Crisia, VIII, 1978


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 5-7 română
articol de periodic IGNAT, Doina (autor) Așezarea neolitică aparținînd culturii Criș de la Suplacul de Barcău (Bihor) I. Studii 9-25 română
articol de periodic BELADAN, N. (autor) , CHIDIOȘAN, Nicolae (autor) , SĂȘIANU, Alexandru (autor) Tezaurul dacic de la Drăgești I. Studii 27-50 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Ceramica românească descoperită în Crișana (sec. VIII-XI) I. Studii 51-111 română
articol de periodic BORCEA, Liviu (autor) Oamenii din cetățile de margine ale nord-vestul Transilvaniei în epoca principatului (sec. XVI-XVIII) I. Studii 113-129 română
articol de periodic GORUN, Gheorghe (autor) Implicații sociale și economice ale ocupației militare austriece în Bihor în prima jumătate a secolului al XVIII-lea I. Studii 131-138 română
articol de periodic MUDURA, Gheorghe (autor) Conscrierile urbariale ale domeniului de Vașcău (1772-1848), elemente de demografie și structură socială I. Studii 139-158 română
articol de periodic BĂLTESCU, Mircea (autor) , RADU, M. (autor) Contribuția societăților culturale brașovene la dezvoltarea vieții spirituale și a conștiinței naționale a românilor (1850-1888) (II) I. Studii 159-176 română
articol de periodic RACOVIȚAN, M. (autor) Preocupări ale "Astrei" și Academiei Române pentru publicarea documentelor referitoare la istoria poporului român I. Studii 177-188 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Mișcarea pentru înfințarea unei școli secundare românești de fete în Oradea (1868-1900) I. Studii 189-202 română
articol de periodic CORNEA, Lucia (autor) Problema originii și continuității poporului român oglindită în paginile revsitei "Familia" (1865-1906) I. Studii 204-211 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) , POPOVICI, Ioan (autor) Contribuții la istoricul Casinei Române din Beiuș (1871-1918) I. Studii 213-227 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Presa românească interbelică din Oradea despre Unirea din 1918 I. Studii 229-252 română
articol de periodic POPOVICI, Ioan (autor) Mișcarea muncitorească din Oradea (1928-1933) I. Studii 253-282 română
articol de periodic BODEA, Gheorghe (autor) , MARINESCU, Ioan (autor) Din lupta populației bihorene împotriva ocupației hortyste I. Studii 283-331 română
articol de periodic GORUN, Gheorghe (autor) Urbariul localității Valea lui Mihai (1772) II. Documente 333-337 română
articol de periodic POPA, M. (autor) Contribuții la activitatea social-politică și literară a lui T. Cipariu II. Documente 339-351 română
articol de periodic GHERMAN, M. (autor) , POPA, L. (autor) Legăturile cărturarilor orădeni Dumitru Sfura și Iosif Vulcan cu Mureșeni II. Documente 353-363 română
articol de periodic MIHOC, Blaga (autor) Date despre adunările generale ale "Astrei" din 1869 și 1903 II. Documente 365-415 română
articol de periodic CĂLUȘER, Iudita (autor) Un moment semnificativ din relațiile stabilite între școlile românești din Blaj, Beiuș și Năsăud, în contextul luptei pentru învățămîntului românesc II. Documente 417-431 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Pagini din lupta populației din sudul Bihorului pentru afirmare culturală (Activitatea despărțămîntului beiușan al "Astrei" în anii 1898-1918) II. Documente 433-492 română
articol de periodic IUHAS, D. (autor) Satul Sîntandrei (Contribuții monografice) III. Articole şi note 493-519 română
articol de periodic SĂȘIANU, Alexandru (autor) Medalionul roman de la Diosig III. Articole şi note 521-524 română
articol de periodic EMODI, Janos (autor) Depozitul de celturi de la Sîntimreu III. Articole şi note 525-530 română
articol de periodic CUSTUREA, Gabriel (autor) Tezaurului monetar de la Enisala (sec. XV-XVII) III. Articole şi note 531-536 română
articol de periodic MOZA, I. (autor) Frîmîntări țărănești în Bihor în timpul răscoalei lui Horea III. Articole şi note 537-547 română
articol de periodic RÎPĂ-BUICLIU, D. (autor) , SAVIN, V. (autor) , ZMEU, I. (autor) Considerații bibliologice privind prima carte de șah din România III. Articole şi note 549-553 română
articol de periodic CORNEA, Lucia (autor) Precizări în legătură cu sediile redacției revistei Familia din Oradea (1880-1906) III. Articole şi note 555-570 română
articol de periodic MIHOC, Blaga (autor) Unele aspecte privind prezența elevilor români și studiul limbii române în gimnaziul din Baia-Mare (1798-1891) III. Articole şi note 555-564 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Date despre legăturile societății "Astra" cu românii din Bihor (1861-1897) III. Articole şi note 565-570 română
articol de periodic PAINA, Mircea (autor) Cîteva aspecte ale istoriei științei în paginile revistei Familia (1865-1905) III. Articole şi note 575-578 română
articol de periodic ZUH, I. (autor) Valori ale bibliotecii poetului Arany Janos din Salonta III. Articole şi note 579-582 română
articol de periodic COCIUBA, P. (autor) Ioan Russu-Șirianu, luptător pentru înfăptuirea unității naționale a poporului român III. Articole şi note 583-597 română
articol de periodic MANDREA, Ioan (autor) Participarea feroviarilor din Brașov la greva generală a lucrătorilor de la căile ferate din Transilvania, din aprilie 1904 III. Articole şi note 599-606 română
articol de periodic DRECIN, Mihai (autor) Partenie Cosma și răscoala din 1907 III. Articole şi note 607-612 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Contribuții la cunoașterea acțiunilor de constituire a despărțămîntului din Tinca al "Astrei" și a primelor demersuri pentru înființarea celor din Salonta și Vașcău (1912-1914) III. Articole şi note 613-627 română
articol de periodic MIHOC, Blaga (autor) Un litigiu de expropiere între exploatarea minieră Rodna Veche și localitățile Feldru, Năsăud, Rodna Veche și Sîngiorz Băi (1934-1936) III. Articole şi note 629-634 română
articol de periodic GAVRILUȚ, I. (autor) O mărturie despre tratamentul aplicat de auroritățile hortyste III. Articole şi note 635-639 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Transilvania și războiul pentru independență (1877-1878) IV. Recenzii 641-643 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Războiul de independență și revista "Familia" - Faur V. IV. Recenzii 643-645 română
articol de periodic PAVEL, Anghel (autor) Museum (nr. 2 - 3/1977) IV. Recenzii 645-651 română
articol de periodic KONIG, C. (autor) , VLĂDESCU, C. (autor) Figurile alegorice, mijloc de evocare a atmosferei de epocă în principalele momente de glorie V. Muzeografie 653-665 română
articol de periodic CORNEA, Lucia (autor) Revista "Familia" seria a III-a (1934-1940) - Indice bibliografic V. Muzeografie 667-703 română
articol de periodic IGNAT, Doina (autor) Cronica activității științifice a secției de istorie în 1977 V. Muzeografie 705-712 română