Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, II, nr. în TOM: 2, 1991, Serie Nouă


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 2-4 română; franceză; engleză
articol de periodic Comunicatul Comisiei Naționale a Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice 5 română
articol de periodic POPESCU, Liviu (autor) Aspecte ale condiționării spațiu construit – om. Creația de arhitectură și răspunsul social Monumente, ansambluri, situri – Atitudini şi mentalităţi 6-7 română; franceză
articol de periodic IOSIPESCU, Sergiu (autor) Focșanii vremurilor Unirii Dosarele distrugerii 8-11 română; franceză
articol de periodic MIHAIL, Paul (autor) Biserica Sf. Arhangheli „Soborul Vechi” (1747–1802) din Chișinău Dosarele distrugerii 12-16 română; franceză
articol de periodic PISICĂ, Steluța-Viorica (autor) Măsuri de modernizare a orașului Galați în sec. al XIX-lea Comunicări şi rapoarte de cercetare 17-21 română; franceză
articol de periodic GUȚU, Alexandru (autor) Fotogrammetria arhitecturală Metodologii şi tehnici de lucru 22-29 română; franceză
articol de periodic MAREȘ, Ioan (autor) Metoda „Aquapol” de eliminare a umidității din structuri Metodologii şi tehnici de lucru 30-31 română
articol de periodic SEBESTYÉN, Gh. (autor) Fortificațiile orașului Făgăraș din sec. al XVII-lea Izvoare 32-33 română; franceză
articol de periodic STOICA, Georgeta (autor) Prof. Henri H. Stahl la a 90-a aniversare Aniversări 34-35 română
articol de periodic TRIȘCU, Aurelian (autor) Întrunirea Comitetului Consultativ ICOMOS. Paris, 27–29 mai 1991 Cronica internă 36-37 română
articol de periodic POP, Georgeta (autor) Din Ședințele Comisiei Naționale (martie-mai 1991) Cronica internă 37-39 română
articol de periodic POSTĂVARU, Ina (autor) Inițiative ECOVAST pentru satele României Cronica internă 39-42 română
articol de periodic Protocoale de colaborare încheiate între Direcția Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice și organisme și instituții de profil din alte țări Cronica internă 42-43 română; franceză
articol de periodic MUCENIC, Cezara (autor) Arhitectura din România în context european. Manifestări organizate cu ocazia centenarului Societății Arhitecților Români, 26 februarie – 2 martie 1991 VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 44-45 română
articol de periodic RUȘINARU-ANCUȚA, Elisabeta (autor) Pe marginea sesiunii de rapoarte asupra rezultatelor săpăturilor arheologice, campania 1990 VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 46-47 română
articol de periodic STOICA, Georgeta (autor) Arhitecture traditionelle des Balkans, Yougoslavie Recenzii, expoziţii, note bibliografice 48-49 română
articol de periodic MAREȘ, Ioan (autor) „Guide technique”, nr.1, Chauffage par panneaux radiants electriques de sol. Direction du Patrimoine, Mission technique (Janvier 1990) Recenzii, expoziţii, note bibliografice 49-50 română
articol de periodic DOBJANSCHI, Ana (autor) Expoziția „Icoane românești, sec. XVI–XVIII” Recenzii, expoziţii, note bibliografice 50-56 română
articol de periodic GOGA, Nicolae (autor) Necrolog: Arh. Constantin Joja 57-59 română
articol de periodic Curier Curier 60 română
articol de periodic GRECEANU, Radu Sc. (autor) „Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice” (1908–1945) și „Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice" (1914–1915, 1942–1943). Indici bibliografici (III) Bibliografie 61-108 română