Analele Banatului: AnB, X-XI, nr. în TOM: 2, 2002-2003, seria Arheologie-Istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BOLDEA, Ligia (autor) Un caz aparte în elita socială a Banatului medieval: familia nobililor de Cerna (secolul al XV-Iea) Istorie medie, modernă şi contemporană 317-334 română (rezumat în franceză)
articol de periodic TUFIȘ, Ovidiu Marinel (autor) Situatia mineritului și metalurgiei bănătene începutul stăpânirii habsburgice, analizată prin prisma a două rapoarte de inspectie datând din anii 1726 și respectiv 1727 Istorie medie, modernă şi contemporană 335-382 română (rezumat în germană)
articol de periodic ȘIPOȘ, Ibolya (autor) Încorporarea Banatului la Ungaria Istorie medie, modernă şi contemporană 383-432 română (rezumat în germană)
articol de periodic GRĂDINARU, Virgil (autor) Imaginea Banatului reflectată de un dictionar istorico-geografic de la sfârșitul sec. al XVIII-Iea Istorie medie, modernă şi contemporană 433-442 română (rezumat în germană)
articol de periodic MIHOC ANDRASY, Diana (autor) Lucrări ale meșterului argintar Johannes Kostics în biserici sârbești din Banat Istorie medie, modernă şi contemporană 443-450 română (rezumat în engleză)
articol de periodic MEDELEȚ, Florin (autor) , MICU, Daniela (autor) O poezie românească din Lugoj din anul 1841 Istorie medie, modernă şi contemporană 451-462 română (rezumat în engleză)
articol de periodic DEMȘEA, Dan (autor) , URSACHI HUM, Franz (autor) Zilele de preludiu ale bătăliei din data de 9 august 1849 de lângă cetatea Timișoarei Istorie medie, modernă şi contemporană 463-471 română
articol de periodic DUDAȘ, Vasile (autor) Din activitatea publicistică desfășurată de Corneliu Diaconovici Istorie medie, modernă şi contemporană 471-482 română (rezumat în franceză)
articol de periodic PETROMAN, Cornel (autor) Contributii bănătene la expozitiile ASTREI Istorie medie, modernă şi contemporană 483-498 română (rezumat în franceză)
articol de periodic TOMONI, Dumitru (autor) Prima adunare generală a ASTREI la Timișoara (1904) Istorie medie, modernă şi contemporană 499-514 română (rezumat în franceză)
articol de periodic RĂMNEANȚU, Vasile (autor) Activitatea Reuniunii Femeilor Române din Timișoara și provincie în perioada 1930-1940 Istorie medie, modernă şi contemporană 515-532 română (rezumat în franceză)
articol de periodic GIURAN, Valeriu (autor) Aspecte privind activitătile militare ale Brigăzii/Diviziei 9 Cavalerie în cel de-Al Doilea Război Mondial, Campania din Est (1941-1944) Istorie medie, modernă şi contemporană 533-544 română (rezumat în franceză)
articol de periodic MICLE, Maria (autor) Carte sau lumină, Snagov, 1699, tradusă și tipărită de Antim Ivireanul, în colecțiile B.C.U. "Eugen Todoran" din Timișoara Istoria Culturii, Muzeologie, Istoriografie, Cataloage, Varia 547-554 română (rezumat în franceză)
articol de periodic SZENTMIKLOSI, Alexandru (autor) Câmpurile de urne funerare din Banat - Expoziție permanentă Istoria Culturii, Muzeologie, Istoriografie, Cataloage, Varia 555-568 română
articol de periodic DEMIAN, Nicoleta (autor) Istoria Castelului Huniade. Expoziție permanentă Istoria Culturii, Muzeologie, Istoriografie, Cataloage, Varia 569-576 română
articol de periodic DEMIAN, Nicoleta (autor) Dan hier ist beser zu !eben als in dem schwaben land. deutschen Siidwesten în das Banat und nach Siebenbiirgen. Istoria Culturii, Muzeologie, Istoriografie, Cataloage, Varia 577-580 română
articol de periodic FOTA, Alexandru (autor) , MÎȚU, Maria (autor) Lucrările de restaurare și conservare a sanctuarului neolitic de la Parța (jud. Timiș) din anul 2003 Istoria Culturii, Muzeologie, Istoriografie, Cataloage, Varia 581-583 română
articol de periodic BENEA, Doina (autor) Transilvania la sfârșitul antichității și în perioada migrațiilor, Editura Nereamia Napocae, Cluj-Napoca, 2003, 235 p., 61 fig. (Doina Benea) RECENZII 587-592 română
articol de periodic BENEA, Doina (autor) Scrieri de istorie romană, lași, 2002, 287 p. (Doina Benea) RECENZII 593-596 română
articol de periodic ȘEPTILICI, Raoul-M (autor) Jetoane. Rumanien - România. Wertmarken und Zeichen. Semne valorice și mărci, Ed. Corvin, Deva, 2003, 592 p. (Raoul-M. Șeptilici) RECENZII 597-604 română
articol de periodic CEDICĂ, Valentin (autor) Colectivul secției de istorie a Muzeului Banatului în anii 2002-2003 Din Cronica Muzeului Banatului 607-608 română
articol de periodic MICU, Daniela (autor) Studii publicate de membrii secțiilor de arheologie și de istorie în perioada 2002-2003 Din Cronica Muzeului Banatului 609-612 română
articol de periodic MICU, Daniela (autor) Cronica acțiunilor culturale ale Muzeului Banatului în 2002 Din Cronica Muzeului Banatului 613-615 română
articol de periodic MICU, Daniela (autor) Cronica acțiunilor culturale ale Muzeului Banatului în 2003 Din Cronica Muzeului Banatului 616-620 română
articol de periodic MARE, Mircea (autor) Activitatea de cercetare arheologică a Muzeului Banatului în anul 2002 Din Cronica Muzeului Banatului 620 română
articol de periodic MARE, Mircea (autor) Activitatea de cercetare arheologică a Muzeului Banatului în anul 2003 Din Cronica Muzeului Banatului 621 română
articol de periodic CEDICĂ, Valentin (autor) Creșterea patrimoniului Secției de Istorie a Muzeului Banatului, 2002-2003 Din Cronica Muzeului Banatului 622 română
articol de periodic ARJOCA, Valeria Elena (autor) Publicații intrate în patrimoniul bibliotecii Muzeului Banatului prin schimb național, internațional, donații și achiziții între 2002-2003 Din Cronica Muzeului Banatului 623-627 română