București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXII, 2008


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 2-3 română
articol de periodic ANTONESCU, Rodica (autor) Phoconservation. Bratislava 2008 Studii şi articole 4-8 engleză
articol de periodic BUIU, Vasile (autor) Ascensiuni aerostatice la București, 1905-1907: locotenentul Eugen Assaky - primul aeronaut roman brevetat, prințul George Valentin Bibescu și balonul "România" Studii şi articole 9-21 română
articol de periodic EFTENE, Cătălin (autor) Preocupări edilitare, lupta împotriva incendiilor și legislație specifică în Roma Imperială (sec. I-III d. Chr.) Studii şi articole 22-29 română
articol de periodic RAFAILĂ, Grina-Mihaela (autor) Actele domniei lui Șerban Cantacuzino aflate în Colecția de "documente" a Muzeului Municipiului București Studii şi articole 30-39 română
articol de periodic CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Biserica Sf. Împărați Constantin și Elena din Buciumeni. Considerații istorice și artistice Studii şi articole 40-48 română
articol de periodic POPESCU, Angelo-Barbu (autor) O altfel de decoperire a orașului București Studii şi articole 49-55 română
articol de periodic SCAFES, Cornel (autor) , SCAFES, Ioan (autor) Cetatea București. Scurt istoric. 1866-1916 Studii şi articole 56-82 română
articol de periodic ZĂNESCU, Ionel (autor) Judecata domnească și boierii Studii şi articole 83-99 română
articol de periodic CONSTANTIN, Gabriel (autor) Bucureștii de odinioară - Șoseaua și Grădina Kiselev Patrimoniu bucureştean 100-118 română
articol de periodic DOROJAN, Magdalena (autor) Biserica "Cuțitul de argint" Patrimoniu bucureştean 119-124 română
articol de periodic IONIȚĂ, Ionel (autor) București, oraș al viilor Patrimoniu bucureştean 125-127 română
articol de periodic MUCENIC, Cezara (autor) Gara de Nord și Școala de Poduri și Sosele. Urbanism și Arhitectură Patrimoniu bucureştean 128-157 română
articol de periodic RAFAILĂ, Grina-Mihaela (autor) Catalogul documentelor lui Constantin Șerban aflate în colecțiile Muzeului Municipiului București Patrimoniu bucureştean 158-176 română
articol de periodic ZAMANI, Lelia (autor) Davila Patrimoniu bucureştean 177-182 română
articol de periodic ZĂNESCU, Ionel (autor) Revoluția de la 1848 Patrimoniu bucureştean 183-190 română
articol de periodic ZĂNESCU, Ionel (autor) Expoziția: Cultura și civilizația românească în Peninsula Balcanică Patrimoniu bucureştean 190-195 română
articol de periodic CIOBANU, Ștefan (autor) Reflecții asupra vieții lui Nicolae Filipescu - Nicolae Filipescu și idealul național Personalităţi bucureştene 196-211 română
articol de periodic CIOTORAN, Gabriel (autor) Gheorghe I. Brătianu Personalităţi bucureştene 212-214 română
articol de periodic TEODORESCU, Virgiliu (autor) Alexandru Lahovari Personalităţi bucureştene 215-219 română
articol de periodic TEODORESCU, Virgiliu (autor) Contribuții la cunoașterea activității sculptorului Theodor Burcă Personalităţi bucureştene 219-254 română
articol de periodic DUMITRESCU, Daniela (autor) Teatrul românesc la sfârșitul sec. XIX și începutul sec. XX. C.I. Nottara și "generația de aur" - reconstituire muzeografică în incinta Căminului Nottara Personalităţi bucureştene 255-260 română