Anuarul Muzeului Național al Bucovinei: Suceava, XXVI-XXVII-XXVIII, 1999-2000-2001


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CHIRICA, Vasile (autor) , VĂLEANU, Mădălin (autor) Cercetări arheologice de teren în Podișul Moldovei .11-44 română
articol de periodic IGNĂTESCU, Sorin (autor) Ceramica liniară de la Mihoveni Cahla Morii 45-87 română
articol de periodic NICULICĂ, Bogdan (autor) O nouă așezare cucuteniană pe teritoriul satului Adîncata (comuna Adîncata, județul Suceava) 89-107 română
articol de periodic BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) , IGNĂTESCU, Sorin (autor) , NICULICĂ, Bogdan (autor) Plastica antromoporfă de la Mihoveni-Cahla Morii 109-143 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul arheozoologic al resturilor găsite în situl cucutenian de la Mihoveni, corelat cu figurine zoomorfe descoperite în aceeași stațiune 145-157 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) , URSU, Constantin (autor) Considerații asupra sceptrelor tronconice din piatră descoperite pe teritoriul României 159-171 română
articol de periodic IGNAT, Mircea (autor) , MAREȘ, Ion (autor) , NICULICĂ, Bogdan (autor) , URSU, Constantin (autor) Rezultatele cercetărilor arheologice referitoare la așezarea geto-dacică din orașul Suceava - Dealul Zamca (1996-1997) 173-187 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) , UNGURIANU, Aurelia (autor) Caracteristicile materialului paleo-faunistic descoperit intr-un sit aparținînd dacilor liberi (costoboci?) situat în nordul provinciei Moldova: așezarea de la Suhardu 189-201 română
articol de periodic GOGU, Monica (autor) Imaginea hunilor în izvoarele romane tîrzii și bizantine 203-208 română
articol de periodic UNGURIANU, Aurelia (autor) Studiul materialului arheozoologic descoperit în stațiunea arheologică de la Todirești (jud. Suceava) datată sec. V.D. Chr. 209-217 română
articol de periodic ANDRONIC, Mugur (autor) Cultura materială din secolele VIII-X din teritoriul Nord-Est Carpatic 219-282 română
articol de periodic GOGU, Monica (autor) Monedele bizantine aflate în colecția numismatică a Muzeului Național al Bucovinei din Suceava 283-310 română
articol de periodic OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Societate, economie, politică - Populațiile de pe teritoriul Moldovei și lumea sud-est europeană în secolele IV-XIV în lumina descoperirilor monetare 311-355 română
articol de periodic PÎRVAN, Katiușa (autor) Monede moldovenești păstrate la Muzeul Național de Istorie a României 357-384 română
articol de periodic BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) , HORDILĂ, Domnița (autor) Cahle în colecțiile Muzeului de Istorie Roman 385-416 română
articol de periodic PÎNZARIU, Cristina (autor) Biserica și germanii bucovineni 417-450 română
articol de periodic OPASCHI, Cătălina (autor) Două sigilii inedite ilustrînd activitatea medicală din Moldova în secolul al XIX-lea 451-462 română
articol de periodic NIGA BUDA, Valentin (autor) Reîntregirea Bisericii Ortodoxe Române după primul război mondial (1918-1925) 463-471 română
articol de periodic PINTESCU, Florin (autor) Aspecte din viața comunității polone din Bucovina în perioada interbelică 473-488 română
articol de periodic CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (autor) Considerații cu privire la trecerile clandestine din Nordul Bucovinei în perioada iulie 1940-iunie 1941 489-501 română
articol de periodic IONESCU, Daniela (autor) Mitul americanului salvator și discursul diplomatic în cel ce-al doilea război mondial 503-510 română
articol de periodic GHERHEȘ, Ilie (autor) Reforma agrară în Maramureș (23 martie 1945) 511-520 română
articol de periodic SABADOS MARINA, Ileana (autor) Iconostasul din secolul al XVII-lea de la Mănăstirea Probota 521-540 română
articol de periodic CÎRLAN, Nicolae (autor) Carte românească veche în colecțiile bibliofile de la Mănăstirea Dragomirna 541-605 română
articol de periodic BRĂDĂȚAN, Aura-Doina (autor) Indice alfabetic al corespondenței către Liviu Marian 607-623 română
articol de periodic JITĂREANU, Benonia (autor) Documente medievale din colecția Muzeului Național al Bucovinei 625-637 română
articol de periodic ARDELEAN, Elena (autor) , BUCIȘCANU, Ingrid (autor) , CREANGĂ, Doina (autor) , MELNICIUC-PUICA, Nicoleta (autor) Posibilități de rehidratare a pieilor vechi 639-644 română
articol de periodic CREANGĂ, Doina (autor) Aspecte privind restaurarea unei teci din piele 645-650 română
articol de periodic CATARGIU, Zenovia (autor) La frontiera dintre arheologie și astronomie - arheoastronomia - 651-654 română
articol de periodic GAVRILESCU, Mariana (autor) Mitologii, legende și simboluri astrale la daco-geti 655-657 română
articol de periodic OLENICI, Dimitrie (autor) Studies on the Allais and Jeverdan-Antonescu-Rusu effects during several planetary alignaments performed in Suceava between august 1999 and february 2001 659-690 engleză
articol de periodic COJOCARU, Ilie (autor) , NICULICĂ, Bogdan (autor) Noi date cu privire la un topor de aramă aparțînănd epocii bronzului, din colecțiile Muzeului Național al Bucovinei , recent publicat 691-697 română
articol de periodic NICULICĂ, Bogdan (autor) Unelte de piatră șlefuită din Eneoliticul subcarpaților Moldovei - Cotoi O., Grasu C. 699-701 română
articol de periodic NICULICĂ, Bogdan (autor) Metalurgia în epoca bronzului și prima epocă a fierului mdin Podișul Sucevei - Ignat Mircea 703-706 română
articol de periodic CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (autor) Armata română în al doilea război mondial (1941-1945). Dicționar enciclopedic - Duțu A., Dobre F., Loghin Leonida 707-708 română