București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXVII, 2013


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BADEA, Anca (autor) Populația - cifra și componența etnică, culte și lăcașuri de cult ale comunităților bucureștene în secolul al XVII-lea Studii şi articole 7-16 română
articol de periodic CONSTANTIN, Gabriel (autor) Asigurarea ordinii publice în București la sfârșitul secolului al XVIII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea Studii şi articole 17-22 română
articol de periodic ENE, Camelia (autor) Doamnele și portul țărăncuțelor române Studii şi articole 23-38 română
articol de periodic PELIGRAD NAZEN, Ștefania (autor) Sfânta Paraschiva de la Iași în pictura părintelui Arsenie Boca Studii şi articole 39-46 română
articol de periodic SCAFEȘ, Cornel (autor) Efortul depus în vederea asigurării necesarului de armament, tehnică de luptă și muniții ale armatei române în anii neutralității (1914-1916) Studii şi articole 47-91 română
articol de periodic VINTILĂ, Camelia-Mirela (autor) Practici funerare în neo-eneoliticul din Câmpia Bucureștilor asemănări și deosebiri cu alte situri Studii şi articole 92-137 română
articol de periodic ZAMANI, Lelia (autor) În București, de Sfântul Gheorghe și Sfântul Dumitru Studii şi articole 138-145 română
articol de periodic CIOTORAN, Gabriel (autor) Jurnalul lui Gheorghe Grigore Cantacuzino Personalităţi bucureştene 149-181 română
articol de periodic GRIGORIU, Paul (autor) Spiru Haret de la tradiție la inovație (1851-1912) Personalităţi bucureştene 182-188 română
articol de periodic MOCANU, Constantin (autor) Gheorghe Ionescu-Sisești, în jurnalul său despre bombardarea Bucureștilor în timpul participării României la cel de-al Doilea Război Mondial (1941-1945) Personalităţi bucureştene 189-204 română
articol de periodic RĂDULESCU, Mihai-Sorin (autor) Goleștii din Belgia. Contribuții epistolare Personalităţi bucureştene 205-220 română
articol de periodic TODIREANU ANCA, Beatrice (autor) Nicolae Mavrocordat ctitor al Mănăstirii Văcărești Personalităţi bucureştene 221-232 română
articol de periodic CHITILĂ, Magdalena (autor) Monumentul Lascăr Catargiu Patrimoniu 235-244 română
articol de periodic GEORGESCU MIHAI, Petru (autor) Fântâna de la Filaret de Carol Popp de Szatmari Patrimoniu 245-248 română
articol de periodic GEORGESCU MIHAI, Petru (autor) Repertoriul graficii românești din secolul al XX-lea. Posibile identificări iconografice Patrimoniu 249-261 română
articol de periodic IVAN-GHILIA, Liana (autor) O efemeridă arhitecturală: Circul Sidoli din București Patrimoniu 262-280 română
articol de periodic RAFAILĂ, Grina-Mihaela (autor) Catalogul actelor domniei lui Nicolae Mavrocordat aflate în colecția de documente a Muzeului Municipal București Patrimoniu 281-298 română
articol de periodic TEODORESCU, Virgiliu (autor) Monumente înlăturate, simboluri astăzi necesare Patrimoniu 299-232 română
articol de periodic FALCAN, Dan (autor) O întâlnire de suflet Patrimoniu 333-334 română
articol de periodic Cuprins 335-336 română