Revista Bistriței: RB, XXIV, 2010


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 5-7 română, franceză, germană, engleză
articol de periodic ROTEA, Mihai (autor) , TECAR, Monica (autor) , TECAR, Tiberiu (autor) Donație de artefacte provenind din situl Wietenberg de la Derșida - "Dealul lui Balota" 9-27 română, engleză
articol de periodic KACSO, Carol (autor) Depozitul de bronzuri de la Așchileu Mare (jud. Cluj) 29-40 română, germană
articol de periodic MARINESCU, George (autor) Vestigii hallstattiene timpurii și mijlocii din nord-estul Transilvaniei 41-127 română, franceză
articol de periodic PUPEZĂ, Paul (autor) Ceramica daco-getică din interiorul arcului Carpatic (sfîrșitul sec. III a. Chr. - începutul sec. I a. Chr.) 129-162 română, engleză
articol de periodic PROTASE, Dumitru (autor) Fragmente din două diplome militare romane descoperite în Dacia Porolissensis 163-169 română, franceză
articol de periodic MUSTAȚĂ, Silvia (autor) , PETRUȚ, David (autor) The iconography of the waiting servants depicted on funerary reliefs from Roman Dacia 171-202 engleză
articol de periodic COCIȘ, Sorin (autor) , GAIU, Corneliu (autor) , ZĂGREANU, Radu (autor) Fibule romane din Dacia intracarpatică 203-215 română, engleză
articol de periodic GAIU, Corneliu (autor) Opaițele ceramice de la Arcobadara 217-243 română, franceză
articol de periodic MOȘNEAG, Horea (autor) Contribuții la istoria sportului în Dacia Romană. 2. Despre propaganda pentru luptele de gladiatori și vînătoare în amfiteatru 245-266 română, engleză
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) Beiträge zur Kenntnis des spätrömischen Heers (4 Jahrhundert) 1. Waffen für den Fernkampf aus den Wehranlagen an der Nordgrenze von Dacia Ropensis 267-283 germană, engleză
articol de periodic MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Asăneștii - domniile și morțile lor violente 285-295 română, franceză
articol de periodic SALONTAI, Sanda (autor) Ruina de la Rodna 297-319 română, engleză
articol de periodic RĂDULESCU, Gabriela (autor) Biserica evanghelică din Tărpiu, jud. Bistrița Năsăud. Cercetări arheologice 321-341 română, engleză
articol de periodic SABĂU, Nicolae (autor) Epigrafe populare săsești din zona Bistrița 343-366 română, germană
articol de periodic UILĂCAN, Iosif (autor) Cimitirele românești din Bistrița pînă la sfîrșitul secolului al XIX-lea 367-384 română, franceză
articol de periodic IȘTVAN, Dumitru (autor) , KACSO, Carol (autor) , MINGHIRAȘ, Traian (autor) Mina piticilor de la Chiuzbaia 385-398 română, engleză
articol de periodic POPAN, Marin (autor) Pfründerecht und Bauvorhaben von unierten rumänischen Kirchen in den freien bistritzer sächsischen Gemeinden anhand einiger theresiannischen Lateinquellen (1740-1783) 399-405 germană, română
articol de periodic DIN, Petre (autor) Dimensiunea militantă a Ecaterinei Varga în deceniul premergător revoluției de la 1848-1849 407-415 română, franceză
articol de periodic VLAȘIN, Florin (autor) Preocupări privind arhivele în zona Bistriței pînă la 1918 417-422 română, germană
articol de periodic MÂNDRUȚ, Stelian (autor) Die Ausbildung der Künstler aus Rumänien an der Akademie der bildenden kunste in München 423-429 germană
articol de periodic ONOFREIU, Adrian (autor) Mărturii documentare la relațiile minoritate/majoritate în Bistrița în primii ani după Unirea din 1918 431-442 română, germană
articol de periodic BRATU, Ioan (autor) , MĂRUȚOIU, Constantin (autor) , MĂRUȚOIU, Victor (autor) , MOLDOVAN, Zaharia (autor) , TROȘAN, Laura (autor) Expertizarea științifică a icoanelor din patrimoniu 443-450 română, engleză
articol de periodic DUCA, Voicu (autor) Research and Monitoring of Deterioration Processes from Brukenthal Museum 451-456 engleză, română
articol de periodic GHERGARI, Lucreția (autor) , HORGA, Marius (autor) Ceramica Latene din situl Ilișua - caracteristici geoarheologice și arheometrice 457-470 română, engleză
articol de periodic SOROCEANU, Tudor (autor) Nevenka Bojović/Miloje Vasić/Rastko Vasić (edit.), Sahranjivanje u bronzano i gvozdeno doba. Simpozijum, Čačak, 4-8 September 2002 - Burials Customs in the Bronze and Iron Age (Čačak 2003) 218 pp. RECENZII 471-472 română
articol de periodic DUDAȘ, Vasile (autor) Arthur Coulin, Brașov 2010, ISBN 978-973-0-08823-6, 201pp+78 ill. Alb-negru și color. RECENZII 473-475 română
articol de periodic Abrevieri 477-478 română