Muzeul Național, XIV, 2002


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Dr., TEODOR, Eugen Silviu (autor) Epoca romană târzie și cronologia atacurilor transdanubiene. Analiza componentelor etnice și geografice (partea întâi, de la 469-565) / The timeline of the raids across Middle and Lower Danube 3-35 română
articol de periodic OȚA, Silviu (autor) Câteva date de ordin istoric privind evoluția teritorială a comitatului Caraș pînă în secolul XIV / Quelques dates d'ordre historique concernant l'évolution territoriale du comté Caras jusqu'au XIV siècle- 36-43 română
articol de periodic COSTEA, Irina (autor) Aspecte din viața cotidiană a familiei lui Mihnea al II-lea Turcitul reflectate într-o corespondență particulară de epocă / De la famille de Mihnea II, qui se réfléchissent dans une correspondance privée de l'époque 44-52 română
articol de periodic RĂDULESCU, Maria-Venera (autor) O agrafă cu stema voievodului Scarlat Grigore Ghica / Une agrafe au blason du principe Scarlat Grigore Ghica 53-56 română
articol de periodic ANTON MANEA, Cristina (autor) Titlul de Vlastelin în nomenclatura marii boierimi a Țării Românești în secolele XV-XVII / The term of Vlastelin bestowed to the great boers Of Vallachia form the XVth – to the- XVIIth century 57-65 română
articol de periodic PUNGĂ, Doina (autor) Franz Neuhauser cel Tânăr și epoca incunabulelor în Transilvania / Franz Neuhauser le jeune et l'époque des incunables lithographiques en Transylvanie 66-97 română
articol de periodic OPASCHI, Cătălina (autor) Secretarul domnesc Panaiotaki Kodrika și sigiliul său / Le secrétaire princier Panaiotaki Kodrika et son sceau 98-127 română
articol de periodic IONESCU, Adrian-Silvan (autor) Uniformele serviciului sanitar al armatei române 1830-1895 / The uniforms of the Romanian Army Medical Corps 1830-1895 128-148 română
articol de periodic LANCUZOV, Mihai (autor) Universitatea din București în izvoare arhivistice. 1857-1869 / L'université de Bucarest dans le sources des archives. 1857-1869 149-163 română
articol de periodic NEGUȚU, Mariana (autor) Documente inedite bârlădene păstrate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României / Documents inédit de Bârlad gardés dans les collections du Musée National d'Histoire de la Roumanie 154-158 română
articol de periodic OPASCHI, Cătălina (autor) Ion C. Brătianu și societățile secrete / Ion. C. Bratiano et les sociétés secrètes 159-170 română
articol de periodic TARFĂ, Lucia (autor) Situația sanitară din România în rapoarte diplomatice franceze din perioada 1864-1880 (epidemii și epizootii) / La situation sanitaire de la Roumanie dans les rapports diplomatiques français durant la periode 1864-1880 (epidemies et epizooties) 171-176 română
articol de periodic GEORGESCU, Florin (autor) , TOMESCU, Dorina (autor) Contribuția Anicăi Davila la dezvoltarea azilului Elena Doamna / La contribution d'Anica Davila au développement de l'Asile Elena Doamna 177-182 română
articol de periodic PÂRVAN, Katiușa (autor) Primele medalii bătute pentru societățile de dare la semn din București / Les premières médailles frappées pour les sociétés de tir de Bucarest 183-198 română
articol de periodic Dr., ILIE, Cornel (autor) Contribuția locuitorilor din județul Buzău la obținerea independenței / La lutte de la population du département de Buzău pour obtenir l'indépendance de la Roumanie 199-205 română
articol de periodic IONIȚĂ, Maria (autor) Știri din presa drobrogeană despre începuturile turismului pe litoralul Mării Negre / Des nouvelles de la presse de la Dobroudja concernant les commencements du tourisme sur la Côte de la Mer Noire 206-213 română
