Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, II, nr. în TOM: 1, 1991, Serie Nouă


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 2-3 română; franceză; engleză
articol de periodic TRIȘCU, Aurelian (autor) Profesorul emerit doctor docent arhitect Grigore Ionescu, membru al Academiei Române 5-6 română
articol de periodic CANTACUZINO, Șerban (autor) Speranțele patrimoniului românesc Monumente, ansambluri, situri – Atitudini şi mentalităţi 7-15 română; franceză
articol de periodic DERER, Peter (autor) Protejarea moștenirii urbanistice Monumente, ansambluri, situri – Atitudini şi mentalităţi 16-17 română; franceză
articol de periodic COSTEA, Constanța (autor) Însemnări de călătorie în Bucovina de Nord Monumente, ansambluri, situri – Atitudini şi mentalităţi 18-24 română; franceză
articol de periodic CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Biserici de lemn mehedințene pentru întregirea listei de monumente istorice Monumente propuse 25-32 română; franceză
articol de periodic RĂDULESCU-SORIN, Mihai (autor) Scrisori către Nicolae Ghika-Budești Izvoare 33-39 română
articol de periodic MIHAIL, Paul (autor) Arhitectul G.M. Cantacuzino Izvoare 40-45 română; franceză
articol de periodic POPA, Radu (autor) Informații ICOMOS Cronica internă 46 română
articol de periodic POP, Georgeta (autor) Activitatea Comisiei Naționale a Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice oglindită în procesele verbale ale ședințelor Comisiei Cronica internă 46-49 română
articol de periodic DERER, Peter (autor) Activitatea Direcției Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice Cronica internă 49-51 română
articol de periodic RUȘINARU-ANCUȚA, Elisabeta (autor) Interviu cu Dr. Cristoph Machat Cronica internă 51-54 română
articol de periodic IOSIPESCU, Sergiu (autor) Al XIII-lea Simpozion Internațional al Comitetului Internațional de Fotogrammetrie arhitecturală (CIPA) – Cracovia, octombrie 1990 VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 55-56 română
articol de periodic POP, Georgeta (autor) Simpozionul Internațional «Satul european azi». Casa țărănească – arhitectură și mentalitate. București, 14–18 noiembrie 1990 VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 56-57 română
articol de periodic MUCENIC, Cezara (autor) , POP, Georgeta (autor) Priorități în evidența, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice. Sesiunea anuală de comunicări, București, decembrie 1990 VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 57-60 română
articol de periodic STROE, Aurelian (autor) Sesiunea a XI-a de comunicări a Oficiului pentru Patrimoniu de la Muzeul Municipiului București, decembrie 1990 VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 60-61 română
articol de periodic MĂNCIULESCU, Ștefan (autor) Expoziția „Patrimoniul românesc – istorie și actualitate”, Hôtel de Sully, Paris, Franța, 13 iulie – 2 septembrie 1990 Recenzii, expoziţii, note bibliografice 62-63 română
articol de periodic Curier Curier 64 română
articol de periodic GRECEANU, Radu Sc. (autor) „Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice” (1908–1945) și „Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice" (1914–1915, 1942–1943). Indici bibliografici (II) Bibliografie 65-184 română