA, Viorel (autor) , MOLDOVAN, Liviu (autor) Constantin Moisil (1876-1958) și acțiunea sa pentru înfințarea unei subdirecții regionale a Arhivelor Statutului la Tîrgu Mureș 305- română
articol de periodic OLOSZ, Katalin (autor) , SIN, Silvia (autor) , TURZAI, Maria (autor) Contribuția unor periodice progresiste românești și maghiare la cunoașterea reciprocă a valorilor culturale și literare (1933-1944) 315- română
articol de periodic BOT, N. (autor) , CUCEU, I. (autor) , PETRESCU, Gheorghe (autor) , POP, D. (autor) Folclorul Văii Gurghiului (II) 359- română
articol de periodic MARKEL, Hanni (autor) Considerații asupra repertoriului de cîntece la sașii din zona Reghin 439- română
articol de periodic LAZĂR, Valeriu (autor) Două topoare de cupru de la Păsăreni 443- română
articol de periodic STOICOVICI, Eugen (autor) Cîteva date metalografice privind cuprul eneolitic (topoarele de la Păsăreni) 447- română
articol de periodic PETICĂ, Mihai (autor) Colecția "Mihail M. Cîmpean" 449- română