articol de periodic TROHANI, Nicolae (autor) Ziaristul Timoleon Pisani (1868-1943) - schiță biografică - / Le journaliste Timoleon Pisani (1868-1943) - Esquisse biographique - 214-238 română
articol de periodic IONIȚĂ, Maria (autor) Secvențe dintr-o vizită oficială la Peleș a împăratului Frantz Iosef I: septembrie 1896 / Sequences d'une visite officielle à Peleș de l'empereur François Joseph er I: Septembre 1896 239-245 română
articol de periodic OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest (autor) , PÂRVAN, Katiușa (autor) Regina Elisabeta în medalistică / Queen Elisabeth of Romania in the medallic art 246-270 română
articol de periodic TOMESCU, Dorina (autor) Despre moda feminină și accesoriile ei la sfîrșit de secol XIX și început de secol XX / Sur la mode féminine et ses accessories à la fin du XIX siècle et au commencement du XX siècle 271-276 română
articol de periodic SPĂTAN, Ioan (autor) Cluburile bucureștilor anului 1900 / Clubs of Bucharest in 1900 277-288 română
articol de periodic ISTRĂȚESCU, Elena (autor) Aspecte ale vieții cotidiene consemnate în fonduri și colecții de arhivă / Des aspects de la vie cotidienne consignés dans des fonds et des collections des archives 289-297 română
articol de periodic ZGUTTA, Viorica (autor) Constantin Prezan și procesul trădării naționale / Constantin Prezan et le procès de la trahison nationale 298-306 română
articol de periodic PÂRVAN, Katiușa (autor) Câteva plachete sportive bătute după terminarea Primului Război Mondial / Quelques plaquettes sportives frappées après la fin de la Première Guerre Mondiale - 307-310 română
articol de periodic Dr., OPRIȘ, Ioan (autor) Despre Consiliul Superior al Muzeelor / Sur le Conseil Supérieur des Musées 311-314 română
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Un simplu registru de vizitatori / Un simple registre de visiteurs 315-319 română
articol de periodic STANCA DESA, Ileana (autor) Zile de vară fierbinte acum șaizeci și doi de ani. Spicuiri din presă / Hot summer days, 62 years ago 320-324 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Șerban (autor) Un episod dramatic pe frontul de răsărit în anul 1942, relatat în memoriile unui martor ocular / Un épisode dramatique sur le front d'Est en 1942 relaté dans les mémoires d'un témoin oculaire 325-330 română
articol de periodic PETRESCU, Nicolae (autor) Nicolae Petrescu Comnen - un mare diplomat, pe nedrept uitat / Nicolae Petrescu-Comnen: A distinguished diplomat in disgraceful oblivion 331-355 română
articol de periodic TROHANI, George (autor) Pianistul Alexandru Demetriad (1903-1983) Scurtă prezentare biografică / Le pianiste Alexandre Demetriad (1903-1983) Esquise biographique 356-365 română
articol de periodic GEORGESCU, Florin (autor) Relațiile României cu Consiliul de Ajutor Economic Reciproc și Tratatul de la Varșovia / Les relations de la Roumanie avec le Conseil d'Assistance Économique Mutuelle et le Traité de Varsovie 366-377 română
articol de periodic Dr., VERZEA MIHAELA, Cristina (autor) Delegație de țărani din satul Soimuș în audiența la Gheorghe Gheorghiu-Dej. Realități proprii colectivizării românești / Delegation of peasants from Soimus village in audience at Gheorghe Gheorghiu-Dej. Realities of Romanian collectivisation 378-389 română
articol de periodic Dr., ILIE, Oana (autor) Mărturii inedite din coloniile de muncă de la Canal / Unpublished testimony from the Danube - Black Sea channel 390-405 română
articol de periodic IONIȚĂ, Maria (autor) Masa rotundă "Muzeele românești de istorie - încotro?" / "Les Musées Roumains d'Histoire - Vers où?" - 406-414 română